Klanten, patiënten, gebruikers en clinici worden geïnstrueerd om de richtlijnen in het terugroepbericht (alleen VS)/de veiligheidsmelding (internationale markten) te volgen.

 

Het terugroepbericht (alleen VS)/de veiligheidsmelding (internationale markten) adviseert patiënten en klanten de volgende acties te ondernemen:

 

  • Voor patiënten die gebruikmaken van bilevel-PAP- en CPAP-apparaten: We verzoeken u contact op te nemen met uw arts of zorgleverancier voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. 
  • Voor patiënten die gebruikmaken van levensondersteunende mechanische beademingsapparaten: stop of wijzig de voorgeschreven therapie  NIET, zonder artsen te raadplegen om de juiste vervolgstappen te bepalen.
  • Registreer betrokken apparaten op de website van het terugroepbericht (alleen VS)/de veiligheidsmelding (internationale markten), www.philips.com/SRC-update.
    • Op de website vindt u actuele informatie over de status van het terugroepbericht (alleen VS)/de veiligheidsmelding (internationale markten) en hoe u permanente corrigerende maatregelen kunt nemen om deze twee problemen op te lossen.
    • De website bevat ook instructies over het opzoeken van het serienummer van een betrokken apparaat en begeleidt gebruikers door het registratieproces.
    • Bel 0800 0222350 als u de website niet kunt bezoeken of geen toegang tot het internet hebt.

 

Het bedrijf heeft een uitgebreid plan voor deze correctie ontwikkeld en is al met dit proces begonnen.

 

Philips raadt klanten en patiënten aan het gebruik van ozongerelateerde reinigingsmiddelen te stoppen en de goedgekeurde reinigingsmethoden in de gebruiksaanwijzing van hun apparaat te volgen.

 

Bovendien herinnert Philips klanten en patiënten eraan de leeftijd van hun bilevel-PAP- en CPAP-apparaten te controleren, omdat het doorgaans wordt aanbevolen om ze na vijf jaar gebruik te vervangen.

 

Philips betreurt de ongemakken die door dit probleem worden veroorzaakt ten zeerste. We besteden veel tijd en middelen om betrokken patiënten en klanten de service te kunnen bieden die zij verwachten en verdienen terwijl we deze kwestie met de hoogste prioriteit oplossen.

 

Voor meer informatie over het terugroepbericht (alleen VS)/de veiligheidsmelding (internationale markten), evenals instructies voor klanten, gebruikers en artsen, kunnen de betrokken partijen contact opnemen met hun lokale Philips-vertegenwoordiger of naar www.philips.com/SRC-update gaan. Bel naar 0800 0222350 als u de website niet kunt bezoeken of geen toegang tot het internet hebt.