Gebruikers moeten hun artsen raadplegen zoals aangegeven in het terugroepbericht (alleen VS)/de veiligheidsmelding (internationale markten).