Medisch Perspectief


TNO: plafondgemonteerd beeldvormingssysteem in de Hybride OK voldoet ruim aan luchtkwaliteitseisen

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

Het aantal hybride OK’s dat gebruikmaakt van een plafondgemonteerd beeldvormingssysteem neemt toe. Dit zorgt voor een verstoring in de luchtstroom vanuit het Uni Directionele Flow systeem (UDF). De vraag is of deze verstoring leidt tot meer verontreiniging en daarmee tot een hogere kans op infectiegevaar? Een onafhankelijk onderzoek van TNO geeft hierover uitsluitsel: met een plafondgemonteerd systeem in een hybride OK worden luchtkwaliteitswaarden bereikt die ver onder de internationaal geaccepteerde drempelwaarde van 10 kiemvormende eenheden per kubieke meter (KVE/m3) liggen.

Dr. ing. Roberto Traversari, MBA, is senior researcher en consultant bij TNO. Hij promoveerde met een proefschrift over luchtbehandeling in de OK. Traversari: “Bij een UDF-systeem in  een hybride OK moet een luchtstroom zo ongestoord mogelijk naar beneden gaan. Er zijn mensen die denken dat als de luchtstroom verstoord wordt, er meer verontreiniging in de lucht zou komen. Met meer kiemvormende eenheden in de lucht neemt de kans dat een wond gecontamineerd raakt toe, en daardoor het risico op een infectie.”
 

Onder leiding van Traversari werd een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit van plafondgemonteerde systemen. Dit vond plaats bij vier Nederlands ziekenhuizen, in hybride OK’s met een plafondgemonteerde C-boog in combinatie met een groot UDF-systeem. Tijdens zestien operaties werd het absolute niveau van het aantal kiemvormende eenheden gemeten ter plaatse van de wond en de instrumenttafel. Traversari: “Belangrijk is om te vermelden dat wij geen vergelijkend onderzoek hebben gedaan. We hebben gekeken of het niveau van kiemvormende eenheden onder de internationaal geaccepteerde niveau blijft. Daarbij is de methode van de Zweedse richtlijn aangehouden: waarbij het gemiddelde niveau onder 10 KVE/m3 blijven, waarbij één sample per operatie een maximale waarde van 30 KVE/m3 mag hebben.”

We willen u graag informeren en inspireren, dus meld u aan wij houden u op de hoogte van de laatste Medisch Perspectief artikelen.

We hebben aangetoond dat de waardes bij een plafondsysteem beneden de internationaal geaccepteerde waarde van 10 KVE/m3 blijven.”

Dr. ing. Roberto Traversari

MBA, senior researcher en consultant bij TNO

Het onderzoek laat zien dat de gemeten KVE/m3-waardes allemaal ruim onder de drempelwaarde liggen. De gemiddelde waarde rond de operatiewond was 2 KVE/m3 en bij de instrumenttafel was dat 4,5 KVE/m3. Om deze waarde bij de instrumenttafel te bereiken is het wel noodzakelijk om de instrumenttafel direct onder het UDF-systeem te plaatsen. Deze resultaten zijn ook gepubliceerd in het gerenommeerde Journal of Hospital Infection, onder de titel: ‘Effect of using ceiling-mounted systems for imaging in hybrid operating rooms on the level of colony-forming units during surgery’[1].
 

Traversari: “We doen daarmee dus geen uitspraak over of een plafondsysteem beter presteert dan een vloerstatief. We hebben aangetoond dat de waardes bij een plafondsysteem beneden de internationaal geaccepteerde waarde van 10 KVE/m3 blijven. Dat is een maatstaf die gehanteerd wordt voor de meest infectiegevoelige operaties, zoals knie- en heupprotheses.”
 

Louis van Es, productmanager van Philips, is uiteraard blij met het resultaat. “Als Philips hebben wij  heel bewust gekozen voor een plafondgemonteerd systeem omdat dat in een hybride OK vele voordelen oplevert. Er is maximale flexibiliteit in de positionering van het statief in de hybride OK, je kunt zo’n C-boog op allerlei plekken parkeren, hij neemt weinig ruimte in en je kunt de vloer vrijhouden en gemakkelijk schoonmaken. Ook is er meer ruimte voor anesthesie. Deze voordelen komen natuurlijk alleen tot hun recht als aan de basisvoorwaarde, luchtkwaliteit, is voldaan. En dat is bij deze aangetoond.”

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.