Medisch Perspectief

Thuismeting vermindert jaarlijks 3 fysieke consulten per patiënt

Gezondheidscentrum Dillenburg, onderdeel van de zorggroep Alphen op één Lijn (AOEL), bespaart hun zorgverleners jaarlijks drie fysieke consulten per patiënt door thuismetingen mogelijk te maken bij stabiele, laagcomplexe CVRM binnen de zelfzorgapplicatie Philips VitalHealth Engage.

Achtergrond

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor het programma Gezonde zorg, Gezonde regio de regio Zuid-Holland Noord aangewezen als een van de negen proeftuinen in Nederland om de zorg te innoveren. Het streven: zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden mét behoud van kwaliteit. Binnen dit programma werkt Gezondheidscentrum Dillenburg met de pilot ‘Thuismeten Bloeddruk’ mee door technologie toe te passen in de spreekkamer van de praktijk om de zorg van de individuele patiënt te optimaliseren.

Uitdaging

Gezondheidscentrum Dillenburg heeft onderzocht of digitale communicatie een goed alternatief biedt voor fysieke consulten bij patiënten met een chronische aandoening. Ook wil de praktijk het voor patiënten mogelijk maken om op ieder gewenst moment te communiceren, voor alle vragen, ongeacht de prioriteit. Door praktijkervaring met metingen op afstand op te doen kunnen zij onderzoeken hoe hun lopende processen hierop aangepast kunnen worden.

Oplossing

Voordat de pilot van start ging maakte Gezondheidscentrum Dillenburg al gebruik van de zelfmanagement applicatie VitalHealth Engage, voorheen e-Vita. Deze applicatie zorgt ervoor dat de thuismetingen op de correcte manier in het keteninformatiesysteem en huisartsinformatiesysteem terechtkomen en dat patiënten en zorgverleners op afstand kunnen communiceren via de app of een portaal. Voor de CVRM-patiëntenpopulatie is er iedere werkdag een doktersassistente beschikbaar om alle vragen en thuismetingen te bekijken en hierop reageren.

We willen u graag informeren en inspireren, dus meld u aan wij houden u op de hoogte van de laatste Medisch Perspectief artikelen.

Het overgrote deel van de groep, zo’n 90 tot 95 procent, is heel positief. Opvallend was dat de zorg niet onpersoonlijk werd bevonden, maar juist persoonlijker, ondanks het digitale contact.”

Frank den Heijer

Huisarts bij Gezondheidscentrum Dillenburg

Frank den Heijer
 Philips VitalHealth Engage

Pilot in een notendop

 
  • De criteria: medisch laagcomplex, digitaal vaardig en sociaal stabiel.
  • Patiëntenpopulatie van iets meer dan 700 CVRM­patiënten, waarvan ongeveer 300 voldeden aan de criteria. Na twee informatieavonden is de pilot gestart met circa 80 deelnemers en 20 patiënten in de controlegroep.
  • Investering: 260 uur per jaar bij een doktersassistente voor 80 deelnemers versus 60 uur bij een huisarts. Zestig huisartsuren zijn circa 860 doktersassistenturen, en dus 10,75 uur per patiënt, doordat een huisarts gemiddeld 3,3 keer zoveel verdient. Qua tijdsinvestering wordt deze nieuwe methode dus al financieel aantrekkelijk vanaf 24 patiënten.

De pilot wees uit dat er na een jaar per patiënt jaarlijks drie van de vier consulten van een kwartier, in totaal 45 minuten, bij de huisarts kon worden uitgespaard. Ook werden patiënten bewuster van hun bloeddruk en leerden zij meer over hun aandoening door de online educatie binnen het systeem. Doordat patiënten minder fysiek op controle hoefden te komen werd het privéleven minder belast, dat werd als zeer prettig ervaren. Bovendien konden zij zelf het moment kiezen om vragen van minder prioriteit te stellen aan hun zorgverleners. Zowel patiënten (80% gaf de hoogste score) als zorgverleners zijn zeer tevreden over deze werkwijze en willen hiermee doorgaan. Zorgverleners boeken tijdwinst zonder kwaliteit op zorg of geld te verliezen.

Samenwerking binnen één omgeving: binnen dit portaal kunnen online gezondheidsgegevens verzameld, beheerd en gedeeld worden die van verschillende bronnen afkomstig zijn: het ziekenhuis, de huisarts, de apotheek, en meer.

Geef de regie terug aan de patiënt: patiënten kunnen zelf inloggen op de mobiele app voor chats, to-do’s en inzicht in medicatie, lab-uitslagen en inzicht in de ziekte over een langere periode.

Bereid de patiënt beter voor: de praktijk kan zelf content configureren voor de patiënt ter educatie, maar ook via de to-do’s kan er bijvoorbeeld een vragenlijst klaargezet worden ter voorbereidingen van het consult.

Voldoen aan toekomstige wetgeving: per 2020 verwacht de overheid dat praktijken patiënten inzicht kunnen bieden in hun medische gegevens. Philips VitalHealth kan u helpen met de aanvraag voor de subsidie van het overheidsprogramma OPEN.

Gezondheidscentrum Dillenburg is van plan om de groep deelnemende patiënten te vergroten en de werkwijze uit te breiden naar andere praktijken binnen de zorggroep Alphen op één Lijn.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.