Therapietrouw verhogen en medicatieveiligheid verbeteren, twee vliegen in één klap!

De juiste medicijnen, altijd op het juiste moment.

We willen u graag informeren en inspireren, dus meld u aan wij houden u op de hoogte van de laatste Medisch Perspectief artikelen.

Steeds meer Nederlanders gebruiken dagelijks medicijnen. Inmiddels zijn er ruim 1 miljoen mensen die iedere dag meer dan vijf pillen zouden moeten innemen (Bron: De Staat van Volksgezondheid en Zorg). Ik zeg bewust ‘zouden moeten innemen’ omdat de therapietrouw bij medicijngebruik gemiddeld 75% is. Dat wil zeggen dat één op de vier mensen de medicatie niet of niet op de juiste manier inneemt. Het is een zorgelijke ontwikkeling die grote gevolgen heeft. Volgens het HARM-rapport zijn inmiddels circa 2,4% van alle ziekenhuisopnames geneesmiddel-gerelateerd en hebben maar liefst 5,6% van alle acute opnames met geneesmiddelgebruik te maken. Bijna de helft daarvan (46%) zijn volgens het rapport vermijdbaar (Bron: KNMP). Maar hoe?
Gemiddelde leestijd: 
3 minuten
Gemiddelde leestijd: 
4 minuten
De meerderheid van de grootgebruikers van medicijnen zijn ouderen (70+) en mensen die lijden aan chronische aandoeningen, zoas hart- en vaatziekten, COPD en diabetes (Bron: ZonMw). Soms hebben deze mensen hulp nodig om hun medicijnen in te nemen, van thuiszorg of mantelzorgers. Wanneer die niet of niet in voldoende mate beschikbaar is, wordt op andere manieren geprobeerd mensen met hun medicijngebruik te helpen. Denk aan de pillendoos en de baxterrol, of aan een medicijndispenser die je waarschuwt wanneer er medicijnen moeten worden ingenomen. Deze oplossingen ondersteunen mensen om hun medicijnen niet te vergeten. Maar ze bieden weinig tot geen mogelijkheden om andere factoren met betrekking tot de therapietrouw en de medicatieveiligheid te beïnvloeden.
Spencer opent dus andere manieren om zorg te verlenen, buiten de traditionele zorgpaden en biedt mogelijkheden om de patiënt meer regie te geven over het zorgproces.”

Kevin Hol

Business management medicatie management, Philips Benelux

De patiënt actiever betrekken

Met de introductie van Spencer, de volgende generatie medicijndispenser, speelt Philips wel in op deze factoren en hoopt zo een grote stap te zetten in het vergroten van zowel de therapietrouw als de medicatieveiligheid. Ten eerste helpt Spencer de patiënt om actiever betrokken te zijn bij de zorg. Dankzij de connectiviteit van het apparaat ontstaan er namelijk nieuwe mogelijkheden voor interactie tussen de patiënt en bestaande zorgsystemen. Zo kan de nieuwe medicijndispenser een patiënt vragen stellen over zijn gezondheid en de mate waarin er bijwerkingen optreden. Ook kan de medicijndispenser patiënten eraan herinneren waarom ze medicatie innemen en biedt een videoverbinding de mogelijkheid om direct vragen van de patiënt te beantwoorden. Digitale tools zoals telefonische begeleiding kunnen nuttig zijn voor het verbeteren van therapietrouw (Bron: KNMP).

Meer controle op de medicatie

Naast het vergroten van therapietrouw biedt Philips met Spencer de professionele zorgomgeving van de patiënt tools om ook de medicatieveiligheid te vergroten. Zo wordt bij het laden van de baxterrol een QR-code gescand om er zeker van te zijn dat de patiënt de juiste medicijnen heeft ontvangen. Daarna wordt bij iedere uitgifte eveneens een QR-code gescand om persoon, dosering en tijdstip te verifiëren – zo wordt gezorgd voor een dubbele controle op medicatie in de zorgketen. Dankzij de beeldbel-functie kunnen patiënt en apotheker of behandelend arts gemakkelijk met elkaar communiceren, bijvoorbeeld over mogelijke bijwerkingen of aanpassing van de dosering.

Begeleiding op afstand

De connectiviteit van Spencer biedt tot slot ook nieuwe mogelijkheden om een patiënt op afstand te begeleiden bij zijn medicijngebruik. Via Bluetooth kan Spencer bijvoorbeeld gekoppeld worden aan meetapparatuur, bijvoorbeeld om de bloeddruk of andere vitale waarden te meten en zo de impact van de medicatie tussentijds te monitoren. Er hoeft dan niet gewacht te worden op het eerstvolgende consult. Spencer opent dus andere manieren om zorg te verlenen, buiten de traditionele zorgpaden en biedt mogelijkheden om de patiënt meer regie te geven over het zorgproces. Met training voor personeel of advies over werkprocessen helpt Philips organisaties om daarvan gebruik te maken. 

Klaar voor de toekomst

Ervaringen in de Verenigde Staten laten zien dat de aanpak van Spencer werkt. Er werden scores tot 95% therapietrouw gemeten (Bron: Philips). Hoe groter de therapietrouw, des te lager het aantal medicijn-gerelateerde opnames, met alle kostenbesparingen van dien. Daarbij heeft de patiënt vanuit zijn eigen woonomgeving meer de regie over zijn medicijngebruik en blijft zijn gezondheid stabieler. De zorgverlener krijgt met Spencer meer mogelijkheden om zorg op maat te bieden, op afstand en met goede mogelijkheden voor monitoring.

De juiste medicijnen, altijd op het juiste moment

Spencer® is de volgende generatie medicijndispenser aangeboden door Philips. Hij zorgt er met duidelijke alarmering voor dat u de juiste medicijnen op het juiste moment ontvangt. Ontdek hoe Spencer® werkt.
Altijd op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van gezondheidszorg? Meld u gratis aan voor de Medisch Perspectief nieuwsbrief.

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*

Contactgegevens

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*
Philips waardeert en respecteert uw privacy. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht op
*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.
*
*