Medisch Perspectief

The World’s Best Hospital Chiefs: Sarah Krevans

Wat onze gezondheidszorg kan leren van medische innovaties in Silicon Valley

The World’s Best Hospital Chiefs is een artikelserie over ziekenhuis CEO’s van over de hele wereld. CEO’s die uitblinken in visie en innovatie. Elke editie biedt een profiel van een CEO onder wiens visie en leiding impactvolle innovatie is ontwikkeld en geïmplementeerd. Innovatie op klinisch gebied en op economische waarde als geheel. Innovatie die lokaal uitblinkt en mondiaal inspireert. Elk profiel is verrijkt met de vertaalslag naar de Nederlandse en Belgische markt. In deze openingseditie: Sarah Krevans, CEO van Sutter Health.

Onder leiding van Sarah Krevans (57) groeide Sutter Health (Sacramento, Californië) uit tot een van de grootste zorgverleners wereldwijd. De organisatie draagt zorg voor meer dan drie miljoen patiënten en bestaat uit een netwerk van 24 ziekenhuizen, verschillende onderzoekscentra en thuiszorginstanties. Met een omzet van 11 miljard dollar (2016) en meer dan 50.000 medewerkers, is Sutter Health een organisatie van ontzagwekkend formaat. Ondanks de omvang is Krevans erin geslaagd de organisatie wendbaar te maken voor innovatie. Waarbij ze de meest nieuwe en experimentele medische kennis uit ’s werelds bekendste kraamkamer voor innovatie haalt: Silicon Valley.

 

Wat kunnen we leren van deze vooruitstrevende CEO? Mark van Meggelen, Senior Director Connected Care & Health Informatics beschouwt de prestaties van Krevans en vertaalt deze naar de gezondheidszorg in de Benelux. 

De waarde van digitale data

Vanaf het moment dat Krevans in 1999 in dienst kwam bij Sutter Health was haar belangrijkste doel om informatie beter en makkelijker beschikbaar te maken. Enerzijds door communicatie tussen verschillende specialismen te verbeteren, anderzijds door patiënten meer inzicht te geven in hun behandelproces. Krevans maakte zich hier hard voor, en wist met de introductie van het elektronisch patiëntendossier meer dan 1,2 miljoen patiënten online inzage te geven in hun eigen medische gegevens. Het systeem heet My Health Online en groeit met de dag. Niet alleen het aantal gebruikers, ook het aantal functionaliteiten wordt steeds meer uitgebreid. In de praktijk betekent dit dat de patiënt, naast het inzien van persoonlijke medische gegevens, ook direct contact kan leggen met zijn behandelaar. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken, of vragen te stellen over medicatie. 

Een goed werkend elektronisch patiëntendossier

Ook in Nederland en België zijn patiëntgegevens veelal gedigitaliseerd. Iedere Nederlander heeft een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Inzage van zorginstanties in een EPD is streng beveiligd; uitwisseling van zorggegevens kan alleen plaatsvinden als de patiënt daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Van Meggelen: “Naast het EPD zien we dat steeds meer ziekenhuizen in Nederland eigen zorgportalen hebben waar patiënten hun medische gegevens en behandeltraject kunnen bekijken. Informatie over behandelingen die een patiënt heeft gehad bij andere zorgverleners, is hierin niet opgenomen. Daardoor fungeert het EPD in Nederland en België meer als een soort ‘kijkdoos’; informatie is beschikbaar maar niet altijd even goed te interpreteren. Hier zijn nog veel stappen te maken. Een patiënt verzamelt namelijk op verschillende manieren informatie over zijn gezondheid. Denk aan gezondheidsapps op smartphones, fitbit® of andere wearables. Dit soort informatie kan van grote waarde zijn voor de behandelend arts. Het zou mooi zijn als we dit in de toekomst centraal inzichtelijk kunnen maken. Ook de mogelijkheid tot interactie tussen patiënt en behandelaar – zoals bij het systeem van Sutter Health het geval is -  is een mooi voorbeeld van hoe het beter kan.” 

In Nederland en België werken ziekenhuizen op een veel kleinere schaal dan in Amerika. Daarom moeten zorgverleners en innovators elkaar blijven opzoeken en opener worden. Bij elkaar in de keuken kijken. Alleen op die manier kunnen we stappen maken.”

Mark van Meggelen

Senior Director Connected Care & Health Informatics bij Philips Healthcare

Genomics om juiste medicijn te bepalen

Naast het online inzichtelijk maken van patiëntendossiers, gaat Krevans nog een stap verder in het benutten van patiëntdata. Ze investeerde in een Biobank, waarin bloedmonsters van patiënten (met toestemming) worden verzameld. Deze data wordt vervolgens gekoppeld aan data van de diverse mogelijke behandelingen. Op basis van deze ‘big data’ kan nauwkeurig worden vastgesteld wat de juiste behandeling is voor de patiënt. Met als grote voordeel dat de kans op een ‘first time right’ therapie alleen maar toeneemt naarmate de data in de Biobank groeit. Van Meggelen: “Net als Krevans geloven wij in big data. Steeds meer ziekenhuizen ontwikkelen systemen voor dataverzameling en analyse ten behoeve van een diagnose en behandelplan. Een opkomende bron van informatie is ook het DNA-profiel (genomics). Op basis hiervan kan bijvoorbeeld beoordeeld worden of een patiënt zal reageren op een bepaald geneesmiddel. Deze data helpt artsen in een vroegtijdig stadium te bepalen of een behandeling zinvol of zinloos zal zijn.”

 

Philips werkt samen met verschillende ziekenhuizen om dergelijke klinische toepassingen en beslissingsondersteunende systemen te kunnen ontwikkelen. “In Nederland en België werken ziekenhuizen op een veel kleinere schaal dan in Amerika”, vervolgt Van Meggelen.

“Daarom moeten zorgverleners en innovators elkaar blijven opzoeken en opener worden. Bij elkaar in de keuken kijken. Alleen op die manier kunnen we een dergelijke stap maken.”

Silicon Valley

Het online patiëntendossier en de Biobank zijn niet de enige vormen van innovatie die Krevans heeft doorgevoerd binnen Sutter Health. Ook de organisatiestructuur van het ziekenhuis onderging een innovatie. In een interview vertelde ze: “We hadden als organisatie het idee dat we innovatief waren. En delen van de organisatie deden ook zeer creatieve dingen. Maar omdat we zo decentraal georganiseerd waren, bereikten innovaties niet alle hoeken van het bedrijf.” Om de wendbaarheid te vergroten veranderde Krevans de organisatiestructuur drastisch. Dat betekende: minder verschillende regionale besturen, en meer centrale besluitvorming. Daarnaast werd ‘innovatie’ een vast thema binnen de organisatie, met de aanstelling van een Chief Innovations Officer (CIO). Deze verzamelt ideeën vanuit de organisatie en zoekt vervolgens partnerschappen met technologische innovatieve bedrijven, die door de gunstige ligging van de ziekenhuizen ruimschoots voorhanden zijn.  

‘IT-arts’ 

Van Meggelen is positief over deze ontwikkeling die omarmd is door Krevans. “Het aanstellen van een CIO wordt ook steeds meer gemeengoed in Nederland en België. In Nederland heeft 60% van de ziekenhuizen inmiddels zo’n ‘IT-arts’. Vaak is dit een arts die de medische wereld snapt, maar die ook betrokken is geweest bij bijvoorbeeld de implementatie en uitrol van een digitaal ziekenhuisinformatiesysteem. Deze CIO’s zijn ook sparringpartner voor ons, als leverancier van medische apparatuur. Samen kijken we hoe zorg beter kan en met welke innovaties en technische ontwikkelingen een ziekenhuis kan worden gefaciliteerd.”

Google Glass voor persoonlijker consult

Krevans werkt inmiddels samen met verschillende bedrijven die experimenteren met medische technologie. Sutter Health dient als proeftuin voor deze technologieën. Een voorbeeld hiervan is een lichtgewicht monitor die artsen gemakkelijk bij zich kunnen dragen. Ook is er geëxperimenteerd met een sensor die de patiënt inslikt, waarmee de arts inzicht krijgt in de status van vitale functies in het lichaam. Een ander succes behaalde Sutter Health met het gebruik van Google Glass®. Door het gebruik van de intelligente brillen, hoefden artsen tijdens contactmomenten met de patiënt minder gebruik te maken van de computer. Dat had zowel een positief effect op de efficiëntie waarmee een consult werd uitgevoerd, als de mate waarin een patiënt zich persoonlijk benaderd voelt. Die persoonlijke benadering is voor Krevans erg belangrijk. Ze zegt hierover in hetzelfde interview: “Bij het invoeren van het online medische dossier maakten veel patiënten zich zorgen dat het persoonlijke contact met de arts eronder zou komen te lijden. Door technologie als Google Glass in te zetten, proberen we die persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de arts bij zijn patiënt te behouden.”

 

Ook Van Meggelen gelooft in de ondersteunende waarde van Google Glass of een soortgelijke innovatie. “Ik zie dergelijke technologie met name als verschaffer van real-time informatie voor de behandelaar. Denk hierbij aan bloedwaardes of de locatie van een specifiek deel van het hart. Voor het consult van de toekomst waarbij diagnose en behandelrichting samengaan, verwacht ik veranderingen in communicatie tussen arts en patiënt. Er zijn nog weinig Skype-consulten; patiënten moeten fysiek verschijnen. Maar dat gaat veranderen, zeker als we de ziekten in Nederland gaan centraliseren en in grote volumes gaan behandelen, zodat je de kwaliteit kunt borgen. Het virtuele consult heeft de toekomst. De technologie is er al, maar het is lastig voor ziekenhuizen en huisartsen om dat geïmplementeerd te krijgen. Dat komt deels door een verouderde IT-structuur, en beperkt budget. Ook krijgen sommige ziekenhuizen alleen betaald voor fysiek contact. Privacy speelt ook nog een rol, waardoor we het soms bij het oude laten. Maar dat het consult zoals we het nu kennen gaat veranderen, dat staat vast”, besluit Van Meggelen.

 

Ondertussen blijft Sarah Krevans bouwen aan de toekomst van Sutter Health over de volle breedte van de dienstverlening. Haar advies aan haar peers over de hele wereld is even helder als inspirerend:  ‘Zoek verbinding met de innovatie om je heen’. 

Voor meer inspiratie www.philips.nl/healthcare

Over Sarah Krevans:

Sarah Krevans (57, Baltimore, Verenigde Staten) behaalde haar master business administration/public health aan UC Berkeley. Op de leeftijd van 29 jaar werkte ze als directeur van de ‘Medicaid zorgprogramma’s’. In 1987 verhuisde ze naar Californië voor een functie bij Kaiser Permanente. Zo’n tien jaar ervaring in de zorg rijker, kwam ze terecht bij het grootschalige not-for-profit netwerk Sutter Health. In 2012 werd zij de Chief Operating Officer (COO). Een belangrijke functie, waarbij ze dagelijks verantwoordelijk was voor de gang van zaken binnen 24 ziekenhuizen, 34 poliklinieken en 5 medische stichtingen. Toen CEO Patrick Fry begin 2016 na een carrière van 30 jaar met pensioen ging, werd Krevans in januari 2016 benoemd tot zijn opvolger.

Sarah Krevans

In een volgende editie van ‘World’s Best Hospital Chiefs’ gaan wij in gesprek met Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur Erasmus MC. In april 2017 werd hij uitgeroepen tot Zorgmanager van het jaar, onder andere vanwege zijn daadkracht en vermogen om bruggen te bouwen. Hij vertelt hoe hij een optimale match wist te creëren tussen de fysieke nieuwbouwstructuur en de interne organisatiestructuur van het Erasmus MC. 

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.