Sneller zekerheid bij vermoeden Acuut Coronair Syndroom door bloedtest aan het bed


Sinds 1 juli gebruikt het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond op de Eerste Harthulp Minicare I-20, een draagbaar diagnoseplatform waarmee aan het bed een troponinetest kan worden uitgevoerd. Patiënten bij wie een myocardinfarct zonder ST-segmentelevatie (Non ST-Segment Elevation Myocardial Infarction) wordt vermoed, kunnen binnen tien minuten al uitsluitsel krijgen. En hoe sneller de behandeling kan starten, hoe beter dit is voor de vooruitzichten van de patiënt.
In maart kondigden het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en Philips al een bijzondere samenwerking aan: dit ziekenhuis gaat als eerste ziekenhuis in Nederland bloedtesten aan het bed uitvoeren op de Eerste Harthulp. Philips ontwikkelde een draagbaar diagnoseplatform, Minicare I-20, waarop met slechts één druppel bloed een cardiale-troponinetest kan worden uitgevoerd. Het resultaat ervan is van laboratoriumkwaliteit en binnen tien minuten zichtbaar. 

Zeer gebruiksvriendelijk

Begin juli is de Minicare I-20 daadwerkelijk in gebruik genomen. In vijf dagen werd deze al bij 30 patiënten op de Eerste Harthulp ingezet. De verpleegkundigen die de test hebben gebruikt, zijn van te voren goed geïnstrueerd en zijn erg positief over het gebruiksgemak. 
Je kunt in sommige gevallen bijna vier uur eerder beginnen met de behandeling.”

drs. Frans van Asperdt

Cardioloog, Elkerliek Ziekenhuis

Snel zekerheid

De heer Frans van Asperdt, cardioloog, is erg te spreken over deze ontwikkeling. ‘Wij zien een enorme toename op de Eerste Harthulp van patiënten met pijn-op-de-borst-klachten. Je wilt deze mensen zo snel mogelijk zekerheid geven en kunnen starten met de behandeling. Hiervoor is de troponinebepaling nu eenmaal de gouden standaard. Het protocol was dat we de eerste troponinebepaling doen bij opname van de patiënt. De test werd uitgevoerd door het laboratorium en ook al hebben wij een goed en snel werkend laboratorium, de resultaten ervan komen meestal pas na een uur. Is de uitslag negatief, dan gold nog een observatietermijn tot zes uur na ontstaan van de klachten en dan deden we een tweede troponinebepaling. Ook die uitslag kwam na een uur en daarna wist de patiënt pas echt zeker: ik mag naar huis, of ik word nu behandeld.’

Verkorte observatietermijn

De uitslag van de bloedtest via de Minicare I-20 is binnen tien minuten bekend. Dat is al een enorme winst. Maar daarnaast is de observatietermijn verkort tot drie uur. De tweede troponinetest wordt nu dus uitgevoerd drie uur na het ontstaan van de klachten. De heer Van Asperdt: ‘Ook dat is een groot voordeel. Je kunt dus in sommige gevallen bijna vier uur eerder beginnen met de behandeling. Bij mensen met een Acuut Coronair Syndroom is het heel belangrijk om snel te starten met de behandeling, om het risico op complicaties te beperken en het behandeltraject te verbeteren.’

Snellere workflow

Ook in de workflow levert het grote voordelen op. De heer Van Asperdt: ‘Door de toename van patiënten met klachten zoals pijn op de borst, neemt de druk op de Eerste Harthulp ook toe. Nu de observatietermijn verkort is en de bloeduitslagen al zo snel binnen zijn, kunnen patiënten waarbij een ACS wordt uitgesloten ook sneller naar huis. Zij en hun familie hebben snel zekerheid, en het ziekenhuis heeft weer snel bedden vrij. Dat is voor iedereen prettig.’

Ook in ambulances

De heer Van Asperdt ziet ook de volgende stap in een efficiënter diagnosetraject. ‘Het zou mooi zijn als de eerste troponinebepaling al door de ambulanceverpleegkundigen kan gebeuren. Als al meteen duidelijk wordt dat de patiënt een hoog risico ACS heeft, dan staan wij in het ziekenhuis al klaar. Of misschien wordt een ACS al uitgesloten, dan hoeft de patiënt niet eens mee naar het ziekenhuis. Elders in Nederland loopt al een onderzoek om de troponinebepaling met de Minicare I-20 ook voor ambulancegebruik te valideren. Qua gebruiksvriendelijkheid van het apparaat is het in ieder geval geen enkel probleem.’
Minicare
Wilt u meer informatie over Minicare?

Gerelateerde artikelen

  • Isala Hartcentrum: eerste cardiosite voor Azurion

    Isala Hartcentrum: eerste cardiosite voor Azurion

    In augustus 2016 werd Azurion 7C12 geplaatst bij Isala Hartcentrum in Zwolle. Het systeem heeft de geometrie van Allura, maar een volledig vernieuwd platform.

  • De patiënt in het hart van connected care

    De patiënt in het hart van connected care

    In de Future Health Chats nodigt Philips iedere maand een andere key opinion leader in Nederland uit om zijn of haar visie op de toekomst van de zorg in ons land te delen. Deze maand schrijft Floris Italianer, CEO van de Hartstichting, over waar connected care volgens hem om draait en hoe het gerealiseerd zou moeten worden.