Medisch Perspectief

Quick Scan Philips biedt duidelijke inzichten

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
2
Contactgegevens

Philips CardioVasculaire services bij Rijnstate

Het Ziekenhuis Rijnstate is gevestigd op vier locaties in en rondom Arnhem. Het ziekenhuis staat nationaal bekend om haar expertise op het gebied van onder andere acute patiëntenzorg en de behandeling van hart- en vaatziekten. De afdeling Hartkatheterisatie van Rijnstate bestaat uit twee hartkatheterisatiekamers (HCK’s) met vaste interventiesystemen. Hier worden procedures uitgevoerd zoals coronair angiografie (CAG), dotterbehandeling met stentplaatsing en het plaatsen van pacemakers en ICD’s.

Rijnstate groeit steeds verder uit tot een regionaal kennis- en expertisecentrum, waardoor het noodzakelijk is geworden dat sommige faciliteiten in het ziekenhuis worden uitgebreid of vernieuwd. Dit gold eveneens voor de afdeling Hartkatheterisatie, destijds onder leiding van Caroline van Kouwen.

Beoordeel het heden – bereid je voor op de toekomst

Van Kouwen: "We zijn van plan een nieuwe hartkatheterisatieafdeling te bouwen met een wachtkamer en twee nieuwe HCK’s. Ook wilden we een aantal werkruimtes op de afdeling renoveren en weten welke mogelijkheden we hadden om onze werkprocessen, en zo de inrichting van de nieuwe afdeling, te verbeteren. Daarnaast was het voor ons belangrijk om inzicht krijgen of twee nieuwe HCK’s voldoende zouden zijn voor verdere groei of dat er op korte termijn een derde kamer nodig is.”
 

Om naar het proces van patiëntplanning en de wisseltijden te kijken, waren objectieve data nodig. "Ik wilde mijn intuïtie met objectieve informatie onderbouwen, zodat we datagedreven beslissingen konden nemen en activiteiten konden uitvoeren die ons zouden helpen om verder te groeien", aldus Van Kouwen.

We willen u graag informeren en inspireren, dus meld u aan wij houden u op de hoogte van de laatste Medisch Perspectief artikelen.

Samen hebben we een sterk platform voor een langdurige samenwerking gecreëerd waarmee de prestaties van onze katheterisatiekamers zullen verbeteren.”

Caroline van Kouwen

Afdelingshoofd HCK, Rijnstate, Arnhem

De kracht van een Quick Scan

Tijdens gesprekken met Rijnstate stelde Philips CardioVasculaire services in het eerste kwartaal van 2018 een Quick Scan voor. Deze bestond uit een analyse van de afdeling op basis van verschillende kwaliteitsparameters. Data uit het cardiologie-informatiesysteem van de HCK’s werd gecombineerd met interviews en observaties op de afdeling. Rijnstate wilde zowel een analyse van de bezettingsgraad per kamer als het aantal procedures, de wisseltijden en het voorraadmanagement.

Uitgebreide analyse - duidelijke feedback

Terugkijkend op de Quick Scan benadrukt Van Kouwen vrijwel meteen de voordelen van Philips' betrokkenheid: "Het was goed om een externe partij met een 'frisse blik' te laten kijken naar onze HCK’s. Philips was in staat om belangrijke kwaliteitsparameters objectief te analyseren. Daarnaast stonden veel van onze mensen open voor het delen van ideeën en inzichten met Philips voor de verbetering van onze afdeling.” Ook wil Van Kouwen de duidelijke communicatiestromen gedurende het hele proces benoemen: "We waren zeer tevreden over de werkwijze. Het team koos de juiste momenten om bepaalde waarnemingen te doen en wist welke mensen wanneer benaderd konden worden. De communicatie met onze cardiologen en verpleegkundigen was zeer goed. Alle betrokkenen kregen duidelijke feedback na de Quick Scan, precies zoals afgesproken.”

Een sterke basis voor korte- en langetermijnplanning

“Nu de Quick Scan is voltooid en de resultaten zijn gedeeld met de afdeling, is het van belang dat het momentum en de motivatie wordt vastgehouden”, aldus Van Kouwen. "Nu moeten we doorpakken. We zitten midden in het proces om te kijken hoe we een effectieve vervolgfase kunnen realiseren met het team, onze Raad van Bestuur en Philips. Als vervolgstap proberen we een basis te creëren die ons in staat stelt onze lange termijndoelen te behalen." Wat de korte termijn-veranderingen betreft, heeft de Quick Scan al een aantal potentiële 'quick wins' onder de aandacht gebracht - bijvoorbeeld het verkorten van de wisseltijden tijdens de lunch. Met het oog op de toekomst heeft de hartkatheterisatieafdeling van Rijnstate een duidelijk plan, onderbouwd met resultaten van de Quick Scan en met ondersteuning van Philips. "Samen hebben we een sterk platform voor een langdurige samenwerking gecreëerd waarmee de prestaties van onze katheterisatiekamers zullen verbeteren", besluit Van Kouwen. "We kijken uit naar de verdere ontwikkeling van deze vruchtbare relatie tussen Rijnstate en Philips."

Uitdaging

Het optimaliseren van de werkprocessen en opzet voor een nieuwe hartkatheterisatieafdeling; beoordelen van de behoefte aan mogelijke uitbreiding van katheterisatiefaciliteiten; identificeren van de mogelijkheden voor verbetering op gebieden zoals patiëntplanning en wisseltijden, gebaseerd op objectieve data.

Oplossing

Philips’ Quick Scan van de gehele afdeling en daarmee een analyse van verschillende kwaliteitsparameters. Het combineren van data met interviews en observaties op de afdeling, met heldere conclusies als basis voor de langetermijnplanning.

Resultaten

Middels de Quick Scan werden verschillende mogelijkheden voor verbeteringen op korte termijn ontdekt en optimalisatiemogelijkheden van de faciliteiten zonder dat er verdere uitbreiding nodig is. Daarnaast is er een duidelijke basis gedefinieerd voor de langetermijnplanning.

Wie

Rijnstate, Arnhem, Nederland

 

Caroline van Kouwen, Afdelingshoofd HCK

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.