Minicare cardiaal troponine I (cTnI)-bloedonderzoek

Binnen enkele minuten zekerheid voor arts en patiënt

 

Bij een acuut myocardinfarct telt elke seconde. Naast de ECG is het meten van troponine de standaardtest om een myocardinfarct te diagnosticeren bij patiënten ‘met pijn op de borst’. Huidige laboratoriumonderzoeken duren echter vaak meer dan een uur. Tijd die er vaak niet is, omdat in het geval van een infarct de behandeling zo snel mogelijk moet worden gestart. Philips ontwikkelde een draagbare bloedtest waarmee je, tegelijk met de ECG, met één druppel bloed nu ook NSTEMI-patiënten ter plekke kunt diagnosticeren.

Bijna tien jaar heeft Philips aan deze innovatie gewerkt. In de eerste helft van 2016 komt de test op de markt. Boni Teheux, accountmanager Handheld Diagnostics: “We zijn altijd op zoek naar momenten in het diagnostisch proces waarop er behoefte is aan verbetering, waaropwe waarde kunnen toevoegen. We zagen dat op de spoedeisende hulp alle diagnostische testen voorhanden waren, behalve een bloedtest. Terwijl meer dan 65% van de klinische diagnosticering wordt ondersteund door bloedonderzoek. Op dit punt is er dus direct waarde toe te voegen als je snel kunt beschikken over bloeduitslagen.”
 

De Minicare I-20 geeft binnen 10 minuten uitsluitsel over een myocardinfarct, waardoor de vervolgstap veel sneller kan worden gezet. Het Minicarebloedonderzoek heeft laboratoriumkwaliteit; het meet troponine in lage concentraties. Dit maakt een snelle en veilige ‘rule-in’ en ‘rule-out’ mogelijk.

Gebruiksvriendelijk

De Minicare I-20 is een draagbare analyzer met een vingerpriktest. Hij is gemakkelijk te bedienen: verpleegkundigen en artsen kunnen de bloedtest zelf op de spoedeisende hulp uitvoeren. Hiervoor brengen ze een druppeltje bloed uit de vinger of bloedbuis aan op de test, waarna de analyzer verder de test automatisch uitvoert. De gebruiksvriendelijkheid scoort dan ook hoog, blijkt uit het gebruikersonderzoek.
 

In eerste instantie vormen artsen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp de doelgroep van deze bloedtest. “Ook voor de patiënten biedt het een grote toegevoegde waarde,” zegt Boni Teheux. “Het wachten op de resultaten van de bloedtest brengt onzekerheid en angst met zich mee. Als de verpleegkundigen de test meteen uitvoeren, weet je dus ook meteen waar je aan toe bent en dat geeft het geruststellend gevoel dat je de beste zorg en aandacht krijgt.”

“De Minicare I-20 geeft binnen 10 minuten uitsluitsel over een myocardinfarct”

Meer testen in ontwikkeling

Het bloedonderzoek naar troponine is de eerste toepassing van de Minicare I-20, een platform dat binnen enkele minuten doelmoleculen in zeer lage bloedconcentraties kan meten. Denk hierbij aan onder andere hormonen, geneesmiddelen en eiwitten. Philips wil een breed scala aan testen voor spoedeisende zorg ontwikkelen, onder andere voor hartfalen. Inmiddels is er ook een samenwerkingsverband met Banyan Biomarkers dat moet leiden tot een test die hersenschade kan aantonen na een hersenschudding.


Kostenbesparing in de keten

Het Minicare-bloedonderzoek is niet de eerste point-of-care bloedtest, maar wel de eerste die binnen 10 minuten met slechts een druppel bloed laboratoriumkwaliteit levert. In de VS zijn bloedtesten met een vingerprikje in gebruik waarbij de uitslag als indicatie geldt, maar er nog steeds om een bevestiging van het laboratorium wordt gevraagd.

 

Lees meer over de Minicare I-20

Minicare I-20


Dat betekent echter niet dat de handzame bloedtest een vervanger van het laboratoriumonderzoek wordt. Het is eerder een aanvulling op het huidige portfolio en in spoedeisende situaties een middel om snel de juiste beslissing te nemen. Boni Teheux: “De kosten van een test op het lab zijn inderdaad lager en de testmogelijkheden zijn uitgebreider. Maar als je de kosten van de Minicare I-20-test in het grotere geheel bekijkt, dan leidt die tot een serieuze kostenbesparing. Als je dichtbij de patiënt test, verloopt je triage sneller, breng je de juiste personen naar de cathkamer en verkort je de tijd tot ontslag, waardoor je lange wachttijden op de spoedeisende hulp terugdringt. Naar mijn idee is dit een significante stap in de gezondheidszorg om efficiënter en beter te gaan werken.”