Medisch Perspectief

Informaticaoplossingen voor precisie-oncologie

Data als fundament voor besluitvorming

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

Bij het vaststellen van een diagnose en het bijbehorende behandelplan voor een patiënt, zijn vaak meerdere medische disciplines betrokken. Zeker in het complexe domein van de oncologie. Bert Bonsing, oncologisch chirurg binnen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), merkt dat er tijdens het behandeltraject in de communicatie tussen specialismen en zorgnetwerken soms belangrijke informatie verloren gaat. “Het blijft een grote uitdaging om alle benodigde informatie samen te brengen om een compleet beeld van de patiënt te krijgen en een goede beslissing te nemen.” 

Philips IntelliSpace Oncology is een cloud-based informaticaoplossing waarmee multidisciplinaire teams worden ondersteund. De oplossing brengt naadloos alle patiëntgegevens samen, hierdoor ontstaat er een overzichtelijk en compleet beeld van de patiëntstatus en wordt data driven besluitvorming mogelijk gemaakt. Daarnaast rangschikt het systeem de beschikbare informatie langs een tijdslijn. Hiermee krijgt de arts inzicht in welke beslissingen op welk moment zijn gemaakt, en welke informatie op dat moment beschikbaar was. De meerderheid van de artsen die IntelliSpace Oncology tijdens de pilot gebruikten, gaf aan dat het doornemen van een patiëntcasus minder tijd kostte.

Dagelijkse praktijk als inspiratiebron voor innovatie

Een waardevolle bijdrage leveren aan de dagelijkse praktijk, kan pas ontstaan als medische specialisten zelf aangeven op welke vlakken behoefte is aan slimme oplossingen. Elderik Kranen, New Business Development Manager Oncology bij Philips, vertelt hoe dit in zijn werk gaat. “Zo’n twee jaar geleden zijn we om tafel gegaan met oncologisch specialisten van het LUMC. Samen namen we de workflow en het proces van de verschillende oncologische disciplines onder de loep. Met als uitgangspunt: hoe kunnen we de verschillende informatiestromen en -bronnen effectief samenbrengen zodat ze kunnen ondersteunen bij behandelkeuzes?” 

Nieuwe technologieën helpen bij het optimaliseren van de wijze hoe we samenwerken als team van specialisten.”

Bert Bonsing

Oncologisch chirurg LUMC

De uitdaging was om een oplossing te creëren die zowel een positieve invloed kan hebben op de keuze voor en de kosten van een behandeling. Vanuit deze vraag ontstond IntelliSpace Oncology. Het systeem is getest bij retrospectief tumoroverleg over gevallen van colorectaal carcinoom. Interessant aan deze cloud-based oplossing is dat ook de samenwerking en kennisdeling tussen ziekenhuizen versterkt kan worden. “We zien een trend naar netwerkvormingen waarbij academische-, topklinische- en regionale ziekenhuizen steeds vaker samenwerken om de oncologische zorg zo optimaal mogelijk in te vullen. Dit vraagt om een nieuwe informatie infrastructuur.”, aldus Kranen. In meerdere sessies hebben de experts van Philips en de specialisten van het LUMC met elkaar het systeem geoptimaliseerd. Op dit moment loopt IntelliSpace Oncology als pilotstudie binnen het LUMC, met bemoedigende resultaten. Bonsing: “Zo is de voorbereidingstijd van een multidisciplinair overleg veel korter omdat informatie niet uit verschillende systemen gehaald hoeft te worden. Ook zagen we, tijdens het retrospectief multidisciplinair overleg, een toename van 12 % in het volgen van de richtlijnen.”

Betrokken patiënten

Tijdens een zorgtraject komt een patiënt voor tal van complexe keuzes over zijn behandeltraject te staan. Veel patiënten ervaren dit als lastig, omdat zij door beperkte kennis vooral moeten vertrouwen op hetgeen de arts hen adviseert. Kranen: “Een arts kan met deze oplossing heel goed laten zien aan de patiënt dat alle persoonlijke gegevens die in een zorgtraject verzameld worden, gebundeld zijn. Van gemeten bloedwaarden tot uitslagen van scans. En aan de hand van behaalde resultaten bij vergelijkbare cases, kan een arts de patiënt beter ondersteunen bij het richting geven aan het behandelproces. Dat geeft vertrouwen en laat ook zien dat er weloverwogen keuzes worden gemaakt.” 

Datagestuurde besluitvorming

IntelliSpace Oncology fungeert als intelligente databank. In het systeem worden alle verzamelde patiëntgegevens geanalyseerd en met elkaar verbonden, waardoor clinici gegevens van hun eigen patiënten naast de gegevens van patiënten met vergelijkbare kenmerken kunnen leggen. Kranen: “Door wetenschappelijke ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelingen beschikbaar voor dezelfde oncologische aandoening. Dat maakt het keuzeproces voor zowel de arts als een patiënt complexer. Want welke behandeling is nu het meest geschikt voor de patiënt? Deze informaticaoplossing maakt het mogelijk om op basis van een selectie van karakteristieken uitkomsten van vergelijkbare patiënten inzichtelijk te maken en daardoor beter met elkaar te vergelijken. Waar een arts voorheen handmatig een aantal vergelijkbare patiëntendossiers bij elkaar zou moeten zoeken en uitpluizen, is deze informatie met IntelliSpace Oncology centraal georganiseerd en met een klik inzichtelijk te maken.” Dat levert als groot voordeel op dat artsen direct inzicht krijgen in bewezen behandelmethodes en het effect ervan op de kwaliteit van leven. Tevens is de visie voor IntelliSpace Oncology om het een constant lerend platform te laten zijn. De individuele patiëntendossiers en keuzes die gemaakt worden verrijken telkens het platform waardoor het als onderzoeksplatform ingezet kan worden. Dr. Bonsing: “Nieuwe technologieën helpen ons bij het optimaliseren van de wijze hoe we samenwerken als een team van specialisten, met als doel de patiënt een zo gepersonaliseerd mogelijke behandeling te geven.”

Op dit moment kan IntelliSpace Oncology ingezet worden tijdens het behandelpad van patiënten met colorectaal carcinoom. De verwachting is dat de oplossing in de toekomst ook voor andere tumortypen beschikbaar komt.  

IntelliSpace Oncology

Wilt u meer weten over IntelliSpace Oncology, de cloud-based informaticaoplossing?

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.