Medisch Perspectief

Het ziekenhuis dat is ingericht om mensen uit het ziekenhuis te houden

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
2
Contactgegevens

Het Women’s College Hospital in Toronto, Canada, is het eerste ziekenhuis ter wereld dat is ingericht om mensen uit het ziekenhuis te houden. “Nu de bevolking vergrijst en steeds meer mensen lijden aan chronische aandoeningen, moeten we dingen anders gaan doen: we moeten zorgdiensten reorganiseren zodat mensen niet in het ziekenhuis belanden en beter ondersteund worden om thuis te herstellen”, stelt Cheryl Woodman. “En daarbij moet de regie bij de patiënt komen te liggen.”

Future Health Index

Het Women’s College Hospital (WCH) is een uitzondering in de zorg, zowel in Canada als wereldwijd. Midden jaren 2000 werd besloten om van een intramuraal zorgmodel over te stappen op een volledig extramuraal, ambulant model. Dat heeft geleid tot unieke kansen om nieuwe manieren van zorgverlening te testen en te evalueren en om baanbrekende benaderingen vast te stellen die een oplossing bieden voor huidige en toekomstige uitdagingen in de zorg. Ondanks het feit dat het ziekenhuis geen intramurale bedden heeft en patiënten er niet langer dan 18 uur verblijven, is het WCH erin geslaagd het systeem van chirurgische zorg succesvol te transformeren. “We hoorden van veel patiënten dat ze liever thuis herstelden van een ingreep dan in het ziekenhuis, en daar hebben we naar geluisterd”, vertelt Cheryl Woodman, Chief Strategy & Quality Officer bij het WCH. “We hebben onze teams laten onderzoeken hoe en waar we dat konden faciliteren. Zo kwamen we erachter dat patiënten bij bepaalde ingrepen en door zorgprocessen voor en na de operatie anders in te richten, eerder konden worden ontslagen en thuis konden herstellen. Zo krijgen veel patiënten die in het WCH worden geopereerd een iPad of mobiele app mee naar huis waarmee ze 24 uur per dag virtueel kunnen worden bewaakt en gevolgd en met hun zorgteam kunnen communiceren.” Borstamputaties en -reconstructies, verwijdering van de schildklier en plaatsing van een volledige knieprothese vinden in het WCH al op poliklinische basis plaats. Onlangs werd het WCH zelfs het eerste ziekenhuis in Canada waar op poliklinische basis operatief gewrichtsprotheses worden geplaatst, waarbij patiënten nog dezelfde dag – binnen zes uur na de ingreep – naar huis worden gestuurd. Later dit jaar begint het ziekenhuis ook met de plaatsing van heupprotheses op deze wijze.

Het overbruggen van ‘zorgkloven’

Dit is slechts één voorbeeld van hoe het WCH zorg radicaal anders organiseert dan traditionele ziekenhuizen. Een ander voorbeeld is de gerichte inzet van het WCH om gezondheidsongelijkheid tegen te gaan. Woodman: “Wij beschouwen zorg in de context van het dagelijks leven van mensen – alle mensen. Het motto van onze organisatie is dan ook ‘Het revolutioneren van de zorg voor een gezondere en gelijkere wereld’. En hoewel we ons van oorsprong op de gezondheid van vrouwen richten – zo’n 70 procent van onze patiënten is vrouw – hebben we een breder mandaat om zogenaamde ‘zorgkloven’ te herkennen en aan te pakken. Dat betekent dat we ons inzetten om de zorg te verbeteren voor gemarginaliseerde en achtergestelde populaties als inheemse bevolkingsgroepen, transgenders en vluchtelingen die op aanzienlijke hindernissen stuiten wanneer ze toegang tot zorg willen krijgen. Wij geloven namelijk dat een gezonde samenleving een rechtvaardige samenleving is, en dat alle mensen recht hebben op toegankelijke, hoogwaardige zorg.”

Het betrekken van patiënten is cruciaal

Als je de regie bij de patiënt wilt leggen en meer centraal wilt stellen, moet je goed naar patiënten luisteren en hen zo veel mogelijk betrekken, vindt Woodman. Om die reden geeft het WCH patiënten de kans om hun ervaringen te delen, zoals in 2010 en 2016, toen ruim 1000 vrouwen in heel Canada werden geënquêteerd en geïnterviewd. “Het rapport, 1000 Voices for Women’s Health Report, beschrijft de ervaringen van vrouwen met het zorgsysteem, wat zij van een ziekenhuis of zorgorganisatie verwachten, en wat zij vinden dat anders kan om tot betere zorg en een positievere ervaring te leiden”, licht Woodman toe. In reactie op dit onderzoek is de leiding van het WCH begonnen om zoveel mogelijk van de genoemde belemmeringen weg te nemen. Dat heeft geleid tot concrete maatregelen, zoals het beschikbaar maken van zorg in het weekend en na werktijd en het verruimen van mogelijkheden voor virtuele zorg, via e-platforms. Een van de grootste belemmeringen die werd genoemd, was het gebrek aan kinderopvang. Dus toen het ziekenhuis opnieuw werd ingericht, is er gezorgd voor gratis kinderopvang voor WCH‑patiënten, waardoor het voor vrouwen makkelijker wordt om naar afspraken in het ziekenhuis te komen.

We willen u graag informeren en inspireren, dus meld u aan wij houden u op de hoogte van de laatste Medisch Perspectief artikelen.

De stem van patiënten is een belangrijke aanjager voor verandering; daar moeten we gebruik van maken om de zorg te verbeteren en efficiënter te gaan werken.”

Cheryl Woodman

Chief Strategy & Quality Officer, Women’s College Hospital

Laat de patiënt verandering aanjagen

Door deze combinatie van radicale innovaties en praktische aanpassingen wordt het WCH door veel andere instellingen gezien als een voorbeeld van hoe het ziekenhuis van de toekomst eruit zou kunnen zien. Woodman beseft dat het WCH een innovatievoordeel heeft in de puur ambulante zorg die het aanbiedt, waardoor het niet te kampen heeft met de extra druk die samenhangt met intramurale en spoedeisende afdelingen. Woodman denkt dat innovatie en een radicaal andere inrichting van het zorgsysteem ertoe zullen leiden dat patiënten een veel grotere rol zullen gaan spelen. “De stem van patiënten is een belangrijke aanjager voor verandering; daar moeten we gebruik van maken om de zorg te verbeteren en efficiënter te gaan werken.” Het MRI-team in het WCH hoorde bijvoorbeeld van patiënten dat het te lang duurde voordat ze de uitslag van hun beeldonderzoek ontvingen. Zorgverleners en patiënten hebben daarop gezamenlijk een nieuwe, betere manier ontwikkeld om nog dezelfde dag toegang tot de resultaten van mammografie-onderzoek te krijgen. Daardoor kunnen patiënten nu zelf hun borstfoto’s bekijken, staat de uitslag binnen een uur in hun elektronische patiëntendossier, en kunnen patiënten zo nodig nog dezelfde dag een afspraak met de arts maken voor een vervolggesprek.

Future of Health 2018 - Cheryl Woodman

Gewoon dóen

Hoewel het betrekken van patiënten geen nieuw idee is, zijn sommige organisaties bang dat het leidt tot minder aandacht en middelen voor andere belangrijke kwesties. Woodman denkt dat we op een omslagpunt staan, waarbij betrokkenheid van patiënten een essentieel element is voor het creëren van betere zorg door de inrichting, verlening, waardering en optimalisering van zorgdiensten. “Aansturing is cruciaal om ervoor te zorgen dat dergelijke inspanningen worden ondernomen en behouden blijven. We moeten het gewoon doen. De opbrengst wat betreft de ervaring van zowel patiënt als zorgverlener, de zorgresultaten en efficiëntie is overtuigend. Natuurlijk moeten we personeel ondersteunen om ze de waarde van het betrekken van patiënten te laten inzien en om hier zinvol mee om te gaan. En het is cruciaal dat we proberen zoveel mogelijk verschillende patiëntengroepen te bereiken. Dat betekent dat we harder moeten werken om ervoor te zorgen dat we ook die groepen bereiken die zelden worden gehoord – die individuen die als gevolg van verschillende barrières of sociale factoren vaak ondervertegenwoordigd zijn. Bij het WCH is een voorstel voor verandering pas compleet als de patiënt er ook een stem in heeft gehad. Gezondheid en welzijn kunnen alleen samen met de patiënt tot stand worden gebracht. Als de patiënt niet aan boord is, ontbreekt er iets.”

 

Woodman is ervan overtuigd dat verbeteringen en innovaties optimaal landen wanneer zorgteams en zorgorganisaties samenwerken met patiënten. “Het is geweldig als dat gebeurt. Dan zijn de gevolgen in het hele systeem merkbaar.”

Lees meer informatie op de website van de Future Health Index. 

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.