Medisch Perspectief

Het perspectief van een radioloog: hoe beeldvormingstechnologie kan helpen bij het oplossen van de grootste problemen in de gezondheidszorg

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

Met een meer patiëntgerichte aanpak, kan de productiviteit en efficiëntie van MRI-procedures verbeterd worden

 

Arjen Radder, Global Business Leader voor MRI bij Philips, spreekt met cardiologisch radioloog Dr. Christoph Juli over verschillende beeldvormingsonderwerpen: van betrouwbare diagnoses en de betrokkenheid van het personeel tot de total cost of ownership (TOC).

Dr. Juli legt onder andere uit hoe snelheid het potentieel van MRI's voor het diagnosticeren van ziekten vergroot, de redenen waarom patiëntcomfort moet worden gecombineerd met communicatie en vertrouwen en waarom we in de nabije toekomst wellicht MRI-scanners in winkelcentra zien.

Arjen Radder, Philips: Philips organiseerde een paar maanden geleden de #theNextMRWave Livestream-paneldiscussie met radiologen van over de hele wereld. Er werd toen gesproken over de beste manier om betrouwbaarheid van MRI-diagnoses te verbeteren, zonder in te leveren op de productiviteit of patiëntcomfort. Ik vond het toen vooral interessant dat al deze experts het erover eens waren dat er niet één enkele methode is om dit te bereiken. Dat benadrukt voor mij de complexiteit van de uitdagingen op het gebied van beeldvorming en de waarde van een geïntegreerde, resultaatgerichte oplossing.

 

Dr. Christoph Juli, radioloog: Dat klopt! We moeten ons richten op verschillende onderdelen zoals het verbeteren van de beeldkwaliteit door klinische innovatie, het verkennen van AI om het diagnostisch vertrouwen te verbeteren, het toepassen van kwantitatieve beeldvormingstechnieken voor beslissingsondersteuning en het opleiden van onze medewerkers.

 

Arjen Radder, Philips: Vroeger waren de snelheid, het comfort en de betrouwbaarheid van MRI factoren die onderling met elkaar concurreerde. Dat is nu niet meer het geval. Over welke recente ontwikkeling op het gebied van MRI-technologie bent u het meest enthousiast? Hoe kan dit helpen bij het verbeteren van de patiëntenzorg?


Dr. Christoph Juli, radioloog: 
Dankzij de toegenomen snelheid van MRI-technologie, zijn er nieuwe mogelijkheden om betrouwbare diagnoses te stellen en een betere screening van ziektes uit te voeren (bijv. de beeldvorming van de lichaamssamenstelling). Dit was voorheen niet mogelijk, omdat MRI-scans erg lang duurden. Wanneer we technologie zoals Philips Compressed SENSE gebruiken in combinatie met MRI, kunnen we beeldvormingsonderzoeken sneller en met een betere beeldkwaliteit uitvoeren, zelfs bij ingewikkelde hartonderzoeken. Dit is vooral belangrijk voor de cardiologie, omdat de patiëntresultaten aanzienlijk verbeteren wanneer we hartaandoeningen vroeg detecteren of hartfalen kunnen voorspellen, voordat de patiënt onverwachts een hartaanval krijgt.

We willen u graag informeren en inspireren, dus meld u aan wij houden u op de hoogte van de laatste Medisch Perspectief artikelen.

Arjen Radder, Philips: Tijdens de paneldiscussie op het #theNextMRWave Livestream-evenement vroeg een van de aanwezigen: "De druk op productiviteit is enorm hoog. Is comfort dan wel net zo belangrijk als snelheid en betrouwbaarheid?" U gaf een interessant antwoord over het belang van comfort, dat aansloot op de feedback die we gedurende ons onderzoek naar de ervaringen van patiënten met beeldvorming ontvingen. Naast comfort hechten ze namelijk ook veel waarde aan communicatie en vertrouwen in de arts. Kunt u verder uitleggen wat u hiervan vindt?


Dr. Christoph Juli, radioloog: 
Sommige mensen begrijpen niet dat comfort voor de patiënt, of het gebrek daaraan, van invloed is op de productiviteit, de snelheid en de betrouwbaarheid van een diagnose. Als patiënten zich niet op hun gemak voelen, is er een grotere kans dat ze tijdens het onderzoek bewegen. Daardoor ontstaan bewegingsartefacten en verslechtert de beeldkwaliteit en de betrouwbaarheid van de diagnose. Dat kan betekenen dat er een nieuwe scan nodig is, waardoor de productiviteit afneemt. Meer op comfort gerichte functies in MRI-apparaten kunnen het verschil maken, in het bijzonder voor patiënten met een hoge BMI of claustrofobie. Maar met alleen comfort zijn we er nog niet.
 

Sommige tests zullen altijd oncomfortabel zijn voor de patiënt. Hoewel we proberen de onderzoeken zo comfortabel mogelijk te maken, zullen er altijd wat ongemakken zijn voor de patiënt. Wat mij betreft moet het begrip 'comfort' dan ook gecombineerd worden met communicatie en hulp van het personeel, zodat patiënten optimaal begeleid worden om oncomfortabele onderzoeken zo goed mogelijk door te komen. Bijvoorbeeld bij een adenosine-stress onderzoek van het hart. Patiënten liggen bij dit onderzoek in een nauwe buis en krijgen een medicijn waardoor ze het gevoel hebben dat iemand op hun borst zit.
 

Ik denk dat we patiënten echt helpen als we visueel kunnen aangeven hoe lang ze hun adem moeten inhouden. Daarnaast leggen we patiënten van tevoren uit wat er gaat gebeuren. We moeten eerlijk tegen ze zijn en zeggen: Ja, dit zal oncomfortabel zijn maar maak je geen zorgen. We gaan je tijdens het hele proces goed begeleiden, we zijn bij je en we geven met beelden en geluiden aan hoe lang je je adem moet inhouden. Deze geruststelling in combinatie met goede communicatie en vertrouwen is echt zinvol voor patiënten. We hebben daar dan ook zeer positieve reacties op gekregen.

Arjen Radder, Philips: Dat is een goed punt. Er zijn ook onderzoeken die onderbouwen wat u zegt en aantonen dat het belangrijk is om patiënten te betrekken bij het hele onderzoeksproces en ze te ondersteunen. SuAzio Consulting heeft onlangs een wereldwijd MRI-onderzoek gehouden onder 40 radiologen en laboranten. Daaruit bleek dat de efficiëntie van MRI-scans kan worden vergroot wanneer de focus meer op de patiënt ligt en de patiënt meer betrokken wordt bij het onderzoeksproces [1]. Uit het onderzoek bleek ook dat 45% van de ondervraagden niet op de hoogte was van technologieën die ervoor zorgen dat de patiënt beter meewerkt, er minder nieuwe scans nodig zijn en de patiënten zo min mogelijk bewegen.

Daarom moeten we zorgverleners bewust maken van het verband tussen de productiviteit bij MRI-scans en een patiëntgerichte beeldvorming. Patiënten die zich veilig en comfortabel voelen, maken het voor het personeel gemakkelijker om beelden van hoge kwaliteit te verkrijgen. Dat past goed bij de KPI's voor efficiëntie en productiviteit.
 

Dr. Christoph Juli, radioloog: Dat klopt. Er is enorme vooruitgang geboekt met betrekking tot de snelheid van MRI-scans en apparatuur. Voor 'patiëntfactoren', zoals comfort en communicatie, is dat een stuk lastiger omdat iedere patiënt, elke onderzoeker en elke situatie anders is. Er zijn betere manieren om te zorgen dat patiënten goed meewerken en dat er minder nieuwe scans nodig zijn. Ziekenhuizen en beeldvormingscentra moeten kiezen voor MRI-apparatuur en -technologie die patiënten op een positieve, actieve manier afleidt en ze tegelijkertijd begeleidt tijdens de procedure. Een ander belangrijk aspect is het trainen van het personeel in het bieden van comfort, ondersteuning, veiligheid en het communiceren met de patiënt gedurende het hele proces. Die factoren hebben invloed op de ervaring en medewerking van de patiënt.

 

Arjen Radder, Philips: Ik ben het er absoluut mee eens dat patiënten positieve en actieve afleiding nodig hebben tijdens MRI-onderzoeken. Met de Philips Ambient Experience kunnen patiënten een thema selecteren voordat ze de onderzoeksruimte binnengaan. Dit biedt een rustgevende omgeving met beeld, sfeerverlichting en geluid naar keuze. Wanneer patiënten de scanner in gaan, wordt Ambient Experience In-bore Connect gebruikt om ze op hun gemak te stellen. Er worden bijvoorbeeld aanwijzingen gegeven wanneer ze hun adem moeten inhouden of hoe lang de procedure duurt, iets dat u eerder al als belangrijk omschreef.

Arjen Radder, Philips: Laten we het hebben over het personeel dat op de afdeling beeldvorming werkt. Als u het heeft over het belang van investeren in personeel, weten we dat training om de apparatuur effectief te gebruiken en de beelden te begrijpen van het grootste belang is. Het verbeteren van de ervaring van en het verminderen van het aantal burn-outs onder het personeel zijn echter ook een belangrijk aandachtspunt. Recent onderzoek van de Advisory Board Company toont aan dat het beperken van het personeelsverloop en burn-outs een van de belangrijkste vereisten is van marktleiders in radiologie. Dit heeft namelijk concrete gevolgen voor de kwaliteit, kosten, productiviteit en gezondheid van radiologen. [2] Wat zijn uw ideeën over het tekort aan radiologen, het aantal burn-outs en de effecten die dit heeft op de gezondheidszorg? Welke strategieën gebruikt u om deze problemen aan te pakken in uw eigen rol als radioloog?

 

Dr. Christoph Juli, radioloog: Ik ben het ermee eens dat dit een wereldwijd probleem is voor de gezondheidszorg. Voor sommige problemen zijn globale oorzaken zoals het tekort aan radiologen. Er zijn ook enkele oorzaken die gelden voor één specifiek ziekenhuis of één specifiek land. Deze landen en ziekenhuizen moeten de tekorten aan radiologen en het aantal burn-outs op een andere manier aanpakken. Eén manier om de hoeveelheid burn-outs te verminderen is kunstmatige intelligentie. We kunnen AI gebruiken voor de alledaagse, tijdrovende of routinematige taken die bij het werk van een radioloog horen. Dit zorgt ervoor dat de radioloog zich kan concentreren op belangrijkere zaken.

Werken in de gezondheidszorg kan behoorlijk stressvol zijn. We gebruiken nu het nieuwe Philips Ambition MRI-platform met Compressed SENSE om de onderzoekstijd te verkorten. Daarmee kunnen we meer patiënten behandelen. Met deze oplossing blijft de beeldkwaliteit uitstekend, verleggen we de focus weer naar de patiënt en heeft het personeel uiteindelijk minder last van burn-outs.

Arjen Radder, Philips: Laten we het hebben over de TCO (Total Cost of Ownership). U noemde het gebruik van onze Ingenia Ambition, die is gebaseerd op onze volledig afgedichte BlueSeal-magneet, waardoor productievere [3] heliumvrije MRI-onderzoeken kunnen worden uitgevoerd. BlueSeal-technologie is een grote vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, omdat de meeste MRI-scanners geen volledig afgedichte magneten bevatten waardoor helium vrijkomt. Wanneer helium ontsnapt, kan dit leiden tot langdurige en kostbare storingen van de MRI-scanners. Daarnaast zijn ziekenhuizen afhankelijk van een grondstof met een onvoorspelbaar aanbod en een variërende prijs. Hoe belangrijk is de TCO en de productiviteit van MRI-scanners bij het verduurzamen van de zorg?


Dr. Christoph Juli, radioloog: 
Vandaag de dag is iedereen in de gezondheidszorg bezig met het rendement op investeringen, dat moet ook wel. Gezondheidszorg is een onderneming en zo moeten we er ook naar kijken, net als elk ander bedrijf dat doet. We moeten de kosten, het rendement en de waarde van apparatuur, partnerschappen en lopende diensten rechtvaardigen. Op de afdeling radiologie richten we ons op stabiele platforms en betrouwbaarheid om ervoor te zorgen dat we bijna geen downtime hebben, onderhoud uitgezonderd. Ook hebben we een partner nodig die op de lange termijn met ons samenwerkt en ons ondersteunt, zodat de focus ligt op het behalen van goede resultaten en het goed integreren van oplossingen. Als we kijken naar duurzaamheid heeft de Ingenia Ambition met BlueSeal-magneet geen helium consumptie.

In Zwitserland is, vanwege het klimaat, bevriezing van de quenchpijp een serieus risico. Het ontbreken van deze quenchpijp bij de Ingenia Ambition is daarom erg nuttig. Ook is het systeem erg compact, waardoor het plafond niet hoog hoeft te zijn en de koelinstallatie in een kleine ruimte kan worden geplaatst. Dit geeft ons meer flexibiliteit en verhoogt de productiviteit en ROI-waarde op de lange termijn. Als je maar één magneet kunt kiezen, is de Ambition de beste keus voor ziekenhuizen.

Arjen Radder, Philips: Wanneer we nadenken over de toekomst van radiologie en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg proberen te voorspellen, heeft toegankelijkheid de hoogste prioriteit. U heeft zelfs gezegd dat u in de toekomst MRI-scanners in grote winkelcentra zou willen zien. Die opvatting sluit aan op het idee dat de 'commercialisering' van de gezondheidszorg tot totaal andere patiëntervaringen leidt. Patiënten hebben meer keus en willen behandeld worden als personen met unieke behoeften. Kunt u vertellen waarom u denkt dat dit belangrijk is?
 

Dr. Christoph Juli, radioloog: Het zou mijn doel zijn om MRI-scanners voor iedereen beschikbaar te stellen. Daarom moeten we creatief gaan nadenken over hoe we dat willen doen. Als we MRI toegankelijker willen maken, moeten we de apparaten installeren op plekken waar de patiënten vaak komen. Dit is vooral van belang als we MRI-scanners vaker gaan inzetten voor het screenen van veel voorkomende ziekten zoals hartaandoeningen. Uiteindelijk draait het allemaal om gemak. Als we MRI-scanners veilig, efficiënt en kosteneffectief kunnen implementeren in winkelcentra en patiënten een screening kunnen krijgen zonder dat dit veel tijd of moeite kost, dan is de kans groter dat meer patiënten worden gescreend. Als we meer patiënten kunnen screenen, kunnen we ziektes eerder opsporen en krijgen mensen een betere kans op preventie en uiteindelijk heeft dat een zeer positief effect op de volksgezondheid.

 

Referenties:

[1] SuAzio Consulting, onderzoek naar de efficiëntie van MRI, december 2017.

[2] The Advisory Board Company, Retaining and Growing Radiology Talent, 2018©

[3] In vergelijking met de Ingenia 1.5T ZBO-magneet.

Arjen Radder

Arjen Radder is Global Business Leader voor MRI bij Philips. In die rol is hij verantwoordelijk voor het stimuleren van marktgroei en het versterken van Philips' positie als marktleider op het gebied van MRI-technologie en klantgerichte oplossingen voor diagnostische beeldvorming.

Hiervoor is hij werkzaam geweest in verschillende managementfuncties in de gezondheidszorgsector binnen de VS, Europa, het Midden-Oosten en Azië. Zijn meest recente functie was CEO van Royal Philips in het Midden-Oosten en Turkije. Dr. Christoph Juli, FRCR

Dr. Christoph Juli

Consultant-radioloog Dr. Christoph Juli heeft 20 jaar ervaring in de radiologie. Hij is gespecialiseerd in cardiologische radiologie en heeft leidinggegeven aan de cardiologische beeldvormingsdienst op de beeldvormingsafdeling van het Imperial College in Londen. De afgelopen vier jaar werkte hij in het Spital Uster-ziekenhuis in Zwitserland.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.