HealthSuite: het fundament voor digitalisering in de zorg

Een vrouw, 24 weken zwanger, krijgt hevige buikpijn. Een app op haar smartphone vertelt haar dat ze een licht verhoogde hartslag heeft en een hogere bloeddruk dan normaal. Met een andere app maakt ze een echo van haar buik. Deze gegevens worden automatisch doorgestuurd naar haar behandelend arts, die de echo meteen beoordeelt. Is dit verre toekomst? Nee, dit kan nu.
Er zijn al mobiele echografieapps, thuissensoren en activiteitmeters. Apps en wearables, de zogenaamde mobile devices, zijn leidend in de gezondheidszorg van de toekomst. Maar om vervolgens deze data met elkaar te verbinden en te analyseren is meer nodig.

Daarom ontwikkelde Philips het HealthSuite Digital Platform (HSDP). Dit is een open platform waarop klinische en andere gegevens van verschillende apparaten, apps en andere databronnen worden verzameld en met elkaar in verbinding gebracht. Artsen, zorgverleners, patiënten en mantelzorgers hebben toegang tot gegevens over gezondheid, specifieke aandoeningen van de individuele patiënt en volledige populaties.
HealthSuite is een voorbeeld van digitalisering van de gezondheidszorg. Die is nodig om de gezondheidszorg te optimaliseren en betaalbaar te houden. Steeds meer mensen lijden aan chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en ademhalingsaandoeningen. Daarnaast is er sprake van vergrijzing en overbevolking. Daardoor stijgen de kosten van de gezondheidszorg en als dit zo doorgaat, komt Europa in 2020 een miljoen zorgmedewerkers tekort.

“Als dit zo doorgaat, komt Europa in 2020 een miljoen zorgmedewerkers tekort.”

Van ziekte naar gezondheid
Honderd jaren geleden hebben we de zorg uit de huizen van mensen gehaald en verplaatst naar de ziekenhuizen, waar de techniek zich op één plaats bevond. Door digitalisering gebeurt nu het omgekeerde: we kunnen de gezondheidszorg steeds meer buiten de muren van het ziekenhuis plaatsen, in de huiskamers en het dagelijks leven van mensen. Via mobiele devices, apps en gegevensuitwisseling kan een patiënt bijvoorbeeld thuis in de gaten gehouden worden.

Zo komt er ook meer nadruk te liggen op preventie. Vroeger moesten we wachten op de ‘ziekte’ om de patiënt in het ziekenhuis te kunnen verzorgen. Deze reactieve, gefragmenteerde zorg verdwijnt door de digitalisering. Omdat de patiënt thuis zijn waarden kan meten, kan de zorgverlener eerder zien dat de toestand verslechtert. Dit voorkomt ziekenhuisopnames. Apps geven ook adviezen over hoe de patiënt beter in conditie kan blijven. Een mooi voorbeeld hiervan is de Philips Health Watch. Deze gebruikt een eigen optische hartslagsensor en een versnellingsmeter voor de monitoring van levensstijl. De Health Watch leert bij over de gebruiker en past zich aan bij wat die nodig heeft om gemotiveerd te raken.

Het volgende gezondheidscontinuüm is de grondslag van onze strategie:
 

Impact op patiënten, artsen, ziekenhuizen en maatschappij
Dit gezondheidscontinuüm biedt ruimte voor een gepersonaliseerde aanpak. Patiënten en mensen met een verhoogd risico spelen in dit continuüm een steeds actievere rol op het gebied van hun persoonlijk welzijn, preventie en gezondheid. Zij voeren steeds meer zelf de regie en kunnen in verbinding blijven met familie, vrienden of lotgenoten.

De manier van werken in ziekenhuizen verandert ook grondig. Digitalisering maakt een centraal beheer van data mogelijk, verbetert de efficiëntie en zorgt voor optimale klinische resultaten bij diagnostiek en therapie. En nauwkeuriger diagnoses en snellere nazorg zijn niet alleen gunstig voor de patiënt, maar verlichten ook de druk op ziekenhuizen.

Digitalisering heeft ook een groot maatschappelijk gevolg. Doordat apps allerlei gegevens over patiënten registreren, ontstaat er een enorme dataverzameling.
Wetenschappers kunnen daarmee gezondheidsrisico’s voor bepaalde groepen patiënten voorspellen en onderbouwde behandelingen uitwerken die levens kunnen redden. Door een uitgekiende preventie zal het aantal bezoeken aan artsen en ziekenhuizen dalen, waardoor die meer tijd hebben voor patiënten die wel specifieke zorg vereisen. De patiënten kunnen langer in hun eigen omgeving blijven, waar ze toch contact blijven houden met zorgverleners. De inzet van artsen en ziekenhuizen wordt daarmee efficiënter en de totale kosten van de gezondheidszorg dalen. Een praktijkonderzoek van zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea, CZ en VGZ, zes Nederlandse ziekenhuizen en Philips toonde aan dat digitale thuismeetoplossingen de zorg voor hartpatiënten sterk kunnen verbeteren en de zorgkosten met 25% kunnen verminderen.

“Wetenschappers kunnen uit de grote hoeveelheden data gezondheidsrisico’s voor bepaalde groepen patiënten voorspellen en behandelingen uitwerken die levens kunnen redden.”

Het fundament voor digitalisering
Philips wil mensen met een medisch probleem of verhoogd risico helpen in elke fase van het gezondheidscontinuüm: van gezond leven tot preventie, het stellen van de beste diagnose en het bepalen van de juiste gepersonaliseerde behandeling tot de nazorg, die bij voorkeur thuis gebeurt.

Philips HealthSuite Digital Platform is daarbij een middel dat de leden van de keten met elkaar verbindt en betere samenwerking mogelijk maakt. Het is een open platform: elke ICT-leverancier of softwareontwikkelaar moet het kunnen gebruiken. Alle huidige en nieuwe technologieën zoals activity trackers, wearables en draagbare sensoren moeten aangesloten kunnen worden. Daarmee vindt een verschuiving plaats van afgesloten dataverzamelingen naar een ecosysteem met data die gecentreerd zijn rond de patiënt. Een arts krijgt dus in één keer een compleet overzicht van alle data die over de patiënt zijn verzameld. Ook de patiënt krijgt dit inzicht. Hij heeft toegang tot alle relevante data over zijn behandeling of aandoening en krijgt daardoor meer regie over ziekte en gezondheid.
De eerste twee applicaties
De eerste applicaties die toegang geven tot het HealthSuite Digital Platform zijn eCareCoordinator en eCareCompanion, twee door de FDA goedkeurde applicaties voor patiënten en medische professionals. De eCare-applicaties bieden ziekenhuizen, patiënten en familieleden of mantelzorgers, afhankelijk van hun autorisatie, realtime inzicht in alle aspecten van een behandeling, zoals data van medische apparatuur, medicatie, medische voorgeschiedenis en waarschuwingen of meldingen.

eCareCoordinator

Zorgaanbieders kunnen met de eCareCoordinator-applicatie de dagelijkse samenvattingen van een patiënt bekijken en behandelplannen opstellen of wijzigen. Ook kan de zorgaanbieder aanvullende informatie zoals meetwaardes – bloeddruk, vitale functies en gewicht – inzien en de communicatie met het zorgteam rond de patiënt bijhouden.

eCareCompanion

eCareCompanion is een patiëntapplicatie op een tablet, waarmee patiënten hun eigen medische aandoening kunnen managen. Ze kunnen vragenlijsten invullen over hun gezondheid, contact leggen met zorgverleners en data van zelfmeetapparatuur synchroniseren met het portaal. Ook kunnen gebruikers waarschuwingen, bijvoorbeeld voor hun medicatie, instellen via eCareCompanion.

“We kunnen er niet meer omheen: mobile health, of e-health, is de grootste ommekeer waar de gezondheidszorg voor staat.”

Monitoring van COPD-patiënten

De eCareCompanion mobiele app is bijvoorbeeld toegepast bij COPD-patiënten. Zorgverleners van het Radboudumc zochten naar een manier om de zorg voor deze groeiende patiëntengroep beter te kunnen managen. Samen met Philips ontwikkelden zij een draagbare sensor die de patiënt thuis om heeft en die de vitale waarden meet. Daarnaast geeft de patiënt antwoord op enkele vragen die hem gesteld worden door de eCareCompanion mobiele app. De app stuurt alle gegevens door naar het zorgteam.

Alles draait om mobiele gezondheidszorg

We kunnen er niet meer omheen: mobile health, of e-health, is de grootste ommekeer waar de gezondheidszorg voor staat. Om die te laten slagen moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Een ervan is dat een veilige gegevensuitwisseling is gewaarborgd. Het Philips HealthSuite Digital Platform voldoet hieraan. Een andere voorwaarde is dat de patiënten over voldoende mogelijkheden en competenties beschikken om met de technologie om te gaan. En tot slot moeten de gezondheidsapps die op het platform aansluiten hun klinisch nut hebben bewezen en gecontroleerd zijn op kwaliteit. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan zorgt mobile health niet alleen voor meer veiligheid en zelfredzaamheid van de patiënt, maar ook voor een oplossing voor het naderende personeelstekort en de stijgende kosten in de zorg.


Aangesloten apparaten meten thuis de vitale waarden van de patiënt. De gegevens worden vervolgens naar het platform gestuurd en kunnen via een mobiele app worden opgevraagd. Er zijn twee cloudbased mobiele apps: eCareCompanion en eCareCoordinator.


Zorgverleners hebben realtime toegang tot de medische gegevens van de patiënt en kunnen de zorg aanpassen en bevindingen delen met specialisten.

Zowel de patiënt als de zorgverlener kan kiezen om informatie te delen met familie of sociale netwerken. Daardoor kan de gezondheid binnen en buiten het ziekenhuis beter in de gaten gehouden worden.

Samenwerken om de zorgverlening opnieuw vorm te geven
Voor HealthSuite heeft Philips samenwerking gezocht met Amazon Web Services. Daardoor kan HealthSuite de diensten uitbreiden en toegang krijgen tot realtime apparaat- en patiëntgegevens. Daarnaast is Philips een strategisch samenwerkingsverband aangegaan met het toonaangevende ‘enterprise cloud-computing’ SalesForce.com. Hierdoor maakt HealthSuite de verzameling, integratie en analyse mogelijk van klinische en andere gegevens vanuit meerdere bronnen, zoals medische dossiers, beeldvormings- en bewakingsgegevens, evenals persoonlijke apparaten en technologieën. HealthSuite en SalesForce.com zijn zo ontwikkeld dat derden hun apps er ook op kunnen aansluiten.

 

Lees meer over HealthSuite Digital Platform
 

HealthSuite

Verder ging Philips in februari dit jaar de samenwerking aan met Validic. Deze snelgroeiende Amerikaanse start-up heeft een technologieplatform ontwikkeld voor verbinding met en toegang tot digitale gezondheidsgegevens. Deze gegevens komen uit ziekenhuisapparatuur en systemen voor controle op afstand, sensoren, fitnessapparaten, wearables en welzijnsgerelateerde applicaties. Het platform van Validic kent een bereik van circa 223 miljoen mensen, verspreid over 47 landen. Daarmee biedt de samenwerking mogelijkheden om de digitale gezondheidsoplossingen van Philips te verbreden en verdiepen.