Medisch Perspectief

HealthSuite: het fundament voor digitalisering in de zorg

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
2
Contactgegevens

Een vrouw, 24 weken zwanger, krijgt hevige buikpijn. Een app op haar smartphone vertelt haar dat ze een licht verhoogde hartslag heeft en een hogere bloeddruk dan normaal. Met een andere app maakt ze een echo van haar buik. Deze gegevens worden automatisch doorgestuurd naar haar behandelend arts, die de echo meteen beoordeelt. Is dit verre toekomst? Nee, dit kan nu.

Er zijn al mobiele echografieapps, thuissensoren en activiteitmeters. Apps en wearables, de zogenaamde mobile devices, zijn leidend in de gezondheidszorg van de toekomst. Maar om vervolgens deze data met elkaar te verbinden en te analyseren is meer nodig.

Daarom ontwikkelde Philips het HealthSuite Digital Platform (HSDP). Dit is een open platform waarop klinische en andere gegevens van verschillende apparaten, apps en andere databronnen worden verzameld en met elkaar in verbinding gebracht. Artsen, zorgverleners, patiënten en mantelzorgers hebben toegang tot gegevens over gezondheid, specifieke aandoeningen van de individuele patiënt en volledige populaties.

HealthSuite is een voorbeeld van digitalisering van de gezondheidszorg. Die is nodig om de gezondheidszorg te optimaliseren en betaalbaar te houden. Steeds meer mensen lijden aan chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en ademhalingsaandoeningen. Daarnaast is er sprake van vergrijzing en overbevolking. Daardoor stijgen de kosten van de gezondheidszorg en als dit zo doorgaat, komt Europa in 2020 een miljoen zorgmedewerkers tekort.

“Als dit zo doorgaat, komt Europa in 2020 een miljoen zorgmedewerkers tekort.”

Zo komt er ook meer nadruk te liggen op preventie. Vroeger moesten we wachten op de ‘ziekte’ om de patiënt in het ziekenhuis te kunnen verzorgen. Deze reactieve, gefragmenteerde zorg verdwijnt door de digitalisering. Omdat de patiënt thuis zijn waarden kan meten, kan de zorgverlener eerder zien dat de toestand verslechtert. Dit voorkomt ziekenhuisopnames. Apps geven ook adviezen over hoe de patiënt beter in conditie kan blijven. Een mooi voorbeeld hiervan is de Philips Health Watch. Deze gebruikt een eigen optische hartslagsensor en een versnellingsmeter voor de monitoring van levensstijl. De Health Watch leert bij over de gebruiker en past zich aan bij wat die nodig heeft om gemotiveerd te raken.

Het volgende gezondheidscontinuüm is de grondslag van onze strategie:
 

Wetenschappers kunnen daarmee gezondheidsrisico’s voor bepaalde groepen patiënten voorspellen en onderbouwde behandelingen uitwerken die levens kunnen redden. Door een uitgekiende preventie zal het aantal bezoeken aan artsen en ziekenhuizen dalen, waardoor die meer tijd hebben voor patiënten die wel specifieke zorg vereisen. De patiënten kunnen langer in hun eigen omgeving blijven, waar ze toch contact blijven houden met zorgverleners. De inzet van artsen en ziekenhuizen wordt daarmee efficiënter en de totale kosten van de gezondheidszorg dalen. Een praktijkonderzoek van zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea, CZ en VGZ, zes Nederlandse ziekenhuizen en Philips toonde aan dat digitale thuismeetoplossingen de zorg voor hartpatiënten sterk kunnen verbeteren en de zorgkosten met 25% kunnen verminderen.

“Wetenschappers kunnen uit de grote hoeveelheden data gezondheidsrisico’s voor bepaalde groepen patiënten voorspellen en behandelingen uitwerken die levens kunnen redden.”

De eerste twee applicaties
De eerste applicaties die toegang geven tot het HealthSuite Digital Platform zijn eCareCoordinator en eCareCompanion, twee door de FDA goedkeurde applicaties voor patiënten en medische professionals. De eCare-applicaties bieden ziekenhuizen, patiënten en familieleden of mantelzorgers, afhankelijk van hun autorisatie, realtime inzicht in alle aspecten van een behandeling, zoals data van medische apparatuur, medicatie, medische voorgeschiedenis en waarschuwingen of meldingen.

eCareCompanion

eCareCompanion is een patiëntapplicatie op een tablet, waarmee patiënten hun eigen medische aandoening kunnen managen. Ze kunnen vragenlijsten invullen over hun gezondheid, contact leggen met zorgverleners en data van zelfmeetapparatuur synchroniseren met het portaal. Ook kunnen gebruikers waarschuwingen, bijvoorbeeld voor hun medicatie, instellen via eCareCompanion.

“We kunnen er niet meer omheen: mobile health, of e-health, is de grootste ommekeer waar de gezondheidszorg voor staat.”


Aangesloten apparaten meten thuis de vitale waarden van de patiënt. De gegevens worden vervolgens naar het platform gestuurd en kunnen via een mobiele app worden opgevraagd. Er zijn twee cloudbased mobiele apps: eCareCompanion en eCareCoordinator.


Zorgverleners hebben realtime toegang tot de medische gegevens van de patiënt en kunnen de zorg aanpassen en bevindingen delen met specialisten.


Zowel de patiënt als de zorgverlener kan kiezen om informatie te delen met familie of sociale netwerken. Daardoor kan de gezondheid binnen en buiten het ziekenhuis beter in de gaten gehouden worden.

Samenwerken om de zorgverlening opnieuw vorm te geven
Voor HealthSuite heeft Philips samenwerking gezocht met Amazon Web Services. Daardoor kan HealthSuite de diensten uitbreiden en toegang krijgen tot realtime apparaat- en patiëntgegevens. Daarnaast is Philips een strategisch samenwerkingsverband aangegaan met het toonaangevende ‘enterprise cloud-computing’ SalesForce.com. Hierdoor maakt HealthSuite de verzameling, integratie en analyse mogelijk van klinische en andere gegevens vanuit meerdere bronnen, zoals medische dossiers, beeldvormings- en bewakingsgegevens, evenals persoonlijke apparaten en technologieën. HealthSuite en SalesForce.com zijn zo ontwikkeld dat derden hun apps er ook op kunnen aansluiten.

 

Lees meer over HealthSuite Digital Platform
 

HealthSuite

Verder ging Philips in februari dit jaar de samenwerking aan met Validic. Deze snelgroeiende Amerikaanse start-up heeft een technologieplatform ontwikkeld voor verbinding met en toegang tot digitale gezondheidsgegevens. Deze gegevens komen uit ziekenhuisapparatuur en systemen voor controle op afstand, sensoren, fitnessapparaten, wearables en welzijnsgerelateerde applicaties. Het platform van Validic kent een bereik van circa 223 miljoen mensen, verspreid over 47 landen. Daarmee biedt de samenwerking mogelijkheden om de digitale gezondheidsoplossingen van Philips te verbreden en verdiepen.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.