Er is geen revolutie nodig in de zorg

In 2040 zijn er bijna 170.000 ziekenhuismedewerkers meer nodig dan nu – zo berekende ING eerder dit jaar in een rapport over de zorg (Bron: Whitepaper ‘Digitale ziekenhuiszorg’). Bij gelijkblijvende productiviteit dreigen de tekorten chronisch te worden. De productiviteit moet dus omhoog, is de conclusie van het rapport. De oplossing ligt volgens de bank in digitalisering. Uit de ‘Future Health Index’, het jaarlijkse internationale onderzoek van Philips naar zorg, blijkt echter dat Nederland achterloopt als het gaat om het gebruik van digitale gezondheidstechnologie. De adoptiegraad zal dus flink verhoogd moeten worden om het Nederlandse zorgstelsel toekomstbestendig te maken.   

We willen u graag informeren en inspireren, dus meld u aan wij houden u op de hoogte van de laatste Medisch Perspectief artikelen.

Murk Westerterp is werkzaam bij Philips als Head of Connected Care Benelux. In dit artikel deelt Murk Westerterp zijn visie op het Virtueel Zorgcentrum van waaruit zorgverleners de gezondheid van patiënten zowel binnen als buiten het ziekenhuis kunnen bewaken.

Puntoplossingen en disruptie

Waarom loopt de gezondheidszorg qua adaptatie achter op bijvoorbeeld de retail of de financiële wereld? Een van de oorzaken is dat de innovatie zich veelal beperkt tot puntoplossingen: een nieuwe technologie of productinnovatie wordt dan geïntroduceerd zonder rekening te houden met integratie in bestaande systemen en met aanpassingen in de bijbehorende werkwijze. (Meer inzichten via Rabobank ‘Adoptie van technologie draagt bij aan succes Nederlandse bedrijven’).

Gemiddelde leestijd: 
7 minuten

Gemiddelde leestijd: 
4 minuten

ICT mag echter nooit een doel op zich worden. Naar mijn mening moet ICT het menselijk contact vergemakkelijken, niet vervangen. Daarom geloof ik niet in techbedrijven die een revolutionaire omwenteling in de zorg beloven en de zorg van buitenaf wel even zullen ‘disrupten’. De menselijke maat is dusdanig belangrijk in de zorg dat revolutie door disruptie gedoemd is tot mislukken. Revolutie betekent namelijk een ruk aan het roer om de koers drastisch te verleggen. Dat gaat slecht samen met het soepel laten lopen van de bestaande zorgverlening; maar dat is in een sector waarin het letterlijk om mensenlevens draait natuurlijk juist van het grootste belang.

Met evolutie door incrementele verandering in plaats van revolutie bereik je ook je doel.”

Murk Westerterp

Head of Connected Care Benelux

Geïntegreerde oplossingen en niet-disruptieve disruptie

Met evolutie door incrementele verandering in plaats van revolutie bereik je ook je doel. Door bewust kleine stappen te nemen, stakeholders erbij te betrekken en oog te hebben voor de context waarin innovatie plaatsvindt, zet je niet de zorgverlening plotseling op zijn kop. Transformatie verloopt hierbij soepel maar gestaag en zou je kunnen kenschetsen als: niet-disruptieve disruptie. Dat is in onze ervaring het enige model dat werkt in de zorg; een som van deeloplossingen op geïntegreerde wijze laten landen in het zorgproces. Daarom is dit ook het model dat Philips dagelijks toepast in gesprekken met ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Verandering van binnenuit, waarin we onze oplossingen koppelen met bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier (EPD) en de gebruikers van onze oplossingen ondersteunen met het bereiken van hun doelstellingen, indachtig de Quadruple Aim.

 

Verandering dus waarin de focus niet alleen ligt op productinnovatie maar vooral op procesinnovatie. Zo loopt sinds december 2019 een pilot in het Bravis ziekenhuis waarin Philips en Chipsoft hebben samengewerkt aan een rechtstreekse koppeling tussen patiëntmonitoring en het EPD. Doel is om hiermee de werklast voor verpleegkundigen te verlichten. (Lees meer in het artikel ‘Slimme koppeling met EPD moet registratielast verlichten’ door Bravis).

Van 750 fysieke naar 450.000 ‘virtuele bedden’

Ook de samenwerking met Rijnstate is een mooi voorbeeld. Bij het opstellen van plannen voor de toekomst, stelde de directie zichzelf de vraag: hoe kunnen wij het beste zorgverlening aan de regio waarborgen, straks en in de verdere toekomst? Is dat met 750 fysieke bedden, hier in het gebouw? Of bereiken we dat met een virtueel zorgcentrum waarmee we in potentie 450.000 ‘bedden’ in het zorggebied ondersteunen? De keuze voor de laatste optie betekent afstappen van een puur fysiek locatiemodel én bewust kiezen voor investeren in digitale technologie. Maar: op incrementele, evolutionaire wijze met geïntegreerde oplossingen en aandacht voor de gebruikers en patiënten.

 

De focus van verandering ligt daarbij op de zorgprocessen die moeten worden aangepast en de mindset van alle stakeholders die moeten mee veranderen met de nieuwe vorm van zorg. Alleen een stabiele, meerjarige samenwerking creëert de rust die nodig is om de zorg effectief van binnenuit te veranderen, sámen met zorgverleners. 

 

Een meerjarenafspraak met zorgverzekeraars is eveneens cruciaal: dat zorgt ervoor dat de innovatie naar virtueel zorgcentrum ingezet kan worden zonder dat het ziekenhuis zichzelf in financiële zin beboet. Dit is bijvoorbeeld het geval als je ligduur verkort door de inzet van technologie; ligduur is namelijk een belangrijke component bij het afleiden van DOT’s en dus de inkomsten van het ziekenhuis. Door afspraken te maken met de zorgverzekeraar over de inzet van innovatie als onderdeel van en meerjarenafspraak kun je voorkomen dat financiën een beperkende factor worden om te innoveren. Wij willen bij Philips op basis van onder andere PROMS metingen met het ziekenhuis en zorgverzekeraar afspraken maken over financiën. Dit heeft als doel transformatie te versnellen. 

Win-win situatie

In het kader van deze niet-disruptieve disruptie is als eerste een pilot opgezet, tussen Rijnstate, Philips en Vitalys, kliniek tegen overgewicht, om patiënten die een maagverkleining hebben ondergaan na operatie thuis te kunnen monitoren in plaats van in het ziekenhuis. Bovendien geven patiënten de voorkeur aan thuis herstellen boven een langer verblijf in het ziekenhuis. Een win-win situatie dus. 

Virtueel Zorgcentrum

De pilot bestaat uit vier fases. Tijdens de eerste drie wordt binnen de muren van het ziekenhuis ervaring opgedaan met de Philips Biosensor, waarmee vitale functies op afstand kunnen worden gemonitord. In fase 4 vindt thuismonitoring plaats. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend en hebben inmiddels de belangstelling gewekt van andere ziekenhuizen en klinieken. Zij worden verder geëvalueerd om de toegevoegde waarde van werkwijze en processen verder te verhogen. Vervolgens kan het geleidelijk aan voor andere behandelingen en andere afdelingen worden uitgerold. Met als eindresultaat een virtueel zorgcentrum dat aan 450.000 mensen in de regio tegelijk zorg kan verlenen. Een ware revolutie – bereikt door het inzetten van een serie van geïntegreerde deeloplossingen, zonder disruptie.    

Virtueel
Zorgcentrum

Samen bouwen aan het Virtueel Zorgcentrum?
Ga het gesprek aan met Philips.

Gerelateerde artikelen

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van gezondheidszorg? Meld u gratis aan voor de Medisch Perspectief nieuwsbrief.

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*

Contact details

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.