Medisch Perspectief

Digitale PET/CT-scan: hogere beeldkwaliteit en betrouwbaardere diagnoses

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

Contactgegevens

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*
*
*
*

Informatie details

Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.
*
*
*
Isala in Zwolle is wereldwijd een van de eerste vijf ziekenhuizen met een digitale PET/CT-scanner van Philips, de Vereos. De afgelopen twee jaar werkten nucleair geneeskundigen, klinisch fysici en technisch geneeskundigen van Isala samen met Philips aan de doorontwikkeling van deze technologie. Sinds oktober 2017 worden patiënten van het Isala Oncologisch centrum in Zwolle met de Vereos gescand. Medisch Perspectief spreekt met Siert Knollema, nucleair geneeskundige, en Daniëlle Koopman, technisch geneeskundige en onderzoeker, over hun ervaringen.

Toepassing in de oncologie

De digitale PET-scanner heeft snellere en betere detectoren dan de huidige analoge PET-scanners. De beeldkwaliteit is daardoor hoger en de diagnoses zijn betrouwbaarder. Het voordeel voor de patiënt: kleinere laesies kunnen beter opgespoord worden. Siert: “Als we hiermee eerder uitzaaiingen kunnen zien, kan dit een onnodige behandeling voorkomen. Een PET-scan helpt in de keuze voor de behandeling van kanker. Vaak is dat chemotherapie, radiotherapie of een operatie. Als we het stadium van de ziekte beter kunnen bepalen, kun je de patiënt effectiever behandelen en hem of haar bijvoorbeeld een onnodige operatie besparen.”

Bewijsvoering

Siert en Daniëlle zijn te spreken over de beeldkwaliteit. Wel vinden ze het belangrijk dat ze een gegronde uitspraak kunnen doen over of de digitale PET/CT-scanner daadwerkelijk beter is dan de analoge. Siert: “We starten in januari een onderzoek in samenwerking met het Isala Oncologisch centrum waarbij we meer dan 200 patiënten twee keer gaan scannen, zowel met het analoge als met het digitale apparaat.” Daniëlle: “De verwachting is wel dat we kleinere laesies op kunnen sporen. We hebben een aantal experimenten gedaan waarbij we kleine bolletjes radioactiviteit hebben gescand op zowel een analoge als een digitale PET. Op de digitale PET zie je deze bolletjes beter.” 

Cardiologisch onderzoek

De digitale PET/CT-scanner kan ook zijn waarde bewijzen bij cardiologisch onderzoek. Siert: “Een ander belangrijk voordeel is dat deze PET-scanner geen dode tijd kent. Daardoor kunnen we op deze scanner beter kwantitatief en kwalitatief hartdoorbloedingsonderzoek uitvoeren dan op de analoge Ingenuity PET/CT van Philips. Dit hopen we ook te bevestigen met een onderzoek binnen het Isala Hartcentrum, dat komend jaar van start gaat.”
Als we hiermee eerder uitzaaiingen kunnen zien, kan dit een onnodige behandeling voorkomen.”

Siert Knollema

Nucleair geneeskundige, Isala, Zwolle

Tijdwinst of beter beeld

Of de digitale PET/CT ook tijdwinst en minder straling gaat opleveren, hangt volgens Siert en Daniëlle af van de insteek van een ziekenhuis. Daniëlle: “Wij kiezen ervoor om ons vooral te richten op het behalen van een hogere beeldkwaliteit. Je kunt er ook voor kiezen een kortere scantijd of minder straling te gebruiken. Dat is een afweging die ieder ziekenhuis zelf moet maken.” 

Bijstelling referentiekader

De analoge en de digitale PET/CT-scanner zijn qua bediening vrijwel gelijk, wat erg prettig is voor de laboranten die de scans maken. Voor de beoordeling van de beelden is wel wat gewenning nodig. Daniëlle: “Je moet je referentiekader bijstellen want de beelden zien er anders uit. Dit is overigens ook een onderdeel van mijn promotieonderzoek: hoe PET-beelden veranderen in de tijd en hoe dit de diagnostiek bij kanker verandert. In vergelijking met vijftien jaar geleden zijn de beelden van de huidige PET-scans veel scherper en duidelijker. Als de beeldkwaliteit verandert, moet je steeds opnieuw leren kijken. Wanneer beoordeel je iets als uitzaaiing en wanneer als ruis en waar ligt die grens? Het gaat ons helpen dat we de patiënten straks dubbel gaan scannen op beide apparaten. Daardoor krijgen we dat referentiebeeld wel.”

Siert: “Wij kunnen straks een uitspraak doen over in hoeveel procent van de gevallen sprake is van een upstaging. Dat kan ook voor een uitdaging zorgen. Want stel dat dat percentage aanzienlijk is, dan kan het zijn dat we veel meer aanvragen voor de digitale PET krijgen.” 

Doorkijkje naar nieuwe toepassingen

Daniëlle en Siert zijn benieuwd naar de indicaties voor de PET/CT-scan in de toekomst. Siert: “Een goed voorbeeld van zo’n nieuwe toepassing is maken van een PET-scan bij prostaatkanker. Vroeger maakten we daar geen PET-scans van. Maar nu, met een nieuw type radioactieve stof waarbij gebruik wordt gemaakt van de prostaat-specifieke stof PSMA, kunnen we detecteren of er al kleine metastasen in de lymfeklieren aanwezig zijn. En zo zijn er meer ontwikkelingen op PET/CT-gebied. Wij willen bijvoorbeeld gaan kijken of we met de digitale PET-scan de reactie van tumoren op chemotherapie beter kunnen monitoren. Bij sommige typen tumoren was de beeldkwaliteit van de analoge PET/CT daar niet goed genoeg voor.” Daniëlle: “We verwachten dat er zich de komende jaren meer nieuwe indicaties voor de digitale PET aandienen, onder andere in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe radioactieve stoffen.”

Digitale PET/CT

Wilt u meer weten over de voordelen van digitale PET/CT?

Gerelateerde artikelen

 • Gamechangers in Health: Theo Ruers

  Gamechangers in Health: Theo Ruers

  Dr. Theo Ruers is Hoofd Divisie Heelkundige Oncologie bij het Antoni van Leeuwenhoek. Onder zijn leiding kwam daar de ‘ok van de toekomst’ van de grond, die in 2015 werd geopend.

 • Informaticaoplossingen voor precisie-oncologie

  Informaticaoplossingen voor precisie-oncologie

  Data als fundament voor besluitvorming

 • De zorgrevolutie komt eraan

  De zorgrevolutie komt eraan

  Technologie heeft ons dagelijks leven al ingrijpend veranderd en het tempo van veranderingen gaat verder omhoog. Wat betekent dat voor de zorg?