De voordelen en eisen van zorg op afstand

 

Zorg op afstand overbrugt de afstand tussen zorgverlener en patiënt met moderne communicatiemiddelen. Zo wordt het mogelijk om patiënten ook buiten een klinische setting te observeren, zoals thuis. Maar met alleen videobellen ben je er niet; zorg op afstand omsluit het hele zorgproces en bestaat in vele vormen. De kracht ligt hem in de combinatie van de zorgverlener, de manier waarop er zorg verleend wordt en moderne systemen en communicatiemiddelen. Hierbij kun je denken aan beeldbellen, slimme sensoren en software voor zelfmanagement, maar ook taken- en vragenlijsten van de zorgverlener voor de patiënt.

We willen u graag informeren en inspireren, dus meld u aan wij houden u op de hoogte van de laatste Medisch Perspectief artikelen.

Zorginstellingen gebruiken zorg op afstand onder andere om tijd te besparen. Zorgverleners hebben het vandaag de dag drukker dan ooit, maar hoeven door zorg op afstand soms minder spoedopnames of ziekenhuisbezoeken te verwerken.  Op die manier kan de zorgverlener zijn tijd beter verdelen en ook dat helpt te voorkomen dat er meer patiënten dan nodig in het ziekenhuis belanden. Het zorgnetwerk kan bij de inzet van zorg op afstand een grote enabler zijn: in de regio Kennemerland, bijvoorbeeld, slaan huisarts, fysiotherapeut, ouderenzorg en andere partijen de handen ineen om voor COPD-patiënten zorg op afstand mogelijk te maken met ondersteuning van een 24/7 Medisch Service Centrum.

Ook patiënten hebben baat bij zorg op afstand. Zo komen complicaties mogelijk eerder aan het licht als een automatisch programma patronen op tijd herkent en analyseert. Als een pacemaker automatisch gegevens doorstuurt naar de zorgverlener over de gezondheidstoestand van de patiënt na een ingreep, kan op afstand gemonitord worden hoe het herstel verloopt. Daardoor kan de patiënt eerder naar huis en hoeft hij minder lang in het ziekenhuis te blijven. Daarnaast is het stressvoller om je bloeddruk bij de arts te meten dan thuis. Dit staat ook wel bekend als het wittejasseneffect.

Uit onderzoek blijkt dat 76% van de Nederlanders positief of tot neutraal staat tegenover zorgdiensten op afstand.  Veel patiënten lijken er dus klaar voor. Dat is positief, want zorg op afstand kan bijdragen aan een betere gezondheid van de patiënt . Ook kunnen patiënten door zorg op afstand het gevoel krijgen dat ze meer regie hebben over hun gezondheid. Maar hoe ga je er als zorginstelling daadwerkelijk mee aan de slag?

  1. Motiveer de patiënt

    Elke patiënt heeft zijn eigen doel voor ogen met een behandeling. Zelfs de verwachtingen van patiënten over dezelfde behandeling kunnen verschillend zijn. Voor zorgverleners is het belangrijk dit uit te vragen bij de patiënt. Want door ook de leefstijl van een patiënt in kaart te brengen, kunnen behandeldoelen nog beter op de patiënt en zijn behoeften worden afgestemd. Daarnaast is het belangrijk om patiënten te motiveren en de voordelen van zorg op afstand te benoemen. Zorg op afstand werkt minder goed als de patiënt zich niet betrokken bij of gemotiveerd voelt door de behandeling.

  2. Bepaal wat er gebeurt met data

    Zorgorganisaties kunnen overspoeld raken door een continue stroom aan gegevens en meldingen wanneer ze aan de slag gaan met digitale zorg. Een voorbeeld: als de bloeddruk van een kwetsbare patiënt plots stijgt, krijgt de zorgverlener een alert in zijn systeem. Deze en andere meldingen kunnen niet blijven liggen: er moet een werkproces ingericht zijn voor binnenkomende berichten en alerts. Zorg op afstand is bij uitstek geschikt voor mensen die voor langere tijd relatief weinig zorg nodig hebben, zoals mensen met een chronische aandoening. Denk daarbij aan diabetes, astma of long- en vaataandoeningen.

  3. Ga veilig om met data

    De beschikbaarheid van data brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Dit geldt temeer voor medische gegevens. Alleen al het verzamelen, uitwisselen en bewaren van medische gegevens vraagt om de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij moet uiteraard worden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. De KNMG heeft een richtlijn “Omgaan met medische gegevens” opgesteld, die artsen in dat kader duidelijkheid verschaft over de regels rond uitwisseling en opslag van medische gegevens. Een goede informatieverstrekking aan zorgverleners en patiënten is in ieder geval onontbeerlijk.

 

Zorg op afstand vereist een andere manier van werken. Zorgorganisaties maken een kleine (en soms zelfs grote) cultuuromslag door als ze aan de slag gaan met digitale zorg. Er moet ruimte voor zijn, zowel op financieel als procesmatig gebied. Alle neuzen moeten dezelfde kant op, zowel die van de zorgverlener als die van de patiënt. Een stukje verwachtingsmanagement is daarom best op zijn plaats. De technologische mogelijkheden zijn er, nu nog de omslag!

Hoe faciliteer je zorg op afstand?

 

Meer weten over ons digitale platform voor zorg- en gezondheidsprogramma’s Engage?
Ziekenhuis Bernhoven is ook al klant! Ontdek meer over de zorgkennis achter Philips VitalHealth.

Tijd

Gemiddelde leestijd: 
4-5 minuten

1insights.abnamro.nl/2019/06/komt-een-patient-niet-meer-bij-de-dokter/

2icthealth.nl/nieuws/zorgorganisaties-bundelen-krachten-voor-mensen-met-copd/
3Medicinfo (2019) ‘Consument kiest voor zorg op afstand’ medicinfo.nl/nederlandse-zorgconsument-positief-over-digitale-zorg/
4Veenstra et al (2019) ‘Clinical effects of an optimised care program with telehealth in heart failure patients in a community hospital in the Netherlands’

Geen silo’s. Geen grenzen.

Wij verbinden data, technologie en mensen met elkaar. Naadloos.

Gerelateerde artikelen

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van gezondheidszorg? Meld u gratis aan voor de Medisch Perspectief nieuwsbrief.

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*

Contact details

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.