Medisch Perspectief

De patiënt in het hart van connected care

Future Health Chat door Floris Italianer, CEO van de Hartstichting

In de Future Health Chats nodigt Philips iedere maand een andere key opinion leader in Nederland uit om zijn of haar visie op de toekomst van de zorg in ons land te delen.

Deze maand schrijft Floris Italianer, CEO van de Hartstichting, over waar connected care volgens hem om draait en hoe het gerealiseerd zou moeten worden.

Future Health Index

De patiënt in het hart van connected care

We leven in een tijd waarin steeds meer alledaagse zaken met elkaar verbonden zijn. Met hardlopen nemen we onze smartphone en hartslagmeter mee en delen we onze prestaties direct met vrienden op Facebook. Auto’s rapporteren hun ‘gezondheid’ zonder onze tussenkomst direct aan de fabriek en geven ons enkel een seintje wanneer ze onderhoud nodig hebben. Google en Apple leren steeds meer over onze gezondheid en leefstijl, meer dan wie dan ook.

Connected care staat voor de onderlinge informatie-uitwisseling door middel van technologie en daarmee het verbinden van alle zorgverleners uit de zorgketen. Big data biedt oneindig veel kansen voor connected care. Op dit moment ontbreekt het de patiënt nog aan concrete mogelijkheden om zijn medische gegevens zelf te verzamelen, te bewaren of zelfs alleen maar in te kijken. Het publieke debat hierover staat tot nu toe vooral in het teken van privacy. Onlangs maakte de Eerste Kamer het elektronisch delen van patiëntengegevens wettelijk mogelijk, waarmee de mogelijkheden voor de patiënt om over zijn eigen data te beschikken verder worden vergroot.

De vraag is nu hoe we ervoor zorgen dat connected care de patiënt niet alleen helpt bij het aanbieden van nieuwe technologieën die ons hardlooprondje of autorit veraangenamen, maar die ook leiden tot een betere zorgervaring? Onze achterban van ruim één miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland zou hier enorm mee geholpen zijn.

Connected care kan symptomen structureel in kaart brengen en daardoor levens redden

Een voorbeeld: stel je voor dat jouw hartslagmeter na acht maanden laat zien dat je conditie afneemt en je hartslag minder snel herstelt na een training. Een verkoudheid, een teken van overtraind zijn of wellicht het eerste symptoom van een hartaandoening? Er zijn meer voorbeelden te bedenken: stel je voor dat artsen door patroonherkenning in een bepaalde populatie hoge bloeddruk eerder kunnen herkennen?
 

Door dit op een structurele manier in kaart te brengen kunnen we sneller vaststellen of iemand zich in de risicozone voor hart- en vaatziekten bevindt. Artsen kunnen hierdoor sneller ingrijpen, vóórdat het hart onherstelbare schade heeft opgelopen. Bovendien levert deze data een schat aan informatie op voor wetenschappers die zoeken naar de oorzaken van hart- en vaatziekten. Als we hart- en vaatziekten eerder willen opsporen en behandelen, dan biedt connected care dus een belangrijke sleutel. 

"Willen we in de zorg echt verbinding realiseren, dan is een grotere flexibiliteit op het gebied van data-uitwisseling een belangrijke volgende stap." 

Floris Italianer

CEO van de Hartstichting

Connected care kan zorgen voor betere toegang tot persoonlijke medische gegevens, waardoor de communicatie met de patiënt verbetert

In Nederland vindt slechts 44% van de patiënten dat het zorgstelsel tegemoet komt aan hun behoeften. In de huidige zorgketen worden patiënten gevoelsmatig vaak nodeloos van het kastje naar de muur gestuurd. Medisch specialisten gaan bovendien gebukt onder een gigantische administratie en regeldruk. Daardoor komen in het gesprek met de patiënt niet altijd alle relevante aspecten aan bod. Toegang tot persoonlijke medische gegevens en het actief bijdragen aan het verzamelen van deze gegevens vergroot het inzicht in de patiënt en kan de communicatie met de patiënt verbeteren. 

Hoe realiseren we connected care? - Betrek patiënten bij innovaties

Na een maand hardlopen zien we aan onze hartslagmeter hoe onze hartslag na een training steeds sneller herstelt. Dat biedt nieuwe inzichten, is plezierig en werkt bemoedigend! Om connected care te realiseren, moeten we ons daarom ook richten op de belangstelling en behoeften van Nederlanders. Maak het aantrekkelijk en laat zien wat er allemaal mogelijk is.
 

Laat ook artsen en specialisten meedenken en meesturen in ontwikkelingen die hen helpen om beter zorg te kunnen leveren. En vraag de patiënt na afloop van een (nieuwe) behandelmethode naar zijn klanttevredenheid. Behandel de patiënt meer als consument, zoals dat ook in restaurants of na een aankoop gebeurt. 

Connected care

Creëer met de juiste infrastructuur

De meeste ziekenhuizen beschikken over oudere ziekenhuissystemen. Deze zijn nog niet in staat om onderling ‘te praten’ en dataverbanden te leggen. Willen we in de zorg echt verbinding realiseren, dan is een grotere flexibiliteit op het gebied van data-uitwisseling een belangrijke volgende stap. 

Maak goede afspraken en realiseer afstemming tussen zorgverleners

Een aantal hart- en interventie-centra in Nederland werken samen op het gebied van outcome indicatoren van hart- en vaatbehandelingen. Ze vergelijken resultaten van behandelingen en proberen daar van te leren. Om data-uitwisseling en het zorgproces verder te integreren, zal dit voorbeeld van connectivity van de hart- en interventiecentra door meer partijen moeten worden geadopteerd. Met goede afspraken en onderlinge afstemming zal de ‘care’ pas echte ‘connected’ worden.

Organiseer meer gezamenlijke ontmoetingen voor partners in de zorg

Ontwikkelingen op het gebied van big data, technologie én aandacht voor de individuele patiënt moeten hand in hand gaan. Het zou mooi zijn als we elkaar als partners in de zorg vaker kunnen ontmoeten om een gezamenlijk beeld te vormen van de toekomst van de zorg in Nederland. En nog mooier: om het commitment aan te gaan om connected care te realiseren. Vanzelfsprekend is het verbeteren van de zorgervaring van de patiënt daarbij het uitganspunt. 

Zet connected care op de politieke agenda

Connected care vraagt wellicht ook om wijzigingen in het zorgstelsel. Een verandering van productie-gestuurde beloning voor zorgverleners naaroutcome-gestuurde beloning, respectievelijk een beloning voor samenwerking in de keten, betekent een stelselwijziging die ver over de hoofden van de individuele zorgverleners, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties gaat. Met het oog op de komende verkiezingen zouden partijen zich prachtig op dit onderwerp kunnen profileren. 

Tot slot | wat gaat de Hartstichting zelf doen om connected care verder te ontwikkelen?

Het eerder herkennen en oplossen van hart- en vaatziekten ziet de Hartstichting als een belangrijk deel van haar missie. De Hartstichting zal zich, namens een achterban van meer dan één miljoen patiënten met hart- en vaatziekten en ter voorkoming van toekomstige slachtoffers, actief inzetten om de discussie over connected care op zoveel mogelijk agenda’s te zetten en hier actief aan deel te nemen. 

Wie is Floris Italianer?

Floris Italianer (1959) is sinds 1 mei 2013 directeur van de Hartstichting. Behalve directeur van de Hartstichting, bekleedt Italianer nog een aantal andere functies. Hij is onder andere bestuurslid van het European Heart Network en de World Heart Federation, maar ook lid van de adviesraad van het Durrer Centrum en de Strategic Health Area TU Eindhoven. Ook is Floris Italianer beschermheer van de Stichting Hart in Actie.

De afgelopen 10 jaar werkte Italianer in de gezondheidszorg. Hij adviseerde onder meer zorginstellingen en medische specialisten over nieuwe activiteiten, financiering en groei. Hij was als directeur/bestuurder bij de stichting DBC-Onderhoud belast met het financieringssysteem van de Diagnose Behandeling Combinaties in de zorg.

Floris Italianer

Lees meer informatie op de website van de Future Health Index.

Future Health Index

Future Health Index

Philips heeft begin 2016 in dertien landen grootschalig onderzoek laten doen onder patiënten en zorgprofessionals naar connected care. De uitkomsten van de Future Health Index vindt u hier.
 

Philips wil met deze jaarlijks terugkerende Future Health Index de impact van e-health en connected care onderzoeken. De uitdagingen waaraan de gezondheidszorg het hoofd moet bieden zijn immers groot. Wij delen de discussie graag met een breder publiek in de vorm van Future Health Chats: een dialoog met opinieleiders over de toekomst van de Nederlandse zorg. 

Geen silo's.
Geen grenzen.

 

Wij verbinden data, technologie en mensen met elkaar. Naadloos.

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*

Contact details

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.