Medisch Perspectief

Compacte apparatuur dankzij innovaties in echografie

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

Als eerste ziekenhuis in Nederland maakt het Westfries Gasthuis in Hoorn sinds kort gebruik van Philips InnoSight. Dit compacte echografiesysteem is gemakkelijk verplaatsbaar, en daarom extra geschikt om te gebruiken in kleinere ruimtes. Het apparaat is sinds juli 2017 in gebruik op de SEH van het ziekenhuis in Hoorn. Vincent Rietveld, SEH-arts in Hoorn, vertelt over zijn ervaringen.

Handzaam en compact

Rietveld: “We hebben dit jaar een nieuw echografiesysteem aangeschaft: Philips Affiniti. Dit is een high end echomachine die we voor diverse onderzoeken inzetten op de SEH. Als extra toepassing hebben we het ‘kleinere broertje’ van Affiniti aangeschaft: Philips InnoSight. Met als hoofdreden dat we een klein en handzaam systeem zochten dat we kunnen inzetten bij reanimaties op de afdelingen van het ziekenhuis.” Het Westfries Gasthuis maakt vooralsnog alleen gebruik van InnoSight met de cardiac probe bij reanimaties en de lineaire probe voor oppervlakkig onderzoek. Het systeem bestaat uit een tablet op een verrijdbare standaard, waar verschillende probes aan kunnen worden gekoppeld. Naast de cardiac en linaire probe, zijn ook convex-buik en endocavitaire probes beschikbaar. De tablet kan losgekoppeld worden van de standaard, waardoor deze gebruikt kan worden als een compact en draagbaar systeem. Rietveld: “De tablet is met twee klikjes van de standaard te halen, maar in de praktijk gebeurt dit niet vaak. Het is vooral een handig systeem om mee te werken in een kleine ruimte. Juist in de hectische omgeving van een spoedeisende hulp of bij een onverwachte reanimatie buiten de onderzoekskamer is het prettig om over mobiele en handzame apparatuur zoals InnoSight te beschikken.”

InnoSight

Omdat het Westfries Gasthuis niet over alle probes van InnoSight beschikt, wordt het apparaat nog niet heel intensief gebruikt. “Voor oppervlakkige onderzoeken en procedures met de lineaire probe zetten we bij voorkeur de Affiniti apparatuur in, omdat de beeldkwaliteit hiervan extreem goed in. De beeldkwaliteit van InnoSight is ten opzichte van Affiniti wel iets beperkter, wat ook logisch is aangezien Affiniti zeer geavanceerd is. InnoSight wordt daarom alleen bij oppervlakkig onderzoek ingezet als de Affiniti niet beschikbaar is”, vertelt Rietveld. “Als we in de toekomst ook over de probe voor abdominale beeldvorming beschikken, kan ik me voorstellen dat de InnoSight breder ingezet wordt op onze afdeling.”

Juist in de hectiek van de acute zorg is het prettig om over mobiele en handzame apparatuur zoals InnoSight te beschikken.”

Vincent Rietveld

SEH-arts in het Westfries Gasthuis in Hoorn

De opvolger van de stethoscoop

Rietveld verwacht dat echografie-apparatuur in de toekomst steeds compacter wordt: “InnoSight is wat dat betreft een goede stap richting een toekomst waarin echografie steeds handzamer wordt. Ik kan me goed voorstellen dat het klassieke beeld van een arts met een stethoscoop op termijn verdwijnt, omdat de stethoscoop plaatsmaakt voor een echomachine die aangesloten kan worden op een tablet of telefoon. Zoiets past bij wijze van spreken in je borstzak. Kortom: alles wordt kleiner en steeds vaker draadloos.” Rietveld is naast SEH-arts ook oprichter en cursusleider bij DEUS Ultrasound Courses. DEUS organiseert echografie cursussen voor diverse doelgroepen, zoals medisch specialisten en verpleegkundig specialisten. De toename van echografie binnen verschillende medische disciplines is voor Rietveld goed merkbaar: “Echografie wordt steeds meer gemeengoed. Het complementeert en verbetert het lichamelijk onderzoek. Deze vorm van echografie is dus een verlengstuk van het lichamelijk onderzoek (ook wel point-of-care-ultrasound genoemd) maar is zeker geen vervanging van de echo die door een radioloog wordt gemaakt wordt. Over tien jaar zie je nog maar weinig dokters zonder echografie-apparatuur, het wordt echt een vast onderdeel van de uitrusting.” Deze toename van het gebruik van echografie door de behandelaars moet volgens Rietveld ook gepaard gaan met adequate scholing en borging van de kwaliteit. “Voor SEH-artsen geldt bijvoorbeeld dat er binnen de NSVHA ( Nederlandse Vereniging van Spoedeisende hulp artsen) een certificatieproces is opgezet waarin de kwaliteit van de echografie theoretisch en praktisch gewaarborgd wordt. De hoop en verwachting is dat alle specialismen en beroepsgroepen die de echografie op hun vlak gaan toepassen, zorg zullen dragen voor de juiste kwaliteitsbewaking middels een vorm van certificering.

InnoSight

Echografie wordt dus steeds vaker onderdeel van een medisch consult. De ontwikkeling van deze technologie gaat de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg op vele fronten vooruit helpen, zo verwacht Rietveld. “In ontwikkelingslanden wordt gewerkt met tele-ultrasound. Daarmee kunnen radiologen op afstand echobeelden bekijken. Zo krijgen ziekenhuizen in ontwikkelingslanden toegang tot kennis die anders (fysiek) op afstand blijft.” Rietveld is van mening dat deze techniek ook heel bruikbaar is in onze gezondheidszorg. “Artsen die live op afstand kunnen meekijken met een echo, kunnen efficiënter te werk gaan. Stel je voor dat een arts vanuit het ziekenhuis live kan meekijken naar een echo die in de ambulance wordt gemaakt. Zo heeft hij eerder een beeld van de situatie, en kan men meteen aan de slag met een behandeling als de patiënt in het ziekenhuis arriveert. Mogelijk maakt dit in levensbedreigende situaties zelfs het verschil.”

 

Het moge duidelijk zijn: echografie speelt in toenemende mate een rol in de dagelijkse werkzaamheden binnen diverse medische disciplines. Omdat de techniek zo breed toepasbaar is, zal echografie steeds verder geïntegreerd worden in de medische beeldvorming. Philips beschikt over een breed portfolio van echoapparatuur en zoekt voortdurend de samenwerking met ziekenhuizen op om verdere doorontwikkeling te realiseren.

InnoSight - het compacte echografiesysteem

Wilt u weten wat Philips InnoSight voor u als zorgprofessional kan betekenen? 

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.