Consulting


Optimalisatie van de Spoedeisende Hulp
 in het Flevoziekenhuis Almere

Een toenemende instroom van patiënten, een krappe formatie en beperkte ruimte op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling in het Flevoziekenhuis, zorgen voor een hoge ervaren werkdruk en een te volle SEH op piekmomenten. Het Healthcare Transformation Services team van Philips adviseerde en ondersteunde het Flevoziekenhuis in Almere met deze uitdagingen.

Vraagstelling

De SEH in het Flevoziekenhuis heeft net als andere SEH-afdelingen in Nederland te kampen met meerdere uitdagingen. Er zijn op piekmomenten veel patiënten, het is moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden, de ruimte op de SEH is krap en de doorstroom wordt vertraagd door het wachten op verpleegkundigen, behandelbedden, onderzoeken, artsen en opnamebedden. Het personeel werkt hard en kan het grootste deel van de week tegemoetkomen aan de zorgvraag, maar op drukke momenten lukt het niet altijd om alle patiënten binnen korte tijd te behandelen. In het ergste geval moet de SEH een paar uur sluiten voor ambulances, net als in andere SEH afdelingen in Nederland regelmatig gebeurt. Philips is gevraagd om de processen op de afdeling te optimaliseren om de zorgvraag op drukke momenten beter aan te kunnen. De tweede vraag was om mee te denken over de ruimte op de SEH, middels een intern verhuis- of verbouwplan.

Achtergrond

De medewerkers van de SEH in het Flevoziekenhuis verstrekken 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten met een acuut medisch probleem. Jaarlijks bezoeken ongeveer 24.000 patiënten deze SEH in Almere. De afdeling is onderdeel van Spoedpost Almere, een samenwerking tussen de huisartsenpost, spoedeisende hulp en apotheek De Brug.

Flevoziekenhuis

Vertel ons iets over uzelf en download uw exemplaar van de customer story ‘Optimalisatie van de Spoedeisende Hulp in het Flevoziekenhuis Almere’.

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*

Contact details

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

Onze aanpak

De HTS consultants van Philips gebruiken een op maat gemaakte aanpak voor elk project. Bij het Flevoziekenhuis was de aanpak als volgt:

  • Een oorzaakanalyse op basis van kwantitatieve data, observaties en interviews. Hiermee is vastgesteld waardoor sluitingen, wachttijden en ervaren werkdruk precies ontstonden. 
  • Cocreatiesessies met medewerkers om verbeterinitiatieven op te stellen. Het Philips team heeft een clustering gemaakt van de probleemoorzaken en samen met medewerkers van de SEH 9 verbeterinitiatieven ontworpen om deze oorzaken aan te pakken.
  • Implementatie en begeleiding van de 9 verbeterinitiatieven.
  • Borging van resultaat en blijven verbeteren. De zogenoemde co-creatie draagt bij aan blijvende veranderingen vanaf de werkvloer zelf. De resultaten zijn gemeten door middel van prestatie-indicatoren welke aan het einde van deze customer story zijn weergegeven.

Het Philips team paste zich steeds weer aan tijdens de implementatiefase om mee te bewegen met de afdeling.”

EVR voorzitter SEH Dr. F. Roodheuvel

Flevoziekenhuis

Resultaten

Drie maanden na de implementatie van de verbeterinitatieven zijn de resultaten gemeten en vergeleken met de nulmeting. In de onderstaande tabel worden de belangrijkste resultaten weergegeven:

De ambitie was om ook het aantal sluitingen terug te brengen. De geïmplementeerde verbeteringen hadden bij elkaar helaas niet voldoende impact om dit te realiseren. Rigoureuzere en kostbare veranderingen zijn nodig om de grootste pieken op de SEH op te kunnen vangen en (een deel van de) sluitingen te voorkomen.

Prestatie-indicatoren

Verbetering

Triagesnelheid. Het percentage patiënten dat binnen 10 minuten een urgentieclassificatie toegewezen heeft gekregen.

47% verbetering

Triagedoelmatigheid. Het percentage ambulante patiënten waarvan de afgesproken wachttijd tot het eerste contact met een arts (op basis van triagekleur) behaald wordt.

34% verbetering

Dienstoverdrachten. Percentage dienstoverdrachten dat voldoet aan minimaal 4 van de 5 vooraf gedefinieerde kenmerken van een goede dienstoverdracht.

Nagenoeg alle overdrachten voldoen hier nu aan, t.o.v. 25% in de nulmeting

Opname. Aantal telefoontjes nodig door zorgverlenend personeel.

34% verbetering

Patiëntvervoer. Het gemiddeld aantal minuten tussen aanvraag vervoer en aankomst vervoerder.

Van 32 naar 3 minuten*

Onnodige verwijzingen. Het aantal patiënten met een lage triagekleur die gezien hadden kunnen worden op de polikliniek of controlepatiënten die zich binnen kantoortijden presenteren.

50% minder

* Binnen kantoortijden, voor specifieke patiëntengroepen

Gerelateerde onderwerpen

 

Lees meer over onze diensten in healthcare consulting

Customer stories in Healthcare management

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.