Medisch Perspectief

“Van zorgen naar monitoren

De grote transformatie in de gezondheidszorg is begonnen

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
2
Contactgegevens

Jeroen Tas, CEO Connected Care and Health Informatics, komt uit de financiële hoek. Twintig jaar geleden zag hij de banken de grote draai maken naar de klant: hoe kan je iemand helpen om financieel gezond te worden? Hoe zorg je dat je voor iemand klaarstaat bij belangrijke momenten in zijn leven? Deze vragen beantwoordt hij nu voor Philips: hoe kunnen we de groeiende groep chronisch zieken helpen om een gezond leven te leiden en daarmee de kosten voor de gezondheidszorg in bedwang te houden? Hiervoor zijn drie zaken nodig: een organisatorische omslag in ziekenhuizen, technologie en het managen van datastromen.

Jeroen Tas

Volgens de laatste cijfers hebben vijf miljoen Nederlanders een chronische ziekte en twee miljoen daarvan hebben meerdere chronische ziektes. 70% van de zorgkosten wordt aan chronisch zieken besteed. Het huidige zorgsysteem is ingericht rond zorg verlenen aan iemand die acuut heel ziek is geworden of van de dood gered moet worden. Maar bij chronisch zieken gaat het om monitoren, motiveren en acute situaties voorkomen, levenslang.  

 

Organisatorische omslag

Jeroen Tas: “Die technologieën om mensen te monitoren zijn het kritieke punt niet. Overal in de wereld worden devices gemaakt waarmee dat kan. Maar we merken dat je dergelijke oplossingen niet kunt implementeren omdat een ziekenhuis daar niet op ingericht is. Dat is dus het eerste wat we willen doen: ziekenhuizen helpen met de grote draai te maken. Daarvoor zijn onze Healthcare Transformation Services: we brengen samen met een ziekenhuis de populatie chronisch zieken in kaart, bekijken wat voor zorgpad deze mensen nodig hebben en organiseren de zorg rondom de patiënt. Daarvoor bouwen we zorgteams. Daarin zitten niet alleen specialisten, maar ook de huisarts, de thuiszorg en de familie. Op dit moment zijn er al multidisciplinaire zorgteams in ziekenhuizen. Maar je kunt je voorstellen dat als je één patiënt hebt die aan hartfalen lijdt, licht dement is en ook nog diabetes krijgt, je heel veel disciplines in zo’n zorgteam moet hebben. Dan is het belangrijk dat je die zorgteams op grote schaal kunt inzetten. Technologie – waarmee je op afstand kunt monitoren – is de sleutel om op te schalen.”

 

Hardware en software

“De transformatie gaat ook over de andere manier van denken. Het zorgteam is bezig de patiënt te ondersteunen bij het managen van zijn ziekte. Alle acties zijn erop gericht om acute situaties te voorkomen en de kwaliteit van leven te verhogen. Dit begint met de patiënt 24/7 te monitoren en hem te ondersteunen bij zijn dagelijks leven. Daarbij is alles maatwerk. Een diabetespatiënt met een lichte dementie kun je niet op dezelfde manier motiveren of ondersteunen als een jonge zakenman met diabetes.

 

Er worden steeds meer monitoring devices voor deze toepassing goedgekeurd. Een paar weken geleden hebben we samen met Radboud UMC een digitale pleister geïntroduceerd die COPD-patiënten opgeplakt krijgen als ze naar huis mogen. Deze pleister meet je hartslag en je ademhaling. De gegevens worden in een app op de tablet geladen en zijn toegankelijk voor het zorgteam in het ziekenhuis.  

 

Er bestaat ook een apparaatje dat je op je mobiele telefoon klikt en dat een ECG kan maken. Als je dan pijn op de borst krijgt, kun je zelf een ECG maken en naar het ziekenhuis sturen. Je zorgteam ziet wat er aan de hand is en adviseert je of je een aspirientje moet nemen of stil moet blijven liggen totdat de ambulance komt. Een ander mooi voorbeeld is Motiva, een platform van Stichting Zorg Binnen Bereik, dat de vitale functies van hartpatiënten registreert en doorstuurt naar het ziekenhuis.”

“Dat is dus het eerste wat we willen doen:
ziekenhuizen helpen met de grote draai te maken.” 

Managen van datastromen

“We hebben in ons ‘Hospital to Home’-programma inmiddels verschillende applicaties op de markt gebracht. eCareCompanion is de software voor een tablet die de data van de patiënt verzamelt en hem helpt z’n ziekte te managen. Hieraan kun je allerlei andere apparaten koppelen, zoals een weegschaal, een zuurstofmeter, een bloeddrukmeter en een medicijndispenser. De applicatie herinnert de patiënt ook aan zijn voorgenomen doelen en stelt vragen over hoe hij zich voelt. eCareCoordinator zit aan de andere kant: deze applicatie voorziet het zorgteam dagelijks van informatie over de patiënt. De zorgprofessionals krijgen de data van de vitale functies en zien en lezen hoe de patiënt zich voelt. Als zijn toestand verslechtert, kan het zorgteam meteen ingrijpen. En dan is de vraag: bellen we? Sturen we er iemand heen? Doen we een videosessie? Op het moment dat zich een acute situatie voordoet, moeten alle gegevens voorhanden zijn. De klinische rapporten, de data die de afgelopen dagen zijn verzameld via het monitoring device van de patiënt, beelden of opnames die zojuist zijn gemaakt, gegevens van de huisarts. Alle data worden verzameld en opgeslagen op het Philips HealthSuite Digital Platform. Via een portal zijn deze data toegankelijk. Ook kan HealthSuite analyses en populatievergelijkingen maken. Dit is een complexe dataverwerking, maar daar zijn we technisch toe in staat.”
Betalen per gebruik

De ziekenhuizen staan voor een revolutionaire transformatie, maar Philips ook. Jeroen Tas:“Dit gaat helemaal niet meer om een doos ergens neerzetten en een factuur sturen. Wij gaan naar een businessmodel waarin alles om de patiënt draait. De insteek is om iemand met een chronische ziekte minder vaak in het ziekenhuis te zien waardoor de gezondheids-kosten naar beneden gaan. Per patiënt moet je kijken welke investering in software en hardware voor hem gerechtvaardigd is. Daar betrekken we de verzekeraar dan ook bij. Dus we brengen samen met het ziekenhuis de populatie chronisch zieke mensen in kaart en we helpen bij het organiseren van de zorgteams en de datastromen. Dit is consultancy. Daarna leveren we alles: de software, de hardware en de training. Het ziekenhuis koopt niets, maar betaalt voor het gebruik. Het betekent feitelijk dat we dienstverlener zijn. We willen het complete zorgpad van de patiënt kunnen afdekken voor een ziekenhuis. Daartoe leveren wij de bouwblokken, en als we daarvoor producten van andere leveranciers nodig hebben, dan zetten we die in. Ons doel is de patiënt te ondersteunen bij het managen van zijn ziekte, en daarmee hebben wij hetzelfde doel als de zorgprofessionals.”

 

 

Realtime informatie voor zorgverleners en patiënten

eCareCoordinator

 

eCareCoordinator ondersteunt het zorgmanagement van patiëntgroepen door artsen een dagelijkse evaluatie te geven van van hun patiënten. Op die manier kunnen ze patiënten voorrang geven en zorgplannen aanpassen, of ingrijpen als dat nodig is. De toepassing geeft artsen realtime toegang tot zowel objectieve medische gegevens - zoals vitale waarden, bloeddruk en gewicht - als subjectieve reacties die worden verzameld aan de hand van vragenlijsten en andere communicatie met het zorgteam over de status van de patiënt.

eCareCompanion

eCareCompanion

 

De eCareCompanion-toepassing dient als patiëntportaal, om de betrokkenheid van de patiënt en zelfmanagement te stimuleren. De gepersonaliseerde toepassing is toegankelijk via een tablet en laat patiënten vragen beantwoorden over hun gezondheid en metingen invoeren om verbonden te blijven met hun zorgteams. De mogelijkheid om verbinding te maken met medische hulpmiddelen zoals een weegschaal, oximeter, bloeddrukmeter en geneesmiddelendispenser, zorgt voor een betere inzicht in iemands gezondheid. De toepassing herinnert patiënten ook proactief aan vooraf toegewezen gezondheidstaken, zoals het nemen van medicijnen. Dit om te zorgen dat de medicatie op tijd wordt ingenomen, zodat betere resultaten kunnen worden behaald.  

Lees meer over HealthSuite Digital Platform.

HealthSuite

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.