1
Producten

Philips Sonicare Connected-app – Gebruiksvoorwaarden

Dank u voor uw belangstelling voor Philips Sonicare! Deze mobiele Philips Sonicare-applicatie (app) wordt u aangeboden door Philips North America, LLC.

 

We nodigen u uit deze app te gebruiken als hulpmiddel op weg naar een betere mondgezondheid. Er zijn slechts een paar regels en beperkingen waar u rekening mee moet houden.

 

Wat deze app voor u doet wanneer u bent verbonden met bepaalde Philips Sonicare elektrische tandenborstels:

 

 1. Deze app communiceert via een draadloze verbinding met bepaalde Philips Sonicare elektrische tandenborstels (waaronder Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected en Philips Sonicare DiamondClean Smart) en geeft u real-time feedback over uw poetsgedrag en tips om uw mondverzorgingsroutine te verbeteren. De Sonicare elektrische tandenborstels die verbinding kunnen maken met deze app hebben het woord 'connected' in de modelnaam, of er wordt op andere wijze aangegeven dat de tandenborstel draadloos verbinding kan maken via bluetooth.

 2. De Sonicare Connected elektrische tandenborstel beschikt over slimme sensoren waarmee uw poetsgedrag kan worden gevolgd.

 3. Deze slimme sensoren zijn:
  - een locatiesensor die laat zien waar u te veel poets, of te weinig voor een beter totaalresultaat;
  - een schrobsensor die u helpt minder te schrobben voor een optimale poetstechniek;
  - een druksensor die de poetsdruk meet en u waarschuwt wanneer en waar te veel druk op het tandvlees wordt uitgeoefend; en
  - een SmartTimer die ervoor zorgt dat u elk segment van uw mond zo lang poetst als aanbevolen door tandartsen.
  - Als u een Philips Sonicare opzetborstel met RFID-sensoren gebruikt, worden deze gegevens gebruikt om automatisch, afhankelijk van het soort opzetborstel, een modus te adviseren en de effectiviteit van die opzetborstel te volgen.

 4. De app synchroniseert de gegevens van de slimme sensoren met uw persoonlijke 3D-mondoverzicht. De app beschikt over de volgende functies:
  - TouchUp geeft u een aangepast programma, gebaseerd op uw poetsgegevens, zodat gemiste plekjes direct kunnen worden nagepoetst voor een completere reiniging;
  - Brush Head Replacement Monitor meet de effectiviteit van de opzetborstel op basis van de poetsduur en -druk, en laat u weten wanneer de borstel moet worden vervangen voor het beste resultaat. Als u een opzetborstel met RFID-sensoren gebruikt, worden deze resultaten per opzetborstel bijgehouden;
  - Goal Setting is bedoeld voor het instellen van poets- en flosdoelen en het laat u weten wanneer deze doelen zijn bereikt;
  - De functie Progress laat uw poetsgegevens over een bepaalde periode zien en hoe ver u bent ten opzichte van uw doelactiviteiten;
  - Met Focus Areas kunt u in de Sonicare-app probleemplekjes aangeven op uw persoonlijke mondoverzicht, om u eraan te herinneren dat u deze bij elke poetsbeurt extra aandacht geeft;
  - Via My Appointment kunt u uw tandartsafspraken invoeren en bijhouden;
  - Met de My Progress-rapporten kunt u uw mondverzorgingsgegevens delen met anderen, zoals de tandarts of familieleden;
  - Shop for Products biedt toegang tot een reeks Philips Oral Healthcare-producten voor extra gemak.

 5. Daarnaast kunt u via de app communiceren met Philips over zaken die te maken hebben met uw Sonicare Connected elektrische tandenborstel.

 

We adviseren u verder te lezen; door gebruik te maken van deze app, accepteert u de onderstaande voorwaarden.

 

ALS U UW SONICARE CONNECTED ELEKTRISCHE TANDENBORSTEL HEEFT VERKREGEN ZONDER IN DE GELEGENHEID TE ZIJN GEWEEST DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOOR TE NEMEN EN U ACCEPTEERT DEZE VOORWAARDEN NIET, DAN KUNT U IN AANMERKING KOMEN VOOR TERUGBETALING VAN HET VOLLEDIGE AANKOOPBEDRAG VAN HET PRODUCT, MITS U HET PRODUCT BINNEN 30 DAGEN NA AANKOOP ONGEBRUIKT EN MET AANKOOPBEWIJS TERUGSTUURT.

 

Voor wie is deze app bestemd:

 

U dient ten minste zestien (16) jaar oud te zijn om gebruik te maken van deze Philips Sonicare-app.

 

Account en (de-)activering

 

Om deze app te kunnen gebruiken, moet u:

 

 1. de app downloaden;
 2. een MyPhilips-account aanmaken voor gebruik van deze app en deze gebruiksvoorwaarden voor de app accepteren;
 3. het MyPhilips-account en de app erkennen als formeel kanaal voor Philips-communicatie met u met betrekking tot wijzigingen in de app of in deze voorwaarden;
 4. de app activeren door de Sonicare Connected elektrische tandenborstel te verbinden volgens de gebruiksaanwijzing;

 

U mag alleen een account aanmaken en de app gebruiken als u deze voorwaarden en de geldende wetgeving accepteert en opvolgt. Elk gebruik van de app door een persoon jonger dan 16 jaar is strikt verboden en geldt als een schending van deze voorwaarden.

 

U stemt ermee in om: (a) alle door Philips opgevraagde contact- en overige informatie nauwkeurig op te geven en Philips direct te informeren over een wijziging in deze informatie; (b) uw inloggegevens voor uw account en voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van uw account vertrouwelijk te behandelen.

 

U kunt ervoor kiezen uw account op de MyPhilips-website (link invoegen) te deactiveren of te verwijderen.

 

Licentie. U heeft geen eigendomsrechten op de software van deze app. In plaats daarvan heeft u een licentie om deze app te gebruiken in verband met het hierboven omschreven doel op een Apple- of Android-apparaat dat uw eigendom is of dat in uw beheer is. Deze licentie is niet-overdraagbaar en geldt tussen u en Philips.

 

Philips is eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken en vormgevingsrechten voor alle materialen en inhoud als genoemd in de app. U mag dergelijke materialen of de inhoud niet reproduceren, modificeren, daarvan afgeleide werken creëren, tonen, inlijsten, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, verzenden, uitzenden of circuleren voor een derde (dit omvat ook het tonen of distribueren van het materiaal via de website van een derde) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips. Philips behoudt zich alle rechten voor die in deze voorwaarden niet anderszins expliciet zijn toegekend.

 

U stemt ermee in om geen werken, afgeleid van de app of de app-software, of een onderdeel daarvan te publiceren, te tonen, openbaar te maken, te huren, te verhuren, te modificeren, te lenen, te distribueren of af te leiden. U stemt er eveneens mee in om geen reverse engineering toe te passen op de app-software, de app-software niet te decompileren, te vertalen, aan te passen of te demonteren, en u stemt ermee in niet te trachten de broncode van de objectcode van de app-software te creëren.

 

Vergoeding. De app is gratis.

 

Garanties. Het is ons doel u een geweldige app aan te bieden en u een geweldige ervaring met die app te laten hebben. We kunnen u deze app echter alleen aanbieden in de huidige staat. We zouden het graag willen, maar we kunnen helaas geen garantie geven op de app of de inhoud ervan. Dit komt mede door het feit dat het gebruik van de app ook afhankelijk is van externe omstandigheden, zoals uw mobiele apparaat, het wifi-netwerk, uw internetprovider en de mobiele apparaatdrager waar Philips geen invloed op heeft. Om die reden kan Philips voor wat betreft de app geen garantie bieden voor: beschikbaarheid, bedrijfstijd, nauwkeurigheid van de resultaten, nauwkeurigheid van de gegevens, opslag van gegevens, toegankelijkheid in alle landen, betrouwbaarheid van kennisgevingen, beloningsniveau of andere voordelen. WE ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BEDRAGEN DIE DE AANSCHAFPRIJS VAN DE APP OVERSTIJGEN.

 

Uw aanschaf van de Sonicare Connected elektrische tandenborstel wordt beheerst door de garantie bij dat product. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van invloed op garantierechten die u heeft als consument in uw land van verblijf.

 

Aansprakelijkheid. Ongeacht het vertrouwen dat wij hebben in onze app, bestaat er altijd de kans dat bepaalde dingen niet naar behoren werken. In het ongelukkige geval dat de app niet werkt of dat er gegevens verloren gaan, willen wij onze oprechte excuses aanbieden. Uiteraard begrijpen wij dat dit vervelend en onhandig is. Helaas kunnen we voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat als gevolg van uw gebruik van de app. 

 

Opschorting, beëindiging en staken. Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang als u de app blijft openen of gebruiken, of tot deze overeenkomstig deze voorwaarden wordt beëindigd. Philips kan te allen tijde uw rechten om de app te gebruiken (a) opschorten of beëindigen, of (b) deze gebruiksvoorwaarden voor u beëindigen als Philips te goeder trouw van mening is dat u de app heeft gebruikt in strijd met deze voorwaarden. Na beëindiging bent u niet langer bevoegd de app te gebruiken of te openen.

 

Opschorting, beëindiging en staken. Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang als u de app blijft openen of gebruiken, of tot deze overeenkomstig deze voorwaarden wordt beëindigd. Philips kan te allen tijde uw rechten om de app te gebruiken (a) opschorten of beëindigen, of (b) deze gebruiksvoorwaarden voor u beëindigen als Philips te goeder trouw van mening is dat u de app heeft gebruikt in strijd met deze voorwaarden. Na beëindiging bent u niet langer bevoegd de app te gebruiken of te openen. 

 

Bijgewerkte gebruiksvoorwaarden. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden tussentijds bijwerken. Als dit het geval is, zullen we dit doen volgens een formeel bericht. We kunnen u een e-mail of een ander bericht sturen om u te informeren over de wijzigingen en keuzes die u heeft of handelingen die u kunt uitvoeren alvorens deze van kracht worden, we kunnen tijdelijk de nieuwe of herziene secties in deze voorwaarden markeren, of tijdelijk een duidelijke kennisgeving op de My Philips-website plaatsen. Het uitblijven van een handeling of het voortgezette gebruik van de app na een dergelijke kennisgeving vertelt ons dat u instemt met deze wijzigingen. 

 

Derden en vergoeding voor derden

Het is mogelijk dat u tijdens het gebruik van de app eveneens gebruik maakt van een dienst die, een software-onderdeel downloadt dat of goederen aanschaft die, door een derde word(t)(en) geleverd. Deze diensten en producten van derden kunnen onderworpen zijn aan hun eigen toepasselijke regels en beperkingen, anders dan deze voorwaarden, en u dient deze te volgen ten behoeve van die derde.

 

U bevestigt dat u verantwoordelijk bent voor alle vergoedingen (zoals vergoeding voor datagebruik) die door derden in rekening worden gebracht, zoals uw ISP of mobiele apparaatdrager.

 

Rechtsgebied. Deze gebruiksvoorwaarden worden opgesteld, geïnterpreteerd en beheerst door Nederlands Recht, ongeacht bepalingen ten aanzien van wetsconflicten.

 

Enige contactlocatie. Apple en Google zijn niet verantwoordelijk voor de app of de inhoud ervan. Dit betekent dat u contact moet opnemen met Philips via www.philips.com/support voor vragen, ondersteuning, productaanspraken en aanspraken ten aanzien van het intellectueel eigendom van derden met betrekking tot deze app.

 

Ten slotte: U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangeduid als een land dat 'terrorisme ondersteunt'; en (ii) u niet staat vermeld op een lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of uitgesloten partijen. Daarnaast kent u de mobiele applicatie-store waar u de app heeft aangeschaft onherroepelijk het recht toe (en deze store wordt geacht dat recht te hebben aanvaard) om deze voorwaarden ten uitvoer te brengen ten aanzien van u als derde begunstigde hiervan.

 

U stemt ermee in dat u de app-software niet direct of indirect zult exporteren of herexporteren naar een ander land waarvoor op grond van Amerikaanse Export Administration Act of soortgelijke Amerikaanse wet- of regelgeving, een exportvergunning of andersoortige goedkeuring van de Amerikaanse overheid nodig is, tenzij de betreffende exportvergunning of -goedkeuring eerder is verkregen.

 

Wij wensen u veel plezier met de app!!