1
Producten

Gebruiksvoorwaarden – Philips NutriU-app

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor deze mobiele toepassing! Deze mobiele toepassing ('App') wordt u aangeboden door Philips Consumer Lifestyle BV. ('Philips'). Wij nodigen u graag uit om deze App te gebruiken voor uw persoonlijke ontspanning, maar verzoeken u wel enkele regels en beperkingen in acht te nemen!

 

Wat deze App voor u doet:

 

1. U krijgt een goede uitleg over hoe u vanaf het begin voeding kunt bereiden en wat u kunt koken met uw keukenhulp, met behulp van recepten en tips met afbeeldingen

2. Continue inspiratie met voorstellen en de mogelijkheid om naar nieuwe recepten en tips te zoeken in de community, op basis van uw persoonlijke voorkeuren

3. De app biedt u één handige plek om uw favoriete recepten en tips op te stellen, aan te passen, op te slaan, te ordenen en te delen

4. De app kan draadloos communiceren met Philips-keukenhulpjes die in staat zijn om verbinding te maken met deze app. Dergelijke keukenhulpjes hebben 'connected' in de modelnaam of geven op andere wijze aan dat ze 'connected' zijn. De app ondersteunt u bij het stellen van een doel voor gezonde voeding en helpt u aan de hand van ontvangen informatie van de keukenhulp om het doel bij te houden en te behalen.

5. Eenvoudig te doorzoeken veelgestelde vragen en een koppeling naar de klantenservice voor eventuele ondersteuning

Lees vooral verder; door gebruik te maken van de App gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

 

Andere dingen die u moet weten over deze App:

 

Licentie: u mag deze app gebruiken voor het hierboven beschreven doel op een mobiel apparaat dat u bezit of gebruikt. Deze licentie is niet overdraagbaar en is een overeenkomst tussen u en Philips.

 

Derden: het is mogelijk dat u (ook) gebruikmaakt van een dienst, software downloadt of goederen koopt die worden geleverd door een andere partij wanneer u deze app gebruikt. Bedenk dat bij deze derden wellicht andere regels en beperkingen gelden dan deze gebruiksvoorwaarden. Philips is niet aansprakelijk voor derden.

 

Garantie: ons doel is om u een geweldige app aan te bieden die uitstekende ervaringen oplevert. Bedenk wel dat wij de app alleen aan u kunnen leveren 'as is' (zoals die is). Wij kunnen daardoor helaas niets garanderen omtrent de app en de content ervan.

 

Aansprakelijkheid: hoeveel vertrouwen wij ook hebben in onze App, er bestaat altijd de mogelijkheid dat dingen niet werken zoals ze zouden moeten doen. In het betreurenswaardige geval dat de App niet werkt of er content verloren gaat, bieden wij u bij voorbaat onze verontschuldigingen aan. Wij begrijpen dat dit vervelend en lastig is. In het geval de App niet werkt conform enige toepasselijke garantie die hierin wordt beschreven, kunt u de winkel voor mobiele toepassingen waar u deze App hebt gekocht hiervan in kennis stellen, waarna men het aankoopbedrag van de App aan u retourneert. Helaas kunnen wij, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de App. In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk voor bedragen die de betaalde kosten met betrekking tot de App overschrijden.

 

Berekening van voedingswaarden: de app kan de voedingswaarden van recepten berekenen. Deze voedingswaarden zijn gebaseerd op de gemiddelde waarden die beschikbaar zijn in databases voor samenstelling van voeding. Philips gebruikt de Duitse database voor samenstelling van voeding 'BLS - Bundes Lebensmittel Schlüssel'. Berekende voedingswaarden kunnen afwijken van werkelijke voedingswaarden, bijvoorbeeld vanwege verschillende voedingswaarden van de ingrediënten (veroorzaakt door rijpheid, variatie, etc.).

 

Claims met betrekking tot voeding en gezondheid: claims met betrekking tot voeding en gezondheid die in de app worden gemaakt, komen voort uit Verordening 1924/2006 van de Europese Commissie. Voor de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid volgt de App EU-VERORDENING 1169/2011.

 

Een gevarieerd, gebalanceerd en goed dieet is een belangrijk onderdeel van een gezond leven. Een gebalanceerd dieet moet de juiste hoeveelheden van de juiste voeding bevatten, waaronder koolhydraten, voeding met een hoog vezelgehalte, water, proteïnen, vitaminen en mineralen.

 

Gebruikerscontent: u kunt content creëren in of uploaden naar de app ('Gebruikerscontent'). U kunt beslissen wat u openbaar wilt delen en wij willen graag dat u en anderen genieten van onze app. Wij verzoeken u daarom vriendelijk de app niet te gebruiken op een manier die algemeen wordt beschouwd als ongepast (zoals obsceen, in strijd met wet- en regelgeving, beledigend, discriminerend of in strijd met de rechten van anderen).

 

Gebruikerscontent wordt geleverd door gebruikers, niet door Philips. Wij onderschrijven geen opinies, aanbevelingen of adviezen die hierin worden weergegeven. Aangezien dit een openbaar beschikbare App is, betekent dit dat wanneer u content deelt, een en ander openbaar toegankelijk wordt. Daarnaast hebben wij de intentie om, als u content deelt, deze content ook te gebruiken voor onze eigen doeleinden, met inbegrip van commerciële doeleinden. Als u dat liever niet hebt, moet u voorzichtig zijn met wat u deelt.

 

MELDING VAN CONTENT: mocht u gebruikerscontent aantreffen die u ongepast, beledigend, misleidend vindt of waarbij ongefundeerde gezondheidsclaims worden aangehaald, gebruik dan de tool/trigger voor melding van content om dergelijke content te melden. Wij kunnen die content vervolgens beoordelen en indien nodig verwijderen.

 

Intellectueel eigendom: wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten dat gebruikers van de app hetzelfde doen. Wij zullen reageren op kennisgevingen van vermoedelijke schending van auteursrechten die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en op de juiste manier aan ons zijn gemeld. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en gepubliceerd in de app op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geeft u ons de volgende informatie: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar op wie het auteursrecht van toepassing is; (ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden; (iii) een beschrijving van de locatie van het materiaal waarop volgens u inbreuk is gemaakt in de app; (iv) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (v) een schriftelijke verklaring van u dat u erop vertrouwt dat het betwiste gebruik niet is toegezegd door de rechtmatige eigenaar, diens vertegenwoordiger of onder de wet; (vi) een verklaring die u op straffe van meineed aflegt en waarin u bevestigt dat de bovenstaande informatie in uw bericht juist is en dat u de rechtmatige eigenaar bent of bent gemachtigd om namens de rechtmatige eigenaar te handelen. Berichten inzake schendingen van auteursrecht dienen te worden gestuurd naar: www.support.philips.com

 

Jurisdictie: voor zover wettelijk is toegestaan, is op deze gebruiksvoorwaarden het Nederlands recht van toepassing, zonder inachtneming van diens collisiebepalingen.

Uw wettelijke rechten volgens de bescherming van consumenten in uw land van verblijf blijven bij deze rechtskeuze onverminderd van kracht.

De partijen komen hierbij overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing is op deze gebruiksvoorwaarden.

 

Enig contactpunt: de winkel voor mobiele toepassingen waar u deze app hebt gekocht, is niet verantwoordelijk voor de app of de content ervan. We verzoeken u dan ook contact op te nemen met Philips via www.support.philips.com met eventuele vragen, voor ondersteuning, claims ten aanzien van het product en claims omtrent intellectueel eigendomsrecht van derden met betrekking tot deze app.

 

Ten slotte: u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor door de regering van de VS een embargo is ingesteld of in een land dat door de regering van de VS is gemerkt als een land dat 'terrorisme ondersteunt'; en (ii) dat u niet wordt vermeld op enige lijst van de regering van de VS met verboden of beperkte partijen. Ook geeft u de store waar u de mobiele app hebt gekocht onherroepelijk het recht (waarvan wordt aangenomen dat dit recht is geaccepteerd) om als andere begunstigde de naleving van deze voorwaarden te handhaven.

 

Veel plezier!