1
Pain Relief

Treatment app privacy Notice

Privacyverklaring Philips Pijnverlichting

 

Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 01-07-2016.

Philips Pijnverlichting gebruikt persoonlijke gegevens die zijn verzameld of verwerkt door Philips PulseRelief- en/of Philips BlueTouch-apparaten ('Apparaten') en de Treatment mobiele toepassing ('App').

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens, verzameld door de Apparaten en de App, die worden beheerd door of onder het beheer vallen van Koninklijke Philips N.V. of haar dochterondernemingen ('Philips'). Dit is een verklaring over ons privacybeleid, geen contract of overeenkomst.

 

Verzamelde en gebruikte gegevens

Accountgegevens


Deze gegevens zijn onder meer gebruikersnaam, naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd, land, taal, wachtwoord en verificatiegegevens van de dienst van de informatiemaatschappij.

 

 • De verzamelde gegevens worden gebruikt om uw account te maken en beheren. We gebruiken uw account om u een welkomstmail te sturen om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verifiëren, uw vragen te beantwoorden en u servicegerelateerde aankondigingen te sturen, bijvoorbeeld dat onze service tijdelijk niet beschikbaar is wegens onderhoud. We zullen uw registratiegegevens gebruiken om uw App-account te maken en beheren of uw aankoop te registreren.
   

Gegevens die u invoert
 

Deze gegevens omvatten uw antwoorden op een vragenlijst over activiteiten en pijn (dagboek), zoals uw pijnniveau, activiteit, stemming, verdragingsniveau en slaapkwaliteit.

 

 • Aan de hand van de verzamelde gegevens kunt u uw dagelijkse pijn gedurende een periode volgen. Deze gegevens blijven in de App en worden NIET verzameld door Philips.
   

Apparaatgegevens

 

Als u het Philips PulseRelief- en/of BlueTouch-apparaat gebruikt, verzamelt het apparaat de volgende gegevens en stuurt deze naar de App: behandeltijd, -duur en -intensiteit, apparaatinstellingen, geselecteerde programma's en batterijniveau. Deze gegevens omvatten de unieke apparaatnummers van uw apparaten en sessie- en gebruiksgegevens (informatie over uw gebruik van de apparaten).

 • Aan de hand van de verzamelde gegevens kunt u uw dagelijkse pijn gedurende een periode volgen.
 • De verzamelde gegevens bieden informatie over uw gebruik van het Apparaat/de Apparaten.
   

Cookies

De App maakt gebruik van cookies of soortgelijke technieken. Deze gegevens omvatten uw unieke apparaatnummer, het IP-adres van uw mobiele apparaat of apparaten, het type mobiele internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, en sessie- en gebruiksgegevens over uw gebruik van de App.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

Vereiste cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de app goed functioneert.
 

Analytische cookies
 

Met deze cookies kunnen wij het gebruik van de site analyseren zodat we de prestaties van onze sites kunnen meten en verbeteren.
 

 • Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te bepalen in welke delen van de App u geïnteresseerd bent, uw gebruik van de App te registreren, uw ervaring met de App te verbeteren, of inhoud van social media te delen. We maken ook gebruik van cookies die ervoor zorgen dat de App goed functioneert.

 • Verzamelde gegevens worden gebruikt om de functies van de App goed te laten werken.

 • De verzamelde gegevens bieden tevens informatie over uw gebruik van de App en het Apparaat/de Apparaten.
 
Locatiegegevens

Als u toegang tot uw locatiegegevens verleent, kunnen we de geografische locatie van uw mobiele apparaat registreren.
 
 • Wanneer u gebruik maakt van de functie 'Vind Philips bij u in de buurt' op de ondersteuningspagina, wordt u verzocht uw locatiegegevens met Philips te delen. Op basis van uw locatiegegevens wordt u doorverwezen naar een winkel bij u in de buurt of naar de contactgegevens van de klantenservice in uw land.

Gecombineerde gegevens

 

Deze gegevens zijn onder andere accountgegevens, gegevens die u invoert, apparaatgegevens, cookies, locatiegegevens en gegevens die Philips verzamelt via uw interacties met Philips, waaronder:

 

 • Gegevens over uw interacties met en het gebruik van de digitale kanalen van Philips, zoals social media, websites, e-mails, apps en verbonden producten. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: IP-adres, cookies, apparaatgegevens, berichten waarop u klikt of tikt, locatiegegevens, websites die u bezoekt, enzovoort.
 • De gecombineerde gegevens worden geanalyseerd en gebruikt om u de Philips Pijnverlichting-services te bieden, zoals uw dagelijkse pijn gedurende een periode volgen We kunnen deze gegevens verzamelen, waarbij persoonlijke gegevens worden verwijderd, om publicaties, presentaties, rapporten of andere (marketing)communicatie samen te stellen voor zowel interne als externe doeleinden.
 • Als u ervoor kiest om promotionele communicatie (op basis van uw voorkeuren en gedrag) te ontvangen over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips, nemen wij hiertoe mogelijk contact met u op via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen, zoals mobiele toepassingen en social media. Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens analyseren en combineren om de communicatie af te stemmen op uw voorkeuren en gedrag en u de beste persoonlijke ervaring te bieden.
 • We kunnen deze gegevens gebruiken om ons te helpen de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van de App, de Apparaten en andere producten en diensten te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
 • We kunnen de van u verzamelde informatie combineren en delen met andere bedrijven van de Philips-groep en met derden.

 

Derden

 

Philips kan gebruikmaken van derden voor dienstverlening op de volgende gebieden:

 

 • IT-leveranciers

Deze leveranciers verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of aangeboden diensten.

 

 • Cloudproviders

Deze providers leveren diensten voor gegevensopslag. Philips streeft ernaar uw persoonlijke gegevens in uw regio op te slaan, met clouddiensten in Europa, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Tokio of Sydney en China.

 

Philips vereist van deze serviceproviders dat zij een vergelijkbaar niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden als Philips, dat zij uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de bovengenoemde specifieke doeleinden en dat zij alleen de gegevens verzamelen die nodig zijn voor het leveren van een bepaalde dienst.

 

Als Philips een derde toestemming geeft uw persoonlijke gegevens naar buiten uw regio over te brengen, zullen wij stappen ondernemen om uw privacyrechten tijdens de verwerking door derden te beschermen door middel van contractuele regelingen of andere middelen, die een vergelijkbaar niveau van bescherming waarborgen.

 

Philips openbaart persoonlijke info alleen onder de voorwaarden van deze privacyverklaring en/of als dit bij wet vereist is.

Philips verkoopt soms (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf. Een dergelijke eigendomsoverdracht kan ook de overdracht van uw aan dat bedrijf gerelateerde persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.

 

Keuze en rechten


Stuur een e-mail naar privacy@philips.com om gebruik te maken van de volgende keuzemogelijkheden en rechten:

 

 • Toegang

U kunt te allen tijde toegang tot uw persoonlijke gegevens vragen.

 

 • Correctie aanvragen

U kunt te allen tijde om correctie van uw persoonlijke gegevens vragen.

 

 • Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

 

 • Vragen of klachten

U kunt op elk moment contact met ons opnemen als u vragen, klachten, problemen of suggesties hebt.

 

 • Toestemming intrekken

U kunt eenvoudig uw toestemming intrekken (u kunt zich bijvoorbeeld afmelden voor onze marketingservices met behulp van de knop 'afmelden' onder aan elke e-mail die wij sturen).

 

 • Verwijderen

Indien beschikbaar kunt u op elk moment verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoeken.

 

We beschermen uw persoonlijke gegevens

 

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de gegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Philips maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls, codering en beveiligde servers.

 

Speciale informatie voor ouders

 

Hoewel Philips Pijnverlichting doorgaans niet is bedoeld voor kinderen jonger dan 18, is het beleid van Philips te voldoen aan de wetgeving inzake de vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonlijke gegevens van kinderen.

 

Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind van jonger dan 18 jaar persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via privacy@philips.com. Als wij erachter komen dat een kind jonger dan 18 jaar persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij deze gegevens uit onze bestanden.

 

Lokale specifieke informatie: privacyrechten in Californië
 

Sectie 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië staat onze klanten die inwoner van Californië zijn toe om eenmaal per jaar kosteloos informatie bij ons op te vragen over bekendmaking van hun persoonlijke gegevens (indien van toepassing) aan derden voor direct-marketingdoeleinden in het voorafgaande kalenderjaar. Indien van toepassing, bevat deze informatie een lijst met de soorten persoonlijke gegevens die zijn gedeeld en de namen en adressen van alle derde partijen aan wie wij deze informatie in het direct voorafgaande kalenderjaar hebben bekendgemaakt. Als u als inwoner van Californië een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@philips.com

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten die Philips levert, kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Wij raden u aan regelmatig te controleren of er een nieuwere versie beschikbaar is.

De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de App niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u te kennen dat u bekend bent met de herziene Privacyverklaring.

 

Contact opnemen

U kunt contact met ons opnemen via: privacy@philips.com.

The combined data is analyzed and used to provide you with the Philips Pain Relief services such as to provide you with insight in your daily pain and to track this over time. We may aggregate this data, removing individual personal data, in order to create publications, presentations, reports or other (marketing) communications, which we can use for both internal and external purposes.

 

If you choose to receive promotional communications - based on your preferences and behavior - about Philips products, services, events and promotions, we may contact you with promotional communications via email, phone and other digital channels, such as Mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with the best personalized experience, we may analyze and combine your personal data.

 

We use this data to help us improve the content, functionality and usability of the App, Device(s) and our products and services and to develop new products and services.

 

We may combine the information collected from you and share them with other companies of the Philips Group and with third parties.

The combined data is analyzed and used to provide you with the Philips Pain Relief services such as to provide you with insight in your daily pain and to track this over time. We may aggregate this data, removing individual personal data, in order to create publications, presentations, reports or other (marketing) communications, which we can use for both internal and external purposes.

 

If you choose to receive promotional communications - based on your preferences and behavior - about Philips products, services, events and promotions, we may contact you with promotional communications via email, phone and other digital channels, such as Mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with the best personalized experience, we may analyze and combine your personal data.

 

We use this data to help us improve the content, functionality and usability of the App, Device(s) and our products and services and to develop new products and services.

 

We may combine the information collected from you and share them with other companies of the Philips Group and with third parties.