1
Producten

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

    

 

Information            FAQs

Informatie    

PHILIPS CAFÉ GOURMET-KOFFIEZETAPPARATEN

 

Philips heeft een veiligheidsprobleem vastgesteld dat eventueel gevolgen kan hebben voor Philips Café Gourmet-koffiezetapparaten die geproduceerd zijn tussen maart 2012 en juni 2013. Philips hecht groot belang aan het welzijn van zijn consumenten en roept deze koffiezetapparaten daarom uit eigen beweging terug.

 

In zeer zeldzame gevallen kan er sprake zijn van een fout in de isolatie, waardoor deze apparaten een elektrische schok kunnen geven. Andere Philips-koffiezetapparaten hebben deze fout niet.

 

 

Philips raadt consumenten het volgende aan:

 

 

1) Haal de stekker van uw apparaat uit het stopcontact. Controleer vervolgens welk(e) typenummer (bijv. HD 5405) en productieweek (bijv. 1227) vermeld staan op de sticker op de onderzijde van het apparaat.

Philips a relevé un problème de sécurité susceptible d'affecter les machines à café Philips Café Gourmet produites entre mars 2012 et juin 2013. Philips s'engage à assurer le bien-être de ses clients et rappellera volontairement les machines à café en question.

 

Dans de très rares cas où un défaut d'isolement est présent, ces machines peuvent causer un choc électrique. Aucune autre machine à café Philips ne présente ce défaut.

 

Philips conseille aux consommateurs de prendre les actions suivantes :

 

1) Débranchez votre appareil et vérifiez le numéro de type (par ex. HD 5405) et la semaine de production (par ex. 1227) mentionnés sur l'autocollant sous la base de l'appareil.

Philips a relevé un problème de sécurité susceptible d'affecter les machines à café Philips Café Gourmet produites entre mars 2012 et juin 2013. Philips s'engage à assurer le bien-être de ses clients et rappellera volontairement les machines à café en question.

 

Dans de très rares cas où un défaut d'isolement est présent, ces machines peuvent causer un choc électrique. Aucune autre machine à café Philips ne présente ce défaut.

 

Philips conseille aux consommateurs de prendre les actions suivantes :

 

1) Débranchez votre appareil et vérifiez le numéro de type (par ex. HD 5405) et la semaine de production (par ex. 1227) mentionnés sur l'autocollant sous la base de l'appareil.

Philips a relevé un problème de sécurité susceptible d'affecter les machines à café Philips Café Gourmet produites entre mars 2012 et juin 2013. Philips s'engage à assurer le bien-être de ses clients et rappellera volontairement les machines à café en question.

 

Dans de très rares cas où un défaut d'isolement est présent, ces machines peuvent causer un choc électrique. Aucune autre machine à café Philips ne présente ce défaut.

 

Philips conseille aux consommateurs de prendre les actions suivantes :

 

1) Débranchez votre appareil et vérifiez le numéro de type (par ex. HD 5405) et la semaine de production (par ex. 1227) mentionnés sur l'autocollant sous la base de l'appareil.

2) Wie een Philips Café Gourmet-koffiezetapparaat heeft met het typenummer HD 5405 en een productieweek met een nummer van 1212 tot en met 1323 wordt geadviseerd om het apparaat niet meer te gebruiken. Alle andere Philips Café Gourmet-koffiezetapparaten (waaronder HD 5405 met andere weeknummers, en HD 5412, HD 5410, HD 5407, HD 5400) kunnen gewoon verder worden gebruikt.

 

3) Als u een koffiezetapparaat uit de desbetreffende partij in huis hebt, bel dan 0900 202 11 77 (€ 0,10/min*) om uw contactgegevens door te geven. Na uw aanmelding ontvangt u via e-mail nadere informatie.

V: Op welk koffiezetapparaat heeft deze terugroepactie betrekking?

 

A: Deze actie heeft uitsluitend betrekking op Philips Café Gourmet-koffiezetapparaten met typenummer HD 5405 en een productieweek met een nummer van 1212 tot en met 1323 (bijvoorbeeld 1212, 1213, 1214… 1321, 1322, 1323). Het typenummer en de productieweek staan vermeld op de onderzijde van het apparaat.

 

Alle andere Philips Café Gourmet-koffiezetapparaten (waaronder HD 5405 met andere weeknummers, en HD 5412, HD 5410, HD 5407, HD 5400) kunnen gewoon verder worden gebruikt.

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         Terug naar FAQs

V: Welk probleem heeft Philips vastgesteld bij het Philips Café Gourmet-koffiezetapparaat?

 

A: In zeer zeldzame gevallen kan er sprake zijn van een fout in de isolatie, waardoor deze apparaten een elektrische schok kunnen geven. Van deze fout is alleen sprake bij Philips Café Gourmet-koffiezetapparaten die zijn geproduceerd tussen maart 2012 en juni 2013.


                                                                                              

                                             Terug naar FAQs   

V: Hoe sterk is deze elektrische schok en hoe gevaarlijk is zo'n schok?

 

A: De kracht van de elektrische schok kan variëren. Wie een Philips Café Gourmet-koffiezetapparaat heeft met het typenummer HD 5405 en een productieweek met een nummer van 1212 tot en met 1323 wordt geadviseerd om het apparaat niet meer te gebruiken.

                                                                                                                                                                                                          

                                                                     Terug naar FAQs

 

V: Wat doet u om het probleem op te lossen?

 

A: Philips roept de betreffende Philips Café Gourmet-koffiezetapparaten terug en biedt ter vervanging nieuwe apparaten aan.

                                                                                                                                                                                                          

V: Is het terugroepprogramma kosteloos?

 

A: Ja. Wij willen onze consumenten danken voor hun medewerking en bieden onze excuses aan voor eventueel ongemak.

                                                                                                                                                                                                         

V: Wat adviseert Philips aan bezitters van een Philips Café Gourmet-koffiezetapparaat?

 

A: Wij raden consumenten aan om te controleren of hun Philips Café Gourmet-koffiezetapparaat bij de teruggeroepen partij hoort aan de hand van de instructies die hier vermeld staan. Als uw Philips Café Gourmet-koffiezetapparaat bij de desbetreffende partij hoort, gebruik het apparaat dan niet meer en meld het aan door te bellen naar 0800 020 3589.

                                                                                                                                                                                                         

V: Kan ik mijn Philips Café Gourmet-koffiezetapparaat blijven gebruiken?

 

A: Als uw Philips Café Gourmet-koffiezetapparaat bij de desbetreffende partij hoort, adviseren we u om het apparaat niet meer te gebruiken.

Alle andere Philips Café Gourmet-koffiezetapparaten (waaronder HD 5405 met andere weeknummers, en HD 5412, HD 5410, HD 5407, HD 5400) kunnen gewoon verder worden gebruikt.

                                                                                                                                                                                                          

V: Hoe lang duurt het om het product te vervangen?

 

A: U ontvangt binnen circa acht werkdagen een nieuw Philips Café Gourmet-koffiezetapparaat. We verzoeken u vriendelijk om de doos van uw nieuwe Philips Café Gourmet-koffiezetapparaat te gebruiken om uw oude apparaat aan Philips op te sturen. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en bieden onze excuses aan voor eventueel ongemak.

                                                                                                                                                                                                          

V: Is het probleem gemeld bij de overheid?

 

A: Ja. We werken volledig samen met de verantwoordelijke overheidsinstanties (bijv. het Ministerie van Economische Zaken).