1
0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

  • Philips Shop voordelen:

  • Gratis retourneren

  • Gratis verzending vanaf €20,-

  Producten

  Algemene voorwaarden Philips Lumea


  Dit is een leaseovereenkomst (“Overeenkomst”) tussen Philips Nederland B.V. en jou voor de operationele lease (“Lease”) van een Philips Lumea product (“Product”).
   

  Deze voorwaarden beschrijven wie wij zijn, wat we je aanbieden en niet in de laatste plaats jouw en onze rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst.
   

  Je kunt alleen een Product leasen als je deze voorwaarden hebt geaccepteerd. Om een Product te kunnen leasen moet je ten minste 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.

  Philips gebruikt een derde partij (“Dienstverlener”) voor de uitvoering van de diensten onder deze Lease, waaronder voor het innen van de betalingen namens Philips. Jouw Overeenkomst met betrekking tot de Lease wordt niet overgedragen en blijft enkel tussen jou en Philips. 

  1. Philips
   

  Deze Overeenkomst wordt je aangeboden door Philips Nederland B.V. Mocht je ons nodig hebben, kun je contact opnemen via:


  Telefoon: 0900 202 1177*

  *Lokaal tarief. Additionele kosten kunnen in rekening worden gebracht door uw (mobiele) netwerk provider 
  Maandag t/m vrijdag 08:00 - 20:00 uur 
  Zaterdag 09:00 - 18:00 uur 
  Gesloten op zondag en nationale feestdagen

  Chat : click here 

  Als je meer over onze Philips Lumea producten wilt weten kun je ons bezoeken via onze website:http://www.philips.com/lumea

   

  2. Overeenkomst 

   

  Op onze website https://www.philips.nl/c-m-pe/ontharing/lumea-try-and-buy kun je de Producten vinden die je van ons kan leasen, alsmede de looptijd van de overeenkomsten en de door jou te betalen eenmalige en/of maandelijkse kosten. Nadat je je keuze hebt geselecteerd, kun je de bestelling bij ons plaatsen. Wanneer je de bevestigingsmail van ons hebt ontvangen dat je bestelling geaccepteerd is en de verzending bevestigd is, komt de Overeenkomst tot stand, en gaat de looptijd van de Overeenkomst in. Als deelnemer van het Lumea Try & Buy-programma ontvangt u tevens informatieve e-mails over gebruik van het product en kunt u profiteren van aanbiedingen om uw Lumea aan te schaffen.

  Door op het vakje “Accepteren” te klikken voordat je de bestelling plaatst, ga je ermee akkoord dat je gebonden bent aan alle voorwaarden in deze Overeenkomst. 

  3. Herroeping 

  Nadat je deze Overeenkomst bent aangegaan heb je het eenzijdige recht de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen vanaf het moment dat je het Product hebt ontvangen te herroepen. Binnen deze herroepingsperiode kun je de Overeenkomst kosteloos herroepen zonder opgaaf van redenen, maar mag je het Product gedurende deze periode niet gebruiken.

  Om de Overeenkomst te herroepen, kun je in je account je Overeenkomst annuleren (onder de knop “annuleren”. Je ontvangt dan een retourlabel waarmee je het Product binnen 14 kalender dagen na de annulering in een ongebruikte en onbeschadigde staat moet terugsturen.

  Als je het Product toch gebruikt hebt mogen wij je een volledig maandelijks leasebedrag in rekening brengen. De kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Philips. Je kunt het Product terugsturen op de wijze zoals beschreven in artikel 11 van deze Overeenkomst.

  Als je al betalingen hebt gedaan, worden deze door Philips aan je terugbetaald binnen 14 kalender dagen nadat je hebt aangetoond dat je het Product aan ons hebt teruggestuurd of dat wij het Product terug hebben ontvangen, naar gelang wat eerder is.
   

  4. Prijs en betaling
   

  De leasebedragen zijn opgenomen in het Aanbod. De leasebedragen zijn in Euro en inclusief BTW en afleveringskosten. Het leasebedrag wordt maandelijks voorafgaand aan de eerste dag van je maandelijkse leaseperiode in rekening gebracht.

  De leasebedragen zullen in rekening gebracht via onze Dienstverlener en zullen middels automatische incasso in rekening worden gebracht op dezelfde betaalkaart of rekening als waarmee de eerste betaling verricht is, of via een andere methode die je selecteert op onze website. Jouw betaling aan de Dienstverlener geldt als bevrijdende betaling aan Philips met betrekking tot de Lease.

  Wanneer wij niet tijdig de verschuldigde betalingen ontvangen, mag Philips je alle bijkomende kosten die we moeten maken met betrekking tot jouw te late betaling in rekening brengen (bijvoorbeeld redelijke incassokosten en rente). Indien je een maandelijks bedrag niet tijdig betaald, stuurt Philips je 1 herinnering om alsnog te betalen. Indien je ook dan niet binnen de gegeven termijn betaald mogen wij je Overeenkomst per direct beëindigen. Je moet het Product dan retourneren in overeenkomst met artikel 10 en 11 binnen 7 werkdagen. Indien Philips het Product niet ontvangt binnen deze termijn mogen wij je de volledige aanschafprijs in rekening brengen. De aanschafprijs voor het Product is de de reguliere verkoopprijs, die geldt op het moment van afsluiten van je Overeenkomst in de Philips Online Shop minus reeds betaalde leasebedragen.
   

  5. Levering 

  Het Product wordt geleverd op het adres dat je ons bij de bestelling hebt opgegeven. We kunnen het Product alleen in Nederland leveren. Wij zijn er niet voor verantwoordelijk als we het Product niet kunnen leveren omdat je ons de verkeerde adresgegevens hebt opgegeven. De opgegeven levertermijnen zijn altijd slechts een indicatie en afhankelijk van de omstandigheden, je kunt hier geen rechten aan ontlenen en wij zijn in geen geval aansprakelijk als we deze levertermijn niet halen. 

  6. Gebruik van het Product en gebreken 

  Philips garandeert dat het Product goed functioneert, zolang jij het gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften die we je bij levering hebben verstrekt. Philips is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het Product wanneer dit niet in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften is gebruikt.

  Als het Product een gebrek heeft en daardoor niet goed functioneert, zal Philips je zo snel mogelijk een vervangend Product toesturen. Als blijkt dat het gebrek veroorzaakt is door onjuist gebruik, mag Philips je hiervoor kosten in rekening brengen als beschreven in artikel 8. 

  7. Eigendom en risico 

  Het Product is en blijft te allen tijde eigendom van Philips. Het eigendom gaat dus niet door aflevering of betaling van eenmalige of maandelijkse bedragen aan jou over. Het risico ten aanzien van het Product gaat bij levering op jou over, waarna jij aansprakelijk bent voor verlies, diefstal of beschadigingen.

  Met het aangaan van deze Overeenkomst ga je ermee akkoord geen enkel recht op het Product in te roepen en het Product niet (door) te verkopen, verhuren of op enige andere manier (al dan niet tegen betaling) het Product aan een derde te geven gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.

  In het geval dat je het Product zou willen kopen gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, kun je inloggen in je account, waar je meer informatie vindt over het kopen en de aanschafprijs. De aanschafprijs voor het Product is de prijs waar de tot dan toe betaalde leasebedragen in korting zijn gebracht op de reguliere verkoopprijs, die geldt op het moment van afsluiten van je Overeenkomst in de Philips Online Shop.

  De toepasselijke garantieperiode zal starten op de Ingangsdatum.

  Je kunt bij de koop van het Product op grond van deze Overeenkomst geen gebruik maken van enige promotie, geld-terug garantie, cashback-actie of andere actie met betrekking tot het Product in combinatie met de koop. 

  8. Verlies, diefstal of beschadigingen 

  In geval van verlies, diefstal of beschadiging moet je Philips daar direct per e-mail (zie artikel 1) van op de hoogte stellen. De kosten voor het vervangen van een verloren, gestolen of beschadigd Product is gelijk aan de verkoopprijs van het Product zoals vermeld in de Philips Online Shop op het moment van het afsluiten van je Lease. Als je het Product verliest of op wat voor manier dan ook beschadigt of het Product gestolen wordt, kunnen wij je verkoopprijs minus 100% van de tot dan toe betaalde leasebedragen in rekening brengen.
   

  9. Tekortkoming 

  In het geval van een tekortkoming in de nakoming van jouw verplichtingen onder deze Overeenkomst (waaronder het niet tijdig voldoen van betalingen), ga je ermee akkoord dat Philips deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling mag beëindigen en je alle nog uitstaande bedragen, waaronder de leasebedragen, ineens in rekening mag brengen. 

  10. Looptijd en beëindiging 

  De Overeenkomst wordt aangegaan voor een looptijd van een (1) maand, ingaand op het moment dat Philips de bevestiging van je betaling ontvangt (“Ingangsdatum”) en wordt telkens automatisch verlengd met een nieuwe periode van een (1) maand. Je kunt de Overeenkomst beëindigen door in te loggen in je account en daar de aanvraag in te dienen om de Overeenkomst te beëindigen. Let op, Philips beëindigd de Overeenkomst pas definitief op het moment dat we het Product retour hebben ontvangen. Je Product dient minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van een nieuwe lease maand binnen te zijn, anders kunnen we het stopzetten van de Overeenkomst niet op tijd verwerken, en zijn we genoodzaakt nog een extra maand in rekening te brengen. 

  11. Teruggave van het Product 

  Na herroeping of (aanvraag van) beëindiging van de Overeenkomst moet je het Product aan ons terugsturen. In je account kun je, via de knop “annuleren” een retourlabel downloaden, waarmee je het Product kan retourneren.

  Zolang Philips het Product niet terug heeft ontvangen kunnen wij de Overeenkomst niet beëindigen, en zullen wij je dezelfde maandelijkse leasebedragen in rekening blijven brengen als voor de beëindiging. 

  12. Aansprakelijkheid 

  De maximale aansprakelijkheid van Philips onder deze Overeenkomst is beperkt tot de som van de betalingen die je ons in de 6 maanden voor de omstandigheid die de schade heeft veroorzaakt hebt gedaan. Philips zal echter niet aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele of indirecte schade of enige gevolgschade, waaronder verlies van inkomen, verlies van winst en/of reputatieschade.

  Je wettelijke rechten als consument in het land waar je woont worden uiteraard niet aangetast door deze aansprakelijkheidsbeperking. 

  13. Klachten 

  Klachten kunnen worden ingediend per telefoon, e-mail of post zoals aangegeven in artikel 1. 

  14. Privacy 

  Om te weten hoe en welke persoonsgegevens Philips verzamelt, lees je de privacyverklaring die onderdeel is van deze Overeenkomst.

  Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van het Lumea Try&Buy-programma, accepteert u dat Philips telefonisch of per e-mail contact met u kan opnemen om feedback over het programma te vragen. U beschikt over de mogelijkheid dit te weigeren.
   

  15. Overige 

  Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen jou en Philips. Een wijziging van de Overeenkomst is pas geldig als die schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel jou als Philips.

  In het geval dat een of meer bepalingen van de Overeenkomst ongeldig zijn of worden, zal dat de geldigheid van de andere bepalingen van de Overeenkomst en de Overeenkomst in zijn geheel niet aantasten. Partijen zullen zich dan inspannen om de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling, die qua economische gevolgen het dichtst bij de originele bedoeling van de partijen in de buurt komt.

  Op deze Overeenkomst en alle toekomstige afspraken gerelateerd aan deze Overeenkomst, zoals een eventuele koopovereenkomst onder deze Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.