1
Producten

PerfectCare Pure Stoomgenerator

Pompdruk max. 5, 5 bar, Stoomstoot van 270 g, Draagvergrendeling, Vast waterreservoir van 1, 5 l GC7642/30

Problemen oplossen

Mijn Philips PerfectCare Pure-strijkijzer produceert geen stoom

Als uw Philips PerfectCare-stoomstrijkijzer geen stoom meer produceert, kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Lees hoe u dit zelf kunt oplossen.

De stoomknop is niet ingedrukt

Het strijkijzer produceert geen stoom als deze knop niet is ingedrukt. Houd de stoomknop continu ingedrukt. Dan gaat uw strijkijzer weer stoom produceren. Als u de knop loslaat, stopt het strijkijzer met stomen.

De stoomgenerator is niet warm genoeg om stoom te produceren

Wacht totdat het blauwe 'strijkijzer gereed'-lampje op het strijkijzer blijft branden.

Er zit niet voldoende water in het waterreservoir

Vul het waterreservoir voorbij de MIN-aanduiding. Houd de stoomknop ingedrukt tot er stoom uit komt (dat kan 30 seconden duren).

Er is een vertraging in de stoomproductie bij het eerste gebruik

Wacht 30 seconden na het indrukken van de stoomknop.

Als u uw strijkijzer voor de eerste keer gebruikt (of als u een nieuwe antikalkcassette hebt geplaatst of het waterreservoir hebt bijgevuld), moet het strijkijzer zichzelf vullen met water voordat het stoom kan genereren. Dit duurt maximaal 30 seconden nadat u de stoomknop hebt ingedrukt. Tijdens deze periode hoort u een pompend geluid.

Ook bij normaal gebruik hoort u het pompende geluid om continue stoom te genereren.

De antikalkcassette is niet goed geplaatst

Druk de antikalkcassette omlaag tot deze vastklikt.

Het Calc-Clean-lampje knippert en/of er klinkt een pieptoon

Uw strijkijzer moet worden ontkalkt of de ontkalkingsmodus is geactiveerd. U vindt hier alle informatie om uw Philips-strijkijzer te ontkalken

De stoomfunctie wordt uitgeschakeld als de cassette leeg is

Vervang de cassette door een nieuw exemplaar. Volg zorgvuldig de onderstaande stappen om de antikalkherinnering te resetten zodat de stoomfunctie kan worden hersteld:

Stap 1: Schakel het apparaat uit

Stap 2: Vervang de oude cassette door een nieuwe

Stap 3: Vul het waterreservoir als dit leeg is

Stap 4: Schakel het apparaat in en wacht tot het is opgewarmd

Stap 5: Laat het apparaat langer dan 30 seconden onafgebroken stomen

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: GC7642/30 , GC7641/30 , GC7619/20 , GC7640/80 , GC7635/30 , GC7630/30 , GC7620/30 , GC7610/20 , GC7619/21 , GC7635/31 , GC7636/30 . meer minder

Other issues
Overige problemen(5)
Lekken(3)
Temperatuurproblemen(2)
Indicatielampjes(3)
Problemen met geluid(1)
Prestatie(2)
Onderhoud(1)

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.