1
Producten

USB-powerbank

Universeel DLP3600U/37

Problemen oplossen

Philips Power Pack laadt mijn apparaat niet op.

Uw Philips Power Pack biedt verschillende beschermingsmodi. Controleer de onderstaande opties:

1) Het statuslampje gaat binnen 30 seconden na het opladen uit
a. Probeer nog een paar keer op de Power Pack-knop te drukken om op te laden. Er kunnen een aantal pogingen nodig zijn om uw lege batterij weer te laten werken.

b. Verwissel de micro USB-kabel (let erop dat de punt in de juiste richting wijst)

Opmerking: Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen; kan het zijn dat de batterij te leeg is geraakt of versleten is.

2) Het statuslampje gaat uit na meer dan 1 minuut opladen

Het stroomverbruik van uw batterij bedraagt meer dan 1 A, en dit is niet conform de specificaties.

De Philips Power Pack is niet geschikt voor uw apparaat.

3) Het statuslampje knippert een aantal keren voordat het uitgaat

Laad de Power Pack een seconde op om de modus voor bescherming tegen kortsluiting te resetten.

Opmerking: Als dit zich blijft voordoen, stop dan met opladen met behulp van de Philips Power Pack. De batterij kan een interne kortsluiting hebben, of het huidige verbruik is extreem hoog.

Algemene opmerking: Zorg dat de batterij altijd 20% van zijn capaciteit behoudt. Raakt de batterij leger, dan is het voltage zo laag, of is de benodigde oplaadstroom zo hoog, dat de Philips Power Pack de batterij als defect diagnosticeert.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: DLP3600U/37 , DLP3600U/10 .

Niet waar u naar op zoek bent?