1
Producten

Philips GoGEAR ShoqBox PSS120 512MB*

PSS120/05

Problemen oplossen

"No Track Found" op het display van de ShoqBox na bestandsoverdracht met Musicmatch Jukebox.

1) Download de Musicmatch Jukebox vanaf de Philips-ondersteuningswebsite

2) Pak het bestand uit, plaats het in een tijdelijke map en voer het exe-bestand vervolgens uit zodat Musicmatch Jukebox wordt geïnstalleerd met de nieuwe plug-in

3) Sluit de SHOQBOX aan op de computer en vervolgens op de netspanning, met de meegeleverde AC/DC-adapter

4) Een reservekopie van de bestanden van de ShoqBox maken op de computer

5) Start de Device Manager via Start > Programma's > Philips > Philips (modelnummer van de ShoqBox)

Belangrijk: Alle muziek en content op uw SHOQBOX worden gewist als u de standaardinstellingen herstelt.

6) Er wordt een dialoogvenster weergegeven. Klik op Restore (Herstellen) en op OK om de fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen.

7) Volg alle instructies op het scherm om het herstellen te voltooien

8) Device Manager wordt automatisch gesloten zodra een bericht meldt dat het herstel met succes werd voltooid. Sluit alle geopende toepassingen en verwijder uw SHOQBOX op een veilige manier door op het pictogram EJECT HARDWARE (HARWARE UITWERPEN) op de taakbalk te klikken. Wanneer het bericht “The USB Mass Storage device can now be safely removed from the system” (Het USB-apparaat voor massaopslag kan nu veilig van uw systeem worden verwijderd) wordt weergegeven, klikt u op OK en koppelt u de SHOQBOX los.

9) Eenmaal losgekoppeld van de computer, wordt op de speler het bericht “UPGRADING FIRMWARE…” (FIRMWARE WORDT BIJGEWERKT) weergegeven. Nadat de firmware is bijgewerkt, voert de speler een automatische reset uit en wordt het PHILIPS-welkomstscherm weergegeven.

10) Sluit uw ShoqBox opnieuw aan op de computer en het stopcontact. De database van de ShoqBox is opnieuw opgebouwd en u kunt al uw nummers opnieuw terugplaatsen in de ShoqBox met Musicmatch Jukebox.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: PSS120/05 , PSS110/00 , PSS110/05 .

Niet waar u naar op zoek bent?