Consumenten
Producten
PerfectCare Viva Stoomgenerator

PerfectCare Viva Stoomgenerator

Pompdruk max. 5, 5 bar, Stoomstoot van max. 230 g, Waterreservoircapaciteit van 2 liter, Compact ontwerp GC7051/30

Problemen oplossen

Mijn Philips-stoomgenerator produceert geen stoom

Als uw Philips-stoomstrijkijzer niet meer stoomt, kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Lees hoe u dit zelf kunt oplossen.

De stoomknop is niet ingedrukt

Uw stoomgenerator produceert geen stoom als deze knop niet is ingedrukt.
Houd de stoomknop continu ingedrukt om stoom te genereren. Als u de knop loslaat, stopt het strijkijzer met stomen.

Het waterreservoir bijvullen

De stoomgenerator is niet warm genoeg om stoom te produceren

Wacht totdat het 'stoom gereed'-lampje blijft branden. Als er nog steeds geen stoom wordt gegenereerd, adviseren wij u om contact op te nemen met Philips Consumer Care en een reparatie aan te vragen.

'Strijkijzer gereed'-lampje

Het indicatielampje Calc-Clean of DE-CALC knippert en/of er klinkt een pieptoon

Uw strijkijzer moet worden ontkalkt (of de ontkalkingsmodus is geactiveerd).
U vindt hier alle informatie om uw Philips-strijkijzer te ontkalken.

Stoomhendel

Bij het eerste gebruik is er een vertraging van 30 seconden in de stoomproductie te verwachten

Als u de eerste keer op de stoomknop van uw strijkijzer drukt (na het vullen van het apparaat met schoon water), wordt de stoomproductie met 30 seconden vertraagd. Tijdens deze 30 seconden hoort u een pompend geluid (dat u ook hoort bij normaal gebruik).
Na deze opstartcyclus genereert het strijkijzer stoom als u op de stoomknop drukt.

Waterreservoir plaatsen

Er zit niet voldoende water in het waterreservoir

Als het waterniveau in uw Philips-stoomstrijkijzer onder het MIN-niveau komt, kan uw strijkijzer geen stoom genereren. Vul het waterreservoir met water en uw strijkijzer zou weer moeten werken.

**Alleen voor strijkijzers met een regelaar**: De temperatuurregelaar staat in de verkeerde positie

Het strijkijzer produceert geen stoom als de temperatuurregelaar op Calc-Clean of 1 punt staat.
Stel de temperatuurregelaar in op 2 of 3 punten.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: GC7051/30 , GC7057/20 , GC7803/20 , GC7833/80 , GC7832/80 , GC7831/20 , GC7830/20 , GC7808/40 , GC7805/20 , GC7053/20 , GC7055/20 , GC6612/30 , GC9247/30 , GC9246/02 , GC8650/80 , GC9625/20 , GC8702/30 , GC9410/60 , GC9405/80 , GC9325/30 , GC9324/20 , GC9315/30 , GC8735/80 , GC8733/20 , GC8731/20 , GC8723/20 , GC8721/30 , GC8715/20 , GC8713/20 , GC8712/20 , GC8711/20 , GC8703/20 , GC6606/20 , GC7703/20 , GC7715/80 , GC7710/20 , GC7705/30 , GC8620/02 , GC7036/27 , GC8644/30 , GC8625/30 , GC7038/20 , GC6603/20 , GC8643/30 , GC6636/27 , GC6630/20 , GC6627/30 , GC6616/20 , GC9620/20 , GC9650/80 , GC9642/60 , GC9640/60 , GC9630/20 , GC9622/20 , GC6602/20 , GC7035/20 , GC7031/20 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6625/30 , GC6621/20 , GC6615/20 , GC6611/30 , GC6608/30 , GC8624/20 , GC8651/10 , GC9237/20 , GC6605/20 , GC6631/30 , GC6632/20 , GC8616/30 , GC9224/20 , GC8641/30 , GC8638/20 , GC8622/20 , GC9242/02 , GC9545/02 , GC9550/02 , GC9222/02 , GC9241/02 , GC9236/02 , GC9231/02 , GC8620/07 , GC8630/02 , GC8635/02 , GC8640/02 , GC9520/02 , GC9540/02 , GC9230/02 , GC9221/02 , GC9235/02 , GC9220/02 , GC9240/02 , GC9245/02 . meer minder

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.