1
Producten

NIEUW

Series 5000 Volautomatische espressomachines

6 dranken, LatteGo, Anthracite, AquaClean EP5334/10

Problemen oplossen

Hoe kan ik mijn Philips automatische espressomachine ontkalken?

Wij adviseren u uw Philips automatische espressomachine regelmatig te ontkalken voor heerlijke koffie met de juiste temperatuur. Gebruik deze video's om te zien hoe u uw Philips automatische espressomachines kunt ontkalken.

Gebruik de juiste ontkalker

We raden u aan alleen de Philips-ontkalker te gebruiken. Als je geen Philips-ontkalker gebruikt, komt je garantie te vervallen. Je kunt de Saeco-ontkalker kopen via www.saeco.com/care.

OPMERKING: Gebruik nooit een ontkalker op basis van zuur, zoals azijn.

Foto's van koffiemachinemodellen

Mijn Philips 5000 ontkalken

Deze video helpt u bij het ontkalken van uw Philips 5000-espressomachine.

Play Pause

Mijn Philips 4000 en 3100 ontkalken

Ontkalkingsprocedure

 1. Selecteer 'Start Calc Clean' (Calc Clean starten) in het menu
 2. Druk op de cappuccinoknop om de ontkalkprocedure te selecteren
 3. De machine maakt u erop attent dat u de met water gevulde melkbeker moet plaatsen en het doseersysteem voor de melkbeker naar rechts moet trekken.
 4. Het symbool voor ontkalken verschijnt op het display.
 5. Giet de volledige fles Philips-ontkalkingsoplossing in het waterreservoir.
 6. Vul het waterreservoir tot het calc clean-niveau
 7. Plaats het waterreservoir terug in de machine.
 8. Plaats een kom onder de melkopschuimer en de koffietuit
  9) Druk op de cappuccinoknop om de ontkalkingscyclus te starten.

Op het display wordt de voortgang van de ontkalking weergegeven. U kunt de ontkalkingscyclus onderbreken door op de espressoknop te drukken. Druk op de cappuccinoknop om de ontkalkingsprocedure te hervatten.

Spoelprocedure

 1. Spoel na de procedure het waterreservoir, vul het met schoon water tot het maximale niveau en plaats het terug
 2. Het symbool 'spoelen starten' verschijnt op het display.
 3. Vul de melkbeker met water tot het minimumniveau en plaats deze terug
 4. Trek het melkbekerdoseersysteem naar rechts.
 5. Plaats de kom terug.
 6. Druk op de cappuccinoknop om de spoelcyclus te starten.

De spoelcyclus is voltooid wanneer het 'Calc Clean Ok'-symbool op het display verschijnt. Druk op de cappuccinoknop om te bevestigen dat u de ontkalkingsprocedure wilt beëindigen.

Opmerking: Als het waterreservoirsymbool op het display verschijnt in plaats van het 'Calc Clean Ok'-symbool, moet u het waterreservoir bijvullen tot het maximale niveau en nog een spoelcyclus uitvoeren.

Play Pause

Mijn Philips 3000 ontkalken

Deze video helpt u bij het ontkalken van uw Philips 3000-espressomachine.

Play Pause

Mijn Philips 2100 ontkalken

Deze video helpt u bij het ontkalken van uw Philips 2100-espressomachine.

Play Pause

Mijn Philips 2000 (met draaiknop) ontkalken

1) Schakel de machine uit.

2) Leeg het lekbakje en plaats het terug.

3) Leeg het waterreservoir en giet hele Philips/Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met schoon water tot het MAX-niveau en plaats het terug in de machine.

4) Plaats een grote kom onder het stoom-/heetwaterpijpje.

5) Draai de bedieningsknop naar de middelste stand BONEN.

6) Houd de knoppen ESPRESSO en COFFEE tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt. De machine laat de ontkalkingsoplossing intern in de lekbak lopen met meerdere tussenpozen van één minuut. Er komt niets uit het heetwater-/stoompijpje. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Het oranje ontkalkingslampje begint langzaam te knipperen en zal dat blijven doen tijdens de hele ontkalkingscyclus.

7) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje onafgebroken gaat branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. Na ongeveer 1 minuut komt de ontkalkingsoplossing of het water met tussenpozen van één minuut uit het heetwater-/stoompijpje tot het waterreservoir leeg is. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

8) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje langzaam begint te knipperen, draai je de bedieningsknop naar de middelste stand BONEN. Het TWEE KOPPEN-lampje gaat uit en het rode GEEN WATER-lampje gaat onafgebroken branden.

9) Verwijder en leeg de kom en het lekbakje en plaats ze terug.

10) Verwijder het waterreservoir, spoel het en vul het tot het MAX-niveau met schoon water. Plaats het terug in de machine.

11) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje onafgebroken begint te branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. De machine voert een korte voorbereiding van de leidingen uit. Het oranje ontkalkingslampje knippert twee keer tijdens de hele spoelcyclus.

12) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje begint te knipperen, draai je de bedieningsknop naar de middelste stand BONEN. De machine laat het water via de interne leidingen in het lekbakje lopen. Er komt niets uit het heetwater-/stoompijpje.

13) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje onafgebroken begint te branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. Er komt nu water uit het heetwater-/stoompijpje.

14) Wanneer de spoelcyclus is voltooid, gaat het oranje ONTKALKINGS-lampje uit en knippert het UITROEPTEKEN-lampje. Draai de bedieningsknop naar de middelste stand BONEN.

15) Het groene STAND-BY-lampje knippert. De machine wordt opgewarmd en voert een automatische spoelcyclus uit.

16) De machine is klaar voor gebruik.

Mijn Philips 2000 (zonder draaiknop) ontkalken

1) Schakel de machine uit.

2) Leeg het lekbakje en plaats het terug.

3) Leeg het waterreservoir en giet hele Philips/Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met schoon water tot het MAX-niveau en plaats het terug in de machine.

4) Plaats een grote opvangbak onder de koffietuit.

5) Druk de ESPRESSO-knop 5 seconden in. Het oranje ONTKALKINGS-lampje begint langzaam te knipperen en zal dat blijven doen tijdens de hele ontkalkingscyclus.

6) De machine laat de ontkalkingsoplossing via de koffietuit met verschillende tussenpozen van één minuut wegstromen totdat het waterreservoir leeg is. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

7) Wanneer het rode GEEN WATER-lampje gaat branden, maak je de opvangbak en het lekbakje leeg en plaats je het lekbakje terug.

8) Verwijder het waterreservoir, spoel het en vul het tot het MAX-niveau met schoon water. Plaats het terug in de machine.

9) De machine begint water te doseren door de koffietuit. Het oranje ONTKALKINGS-lampje knippert twee keer tijdens de hele spoelcyclus.

10) Wanneer de spoelcyclus is voltooid, gaat het oranje ONTKALKINGS-lampje uit en knippert het groene STAND-BY-lampje. De machine wordt opgewarmd en voert een automatische spoelcyclus uit.

11) De machine is klaar voor gebruik.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: EP5334/10 , EP5330/10 , EP5930/10 , EP5346/10 , EP5345/10 , EP5340/10 , EP5335/10 , EP5333/10 , EP5331/10 , EP5311/10 , EP5315/10 , EP5310/20 , EP5310/10 , EP5314/10 , EP3360/00 , EP5360/10 , EP5365/10 , EP5361/10 , EP3363/10 , EP3551/10 , EP3510/00 , HD8827/01 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8834/01 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8652/91 , HD8828/01 , HD8820/01 , HD8847/11 , HD8834/11 , HD8831/01 , HD8832/01 , HD8821/01 , HD8847/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8650/21 , CA6700/96 , CA6700/00 , CA6701/00 , CA6702/00 . meer minder

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.