1
Producten

NIEUW

Saeco PicoBaristo Volautomatische espressomachine

10 dranken, Geïntegreerde melkbeker, Roestvrijstalen voorkant, AquaClean SM5473/10

Problemen oplossen

Hoe kan ik de Philips automatische espressomachine espressomachine ontkalken?

Onze Philips-espressomachines zijn verkrijgbaar in verschillende series. Lees verder om de juiste instructies voor jouw machine te vinden.

Welke instructies zijn van toepassing op mijn Philips-espressomachine?

Welke instructies je moet volgen, hangt af van de Philips-serie die je hebt.

Van links naar rechts zie je in de foto de volgende modellen:
Philips 4000, Philips 3100, Philips 3000 (geen display), Philips 2100 Easy Cappuccino, Philips 2000 (met/zonder bedieningsknop)

Voor de Philips 3000 en Philips 2100 Easy Cappuccino, zijn ondersteuningsfilms in het Engels beschikbaar.

Foto's van koffiemachinemodellen

Philips 4000- en 3100-serie, machines met display; ontkalkingsinstructies

Deze Philips-espressomachines hebben een display.

1) Open het MENU en kies 'Calc Clean starten'.

2) Druk op de knop CAPPUCCINO om het ontkalken te bevestigen.

3) De machine maakt je erop attent dat je de met water gevulde melkbeker moet plaatsen en het doseersysteem voor de melkbeker naar rechts moet trekken.

4) Het symbool voor ontkalken verschijnt op het display.

5) Giet de fles Saeco-ontkalkingsoplossing in het waterreservoir.

6) Vul het waterreservoir tot het niveau CALC CLEAN bij met schoon kraanwater.

7) Plaats het waterreservoir terug in de machine.

8) Plaats een grote kom onder het melkbekerdoseersysteem en de koffietuit.

9) Druk op de knop CAPPUCCINO om de ontkalkingscyclus te starten.

10) De ontkalkingsoplossing komt met regelmatige tussenpozen uit de machine. De balk op het display toont de voortgang. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

Opmerking: Je kunt de ontkalkingscyclus onderbreken door op de knop ESPRESSO te drukken. Druk opnieuw op de knop CAPPUCCINO als je de cyclus wilt hervatten.

11) Wanneer het mengsel van ontkalkingsoplossing en water is opgebruikt, wordt het symbool 'waterreservoir leeg' weergegeven op het display.

12) Spoel het waterreservoir, vul het met schoon water tot het niveau MAX en plaats het terug. Het symbool 'spoelen starten' verschijnt op het display.

13) Vul de melkbeker met water tot boven het MIN-niveau en plaats deze in de machine.

14) Trek het melkbekerdoseersysteem naar rechts.

15) Plaats de kom terug.

16) Druk op de knop CAPPUCCINO: de machine start de spoelcyclus.

17) Als het symbool CALC CLEAN OK op het display verschijnt, is de spoelcyclus voltooid.

Opmerking: Als het symbool WATERRESERVOIR op het display verschijnt in plaats van het symbool CALC CLEAN OK, heb je het waterreservoir niet gevuld tot het niveau MAX. Vul het waterreservoir met water tot het MAX-niveau en voer nog een spoelcyclus uit. Herhaal de stappen 12-17 tot het symbool CALC CLEAN OK wordt weergegeven. Je moet dit mogelijk meerdere keren doen voordat het symbool 'klaar' verschijnt.

18) Druk op de knop CAPPUCCINO om het menu af te sluiten.

19) De machine wordt opgewarmd en voert een automatische spoelcyclus uit.

20) De machine is klaar voor gebruik.

Philips 3000-serie, machines zonder display; ontkalkingsinstructies

1) Leeg de lekbak en de koffiedikbak.

2) Haal de klassieke melkopschuimer/automatische melkopschuimer van het stoom-/heetwaterpijpje. Breng bij machines met een heetwaterpijpje het heetwaterpijpje aan.

3) Verwijder het extra waterfilter (INTENZA+) uit het waterreservoir (optioneel).

4) Giet de fles Saeco-ontkalkingsoplossing in het waterreservoir.

5) Vul het waterreservoir tot het niveau CALC CLEAN bij met schoon kraanwater.

6) Plaats het waterreservoir terug in de machine.

7) Plaats een kom onder het stoom-/heetwaterpijpje en de koffietuit.

8) Houd de knop CALC CLEAN ten minste 3 seconden ingedrukt om de ontkalkingscyclus te starten. De knop ESPRESSO gaat onafgebroken branden en de knop CALC CLEAN knippert gedurende de gehele cyclus.

9) Het ontkalkingslampje begint onafgebroken te branden en de ontkalkingsoplossing komt met regelmatige tussenpozen uit de machine. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

Opmerking: De ontkalkingscyclus kan worden gepauzeerd door op de knop Espresso te drukken. Druk opnieuw op de knop Espresso als je de ontkalkingscyclus weer wilt hervatten.

10) Wanneer het mengsel van ontkalkingsoplossing en water is opgebruikt, gaat het GEEN WATER-lampje onafgebroken branden.

11) Spoel het waterreservoir, vul het met vers water tot het niveau MAX en plaats het terug. Het spoelcycluslampje begint onafgebroken te branden.

12) Zet de schaal terug.

13) Wanneer de knop ESPRESSO knippert, druk je erop om de spoelcyclus te starten.

14) Als de spoelcyclus is beëindigd, gaat de knop CALC CLEAN uit.

Opmerking: Als het 'waterreservoir leeg'-symbool op het display verschijnt en de CALC CLEAN-knop niet uitgaat, herhaal je stap 11-13 tot de CALC CLEAN-knop uitgaat.

15) De machine is aan het opwarmen en voert een automatische spoelcyclus uit. De knoppen ESPRESSO en COFFEE knipperen gelijktijdig.

16) Verwijder de lekbak, spoel deze schoon en plaats deze weer terug.

17) De machine is klaar voor gebruik.

Play Pause

Philips 2100 eenvoudige cappuccinoserie; ontkalkingsinstructies

1) Schakel de machine uit.

Opmerking: Als je de machine niet uitschakelt, kun je de ontkalkingscyclus niet starten.

2) Leeg het lekbakje en plaats het terug. Verwijder de automatische melkopschuimer (indien aanwezig).

3) Leeg het waterreservoir en verwijder het Intenza-waterfilter (indien aanwezig).

4) Giet de volledige inhoud van de fles Philips/Saeco-ontkalkingsoplossing in het waterreservoir.

5) Voeg de ontkalkingsoplossing in het waterreservoir met water aan tot de MAX-aanduiding.

6) Zorg dat de bedieningsknop is ingesteld op het KOFFIEBOON-pictogram.

7) Plaats een kom onder het heetwater-/stoompijpje en de koffietuit.

8) Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld. Houd de ESPRESSO-knop en de CAPPUCCINO-knop gelijktijdig circa 5 seconden ingedrukt. Het oranje ontkalkingslampje knippert langzaam tijdens de hele ontkalkingscyclus

9) Draai de bedieningsknop naar het HOT WATER-pictogram en laat heet water stromen. Laat 10 seconden lang heet water uit het heetwater-/stoompijpje stromen.

10) Draai de bedieningsknop terug naar het pictogram met ÉÉN KOFFIEBOON. Wacht ongeveer 1 minuut om de ontkalkingsoplossing te laten inwerken.

11) Druk op de ESPRESSO-knop om een kop espresso te zetten. Wacht ongeveer 1 minuut om de ontkalkingsoplossing te laten inwerken.

Opmerking: Tijdens het ontkalkingsproces werkt de koffiemolenfunctie niet. Als u op de espressoknop drukt, stroomt er alleen water uit de machine.

12) Herhaal de stappen 10-11 tot het GEEN WATER-lampje onafgebroken gaat branden.

13) Verwijder het waterreservoir uit de machine en spoel het schoon.

14) Vul het waterreservoir met vers kraanwater tot de MAX-aanduiding en schuif het waterreservoir terug in de machine.

15) Leeg de grote kop en plaats deze terug op de lekbak onder het heetwater-/stoompijpje.

16) Druk op de ESPRESSO-knop en zet een kop espresso. Herhaal dit twee keer.

17) Draai de bedieningsknop naar het HEET WATER-pictogram.

18) Laat het hete water uit het heetwater-/stoompijpje stromen totdat het GEEN WATER-lampje ononderbroken brandt.

19) Verwijder de lekbak, spoel deze schoon en plaats deze weer terug.

20) Sluit de automatische melkopschuimer weer aan.

21) Verwijder het waterreservoir en spoel het schoon.

22) Vul het waterreservoir met vers kraanwater tot de MAX-aanduiding en schuif het waterreservoir terug in de machine.

23) Druk op de aan-uitknop om de machine uit te schakelen. Wanneer u de machine weer inschakelt, is deze klaar voor gebruik.

Play Pause

Philips 2000-serie met bedieningsknop; ontkalkingsinstructies

1) Schakel de machine uit.

2) Leeg het lekbakje en plaats het terug.

3) Leeg het waterreservoir en giet hele Philips/Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met schoon water tot het MAX-niveau en plaats het terug in de machine.

4) Plaats een grote kom onder het stoom-/heetwaterpijpje.

5) Draai de bedieningsknop naar de middelste stand BONEN.

6) Houd de knoppen ESPRESSO en COFFEE tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt. De machine laat de ontkalkingsoplossing intern in de lekbak lopen met meerdere tussenpozen van één minuut. Er komt niets uit het heetwater-/stoompijpje. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Het oranje ontkalkingslampje begint langzaam te knipperen en zal dat blijven doen tijdens de hele ontkalkingscyclus.

7) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje onafgebroken gaat branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. Na ongeveer 1 minuut komt de ontkalkingsoplossing of het water met tussenpozen van één minuut uit het heetwater-/stoompijpje tot het waterreservoir leeg is. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

8) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje langzaam begint te knipperen, draai je de bedieningsknop naar de middelste stand BONEN. Het TWEE KOPPEN-lampje gaat uit en het rode GEEN WATER-lampje gaat onafgebroken branden.

9) Verwijder en leeg de kom en het lekbakje en plaats ze terug.

10) Verwijder het waterreservoir, spoel het en vul het tot het MAX-niveau met schoon water. Plaats het terug in de machine.

11) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje onafgebroken begint te branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. De machine voert een korte voorbereiding van de leidingen uit. Het oranje ontkalkingslampje knippert twee keer tijdens de hele spoelcyclus.

12) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje begint te knipperen, draai je de bedieningsknop naar de middelste stand BONEN. De machine laat het water via de interne leidingen in het lekbakje lopen. Er komt niets uit het heetwater-/stoompijpje.

13) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje onafgebroken begint te branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. Er komt nu water uit het heetwater-/stoompijpje.

14) Wanneer de spoelcyclus is voltooid, gaat het oranje ONTKALKINGS-lampje uit en knippert het UITROEPTEKEN-lampje. Draai de bedieningsknop naar de middelste stand BONEN.

15) Het groene STAND-BY-lampje knippert. De machine wordt opgewarmd en voert een automatische spoelcyclus uit.

16) De machine is klaar voor gebruik.

Philips 2000-serie zonder bedieningsknop; ontkalkingsinstructies

1) Schakel de machine uit.

2) Leeg het lekbakje en plaats het terug.

3) Leeg het waterreservoir en giet hele Philips/Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met schoon water tot het MAX-niveau en plaats het terug in de machine.

4) Plaats een grote opvangbak onder de koffietuit.

5) Druk de ESPRESSO-knop 5 seconden in. Het oranje ONTKALKINGS-lampje begint langzaam te knipperen en zal dat blijven doen tijdens de hele ontkalkingscyclus.

6) De machine laat de ontkalkingsoplossing via de koffietuit met verschillende tussenpozen van één minuut wegstromen totdat het waterreservoir leeg is. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

7) Wanneer het rode GEEN WATER-lampje gaat branden, maak je de opvangbak en het lekbakje leeg en plaats je het lekbakje terug.

8) Verwijder het waterreservoir, spoel het en vul het tot het MAX-niveau met schoon water. Plaats het terug in de machine.

9) De machine begint water te doseren door de koffietuit. Het oranje ONTKALKINGS-lampje knippert twee keer tijdens de hele spoelcyclus.

10) Wanneer de spoelcyclus is voltooid, gaat het oranje ONTKALKINGS-lampje uit en knippert het groene STAND-BY-lampje. De machine wordt opgewarmd en voert een automatische spoelcyclus uit.

11) De machine is klaar voor gebruik.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SM5473/10 , SM5479/10 , SM5478/10 , EP5360/10 , EP5365/10 , EP5361/10 , EP3551/10 , EP3510/00 , HD8827/01 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8834/01 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8652/91 , HD8828/01 , HD8820/01 , HD8847/11 , HD8834/11 , HD8831/01 , HD8832/01 , HD8821/01 , HD8847/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8650/21 , CA6700/96 , CA6700/00 , CA6701/00 , CA6702/00 . meer minder

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.