1
Producten

Saeco Xelsis Evo Super-automatic espresso machine HD8953/21 Brews 8 coffee varieties Integrated milk jug & frother White 8 step adjustable grinder

HD8953/21

Problemen oplossen

De Saeco Xelsis-espressomachine ontkalken

Door de Saeco Xelsis-espressomachine te ontkalken blijft deze in optimale conditie. Lees hoe je dit eenvoudig zelf kunt doen.

Voordat je de ontkalkingscyclus start

  • De volledige ontkalkingsprocedure duurt circa 30 minuten en bestaat uit een ontkalkingscyclus en spoelcycli.
  • Zodra je de ontkalkingsprocedure hebt gestart, moet je deze tot het einde voltooien.
  • Gebruik de Saeco/Philips-ontkalkingsoplossing CA7600 of ca6701. Gebruik nooit azijn als ontkalkingsmiddel.

Voordat u begint:

  • Leeg de lekbak.
  • Houd een bak bij de hand om het water op te vangen tijdens het ontkalkingsproces.
  • Verwijder het INTENZA+ waterfilter uit het waterreservoir (indien aangebracht).
  • Verwijder de Pannarello / Cappuccinatore / Automatische melkopschuimer (indien aangebracht).

Ontkalkingsinstructies - ontkalkingscyclus stappen 1-5

1) Open het MENU, selecteer MAINTENANCE SETTING (Onderhoud) en selecteer DESCALING CYCLE (Ontkalken).
2) Druk op OK om te bevestigen en de ontkalkingscyclus te starten.
3) Verwijder het waterreservoir. Giet de fles Saeco-ontkalkingsoplossing in het waterreservoir.
4) Vul het waterreservoir tot het niveau MAX bij met schoon kraanwater. (Zorg ervoor dat het water tot de MAX-lijn komt, anders moet u de machine vaker spoelen). Plaats het waterreservoir terug in de machine.
5) Druk op OK om te bevestigen.

Ontkalkingsinstructies - ontkalkingscyclus stappen 6-7

6) Open de servicedeur en leeg het lekbakje en de koffiediklade. Plaats ze terug.
7) Druk op OK om te bevestigen.

Ontkalkingsinstructies - ontkalkingscyclus stappen 8-10

8) Vul de beker voor de helft met vers water en plaats deze in de machine.
9) Plaats het melkbekerdoseersysteem in de koffiezetstand. Druk op OK om te bevestigen.
10) Plaats een grote kom onder het melkbekerdoseersysteem en de koffietuit. Druk op OK om te bevestigen.

Ontkalkingsinstructies - ontkalkingscyclus stappen 11-12

11) De ontkalkingsoplossing komt met tussenpozen uit de machine. Dit duurt ongeveer 20 minuten.
12) Als het bericht “RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Spoel het waterreservoir en vul met vers water) wordt weergegeven, is het mengsel van ontkalkingsoplossing en water opgebruikt.

Ontkalkingsinstructies - spoelcyclus stappen 13-14

13) Spoel het waterreservoir en vul het tot de MAX-aanduiding met schoon water. Druk op OK om te bevestigen.
14) Leeg het interne lekbakje en plaats het terug. Druk op OK om te bevestigen.

Ontkalkingsinstructies - spoelcyclus stappen 15-17

15) Leeg de melkbeker en vul de beker opnieuw tot de helft met vers water. Plaats de melkbeker in de machine. Plaats het melkbekerdoseersysteem in de koffiezetstand. Druk op OK om te bevestigen.
16) Leeg de kom en plaats deze terug. Druk op OK om te bevestigen.
17) De machine start de spoelcyclus.

Ontkalkingsinstructies - spoelcyclus stappen 18-21

18) Wanneer al het water dat nodig is voor de spoelcyclus uit de machine is gekomen, is de machine gereed.
Belangrijk: Als de machine je een tweede of derde keer vraagt het waterreservoir te spoelen en met schoon water te vullen, heb je het waterreservoir niet tot het MAX-niveau gevuld. Vul het waterreservoir met water tot het MAX-niveau en voer nog een spoelcyclus uit.

19) Leeg het interne lekbakje en plaats het terug.
20) Leeg en reinig de melkbeker.
21) De machine is nu klaar voor gebruik.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HD8953/21 , HD8944/18 , RI9943/21 , HD8942/11 , HD8943/11 , HD8943/21 , HD8944/01 , HD8946/01 , HD8953/01 , HD8953/11 , HD8954/01 , RI9943/11 , RI9944/01 . meer minder

Problemen oplossen
Prestatie(16)
Maalmolen(2)
Foutmeldingen(3)
Alarm(2)

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.