1
Producten

Saeco Intuita Volautomatische espressomachine

Zet 3 koffievarianten, Automatische melkopschuimer, Zilver, In 5 stappen verstelbare molens HD8750/81

Problemen oplossen

Een van de lampjes op het bedieningspaneel van de Saeco Intuita-espressomachine knippert.

Het bedieningspaneel van de Saeco Intuita-espressomachine heeft een paar indicatielampjes. Ontdek de betekenis ervan.

CALC CLEAN-knop (rood)

 • Brandt onafgebroken:
  De machine moet worden ontkalkt. Zodra je de ontkalkingsprocedure hebt gestart, moet je deze voltooien en alle cycli tot het einde doorlopen.

 • Knippert langzaam (één keer per seconde):
  De ontkalkingsprocedure is geactiveerd. Zolang de CALC CLEAN-knop knippert, is de machine nog bezig met de ontkalkingsprocedure. Ga door met de ontkalkingsprocedure.

 • Knippert snel (3 keer per seconde):

  • Je hebt de CALC CLEAN-procedure onderbroken door op de CALC CLEAN-knop te drukken terwijl deze langzaam knipperde. Druk opnieuw op de CALC CLEAN-knop om door te gaan met de procedure. De ontkalkingsprocedure wordt hervat.
  • Je hebt de ontkalkingsprocedure onderbroken voordat deze was voltooid. Volg de instructies in “Ik kan de ontkalkingsprocedure van de Saeco Intuita niet voltooien”.
  • Als de CALC CLEAN-knop snel knippert terwijl het “geen water”-lampje brandt, is de ontkalkingsprocedure nog niet voltooid. Voltooi de ontkalkingsprocedure.
CALC CLEAN knippert

Waarschuwingslampje/Uitroeptekensymbool (rood)

 • Knippert langzaam (één keer per seconde):
  • De servicedeur is geopend of niet goed gesloten. Sluit de servicedeur.
  • De zetgroep is niet geplaatst of niet goed geplaatst. Verwijder, reinig en smeer de zetgroep. Plaats de zetgroep terug in de machine.
Waarschuwingslampje (rood)

Lampje van de koffiediklade (rood)

 • Knippert langzaam (één keer per seconde):
  De koffiediklade moet worden aangebracht. Plaats de koffiediklade.

 • Knippert snel (3 keer per seconde):
  De koffiediklade is vol en moet worden geleegd. Leeg altijd de koffiediklade terwijl de machine is ingeschakeld. Als je de koffiediklade leegt terwijl de machine is uitgeschakeld, wordt de koffiecyclusteller niet gereset. In dat geval kan het lampje dat aangeeft dat u de koffiediklade moet legen, ook gaan branden als de lade niet vol is.

 • Blijft snel knipperen nadat je de koffiediklade hebt teruggeplaatst:
  De koffiediklade is te snel teruggeplaatst. Verwijder de koffiediklade terwijl de machine is ingeschakeld. Leeg de lade en wacht tot het rode lampje langzaam begint te knipperen. Plaats de koffiediklade dan pas terug.

Lampje van de koffiediklade (rood)

Geen koffie-lampje (rood)

Brandt onafgebroken:
Het koffiebonenreservoir is leeg. Vul het koffiebonenreservoir met koffiebonen en start de koffiezetcyclus opnieuw.

Geen koffie-lampje (rood)

Geen water-lampje (rood)

Brandt onafgebroken:
Het waterreservoir is leeg. Vul het waterreservoir met vers water.

Geen water-lampje (rood)

Geen water-lampje + waarschuwingslampje + knop voor heet water

Knippert langzaam:
De waterleidingen moeten worden voorbereid. Tap een beetje heet water af om de machine voor te bereiden.

Geen water-lampje + waarschuwingslampje + knop voor heet water

Aan/uitknop

Knipperend:
De machine staat in de stand-bymodus. Druk op de knop om de machine in te schakelen. In de stand-bymodus is het energieverbruik minder dan 1 Wh

Aan/uitknop

Meerdere lampjes knipperen

Geen water-lampje + Waarschuwingslampje + Geen koffie-lampje + Koffiediklade-lampje knipperen allemaal tegelijkertijd:
Er is een storing opgetreden in de machine. U kunt geen heet water en stoom aftappen en geen espresso zetten. Schakel de machine uit, wacht 30 seconden en schakel de machine dan weer in. Probeer dit 2 of 3 keer.

Meerdere lampjes knipperen

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HD8750/81 , HD8750/11 .

Foutmeldingen(3)
Maalmolen(2)
Zetgroep(2)
Prestatie(1)
Voeding/opladen/levensduur batterij(1)
Problemen met geluid(1)
Display(1)
Koffie zetten(4)
Functionaliteit(1)
Lekken(1)
Melk(1)
Alarm(3)
Onderhoud(2)

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.