1
Producten

Philips Saeco Syntia Super-automatic espresso machine HD8833/18 Syntia Focus Black

HD8833/18

Problemen oplossen

Welke ontkalkingsprocedure moet ik gebruiken voor mijn Saeco Syntia HD8833?

Wat de juiste procedure voor je Saeco Syntia HD8833 is, hangt af van twee factoren. Ontdek welke procedure past bij jouw espressomachine.

Bepaal welke ontkalkingsprocedure van toepassing is op jouw model machine

Welke versie van de ontkalkingsprocedure je moet volgen, wordt bepaald door de productiedatum van je machine en of je machine is nagekeken/gerepareerd in een van onze servicecentra.

Volg versie 2.1 van de ontkalkingsprocedure

 • Als je machine is geproduceerd in of na week 36 van 2012
 • Als je machine is geproduceerd vóór week 36 van 2012 en is gerepareerd of nagekeken in één van onze servicecentra ná 1 september 2012
  Opmerking: In dit geval zijn de instructies in de originele gebruiksaanwijzing die je bij de machine hebt ontvangen, niet meer juist.

Volg versie 1.0 van de ontkalkingsprocedure.

 • Als jouw machine is geproduceerd vóór week 36 van 2012 en niet is gerepareerd of nagekeken in één van onze servicecentra ná 1 september 2012De productiedatum bepalen
  Controleer het serienummer op het label van de machine. U vindt het serienummer op het etiket aan de binnenkant van de servicedeur. Kijk naar de vier cijfers na TW90xxxx of 90saxxxx.
  De vier cijfers na deze reeks letters geven de productiedatum aan. In dit voorbeeld (zie afbeelding van etiket) is de machine geproduceerd in week 43 van 2010.
serial nummer.gif

Voordat je begint met ontkalken

 • De volledige ontkalkingsprocedure duurt circa 30 minuten en bestaat uit een ontkalkingscyclus en spoelcycli
 • Zodra je de ontkalkingsprocedure hebt gestart, moet je deze tot het einde voltooien
 • Gebruik de Saeco/Philips-ontkalkingsoplossing CA7600 of ca6701. Gebruik nooit azijn als ontkalkingsmiddel

Voordat u begint:

 • Leeg de lekbak
 • Houd een bak bij de hand om het water op te vangen tijdens het ontkalkingsproces
 • Verwijder het INTENZA+ waterfilter uit het waterreservoir (indien aangebracht).
 • Verwijder de Pannarello / Cappuccinatore / Automatische melkopschuimer (indien aangebracht)

Ontkalkingsinstructies - versie 2.1

 1. Zet de keuzeschakelaar op de MIDDELSTE I-stand en druk op de stand-byknop om de machine uit te schakelen
 2. Leeg het waterreservoir en giet alle Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met vers water tot het niveau MAX en plaats het terug in de machine
 3. Plaats de kom onder het stoom-/heetwaterpijpje en de koffietuit
 4. Houd de ESPRESSO- en COFFEE-knop gedurende ongeveer 3 seconden tegelijk ingedrukt tot het symbool voor ONTKALKEN snel begint te knipperen. Wacht tot het KOFFIEBOON-lampje onafgebroken brandt.
 5. Wanneer de COFFEE-knop onafgebroken brandt, draai je de bedieningsknop naar de HEET WATER-stand. Het water komt met regelmatige tussenpozen uit het stoompijpje tot het waterreservoir leeg is
 6. Wanneer het UITROEPTEKEN-lampje begint te knipperen, draai je de bedieningsknop naar de MIDDELSTE I-stand.
  Eerste spoelcyclus
 7. Het GEEN WATER-symbool verschijnt op het display. Spoel het waterreservoir, vul het tot het MAX-niveau met vers water en plaats het weer in de machine. Het GEEN WATER-lampje gaat uit en de BEAN-lampjes worden weergegeven
 8. Plaats de kom weer onder het stoom-/heetwaterpijpje en de koffietuit
 9. Wanneer de COFFEE-knop continu brandt, draai je de bedieningsknop naar de HEET WATER-stand.
 10. Wanneer het ALARM-lampje begint te knipperen, draai je de bedieningsknop naar de MIDDELSTE I-stand.
 11. Wanneer de COFFEE-knop onafgebroken brandt, draai je de bedieningsknop naar de HEET WATER-stand. Het water komt uit het stoompijpje tot het waterreservoir leeg is
 12. Wanneer het ALARM-lampje begint te knipperen, draai je de bedieningsknop naar de MIDDELSTE I-stand.
  Tweede spoelcyclus
 13. Het GEEN WATER-symbool verschijnt op het display. Spoel het waterreservoir, vul het tot het MAX-niveau met vers water en plaats het weer in de machine. Het GEEN WATER-lampje gaat uit.
 14. Plaats de kom weer onder het stoom-/heetwaterpijpje en de koffietuit
 15. Wanneer de COFFEE-knop onafgebroken brandt, draai je de bedieningsknop naar de HEET WATER-stand. Het water komt uit het stoompijpje tot het waterreservoir leeg is
 16. Aan het einde van de tweede spoelcyclus schakelt de machine automatisch over naar de stand-bymodus. De aan-uitknop begint te knipperen
 17. Draai de bedieningsknop naar de MIDDELSTE I-stand
  Belangrijk: Als het ontkalkingslampje en het waarschuwingslampje blijven branden na de tweede spoelcyclus. Het waterreservoir is niet gevuld tot het MAX-niveau tijdens de spoelcycli. U moet nog een spoelcyclus uitvoeren. Herhaal de stappen 13 en 14 tot de machine overschakelt naar de stand-bymodus.
 18. Spoel het waterreservoir, vul het tot het MAX-niveau met vers water en plaats het weer in de machine
 19. Spoel het lekbakje en alle andere onderdelen af en plaats deze opnieuw
 20. Hierna kunt u de machine weer gebruiken. Schakel de machine in

Ontkalkingsinstructies - versie 1.0

 1. Zet de keuzeschakelaar op de MIDDELSTE I-stand en schakel de machine in. Wacht tot de machine het spoelproces heeft voltooid en is opgewarmd
 2. Leeg het waterreservoir en giet alle Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met schoon water tot het niveau MAX en plaats het terug in de machine
 3. Plaats de kom onder het heetwater-/stoompijpje
 4. Draai de bedieningsknop naar de stand HEET WATER en tap 2-3 koppen water af (circa 150ml). Stop het aftappen door de bedieningsknop terug te draaien naar de MIDDELSTE I-stand
 5. Laat de ontkalkingsoplossing 10 minuten inwerken
 6. Leeg de kom en plaats deze terug. Draai de bedieningsknop naar de stand HEET WATER en tap 2-3 koppen water af (circa 150ml). Stop het aftappen door de bedieningsknop terug te draaien naar de MIDDELSTE I-stand
 7. Laat de ontkalkingsoplossing 3 minuten inwerken
 8. Herhaal stap 6 en 7 tot het waterreservoir leeg is en het GEEN WATER-symbool wordt weergegeven
 9. Spoel het waterreservoir en vul het tot het MAX-niveau met schoon water. Leeg de kom waarin je het water hebt opgevangen en plaats de kom onder het stoompijpje
 10. Draai de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. De spoelcyclus begint. Laat het water lopen tot er geen water meer in het waterreservoir zit en het GEEN WATER-lampje onafgebroken brandt
 11. Draai de bedieningsknop naar de MIDDELSTE I-stand
 12. Spoel het waterreservoir en vul het tot het MAX-niveau met schoon water. Leeg de kom waarin je het water hebt opgevangen en plaats de kom onder de koffietuit
 13. Voordat je verdergaat met het proces, moet je ervoor zorgen dat de volgende symbolen worden weergegeven
 14. Selecteer de functie voor voorgemalen koffie door op de knop AROMA/PRE-GROUND te drukken
 15. Druk op de COFFEE-knop om een lungo te zetten en wacht tot het koffiezetten is voltooid
 16. Herhaal de stappen 12 t/m 15 drie keer, ga dan verder met stap 17
 17. Plaats de kom onder het stoompijpje. Draai de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. Laat het water lopen tot er geen water meer in het waterreservoir zit en het GEEN WATER-lampje onafgebroken brandt
 18. Draai de bedieningsknop naar de MIDDELSTE I-stand
 19. Vul het waterreservoir met vers water tot het niveau MAX en plaats het terug in de machine
 20. Houd de knop AROMA/PRE-GROUND ongeveer 6 seconden ingedrukt. De symbolen voor ontkalken verdwijnen van het display
 21. Reinig het lekbakje en overige onderdelen
 22. De machine is klaar voor gebruik

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HD8833/18 , HD8833/31 , HD8833/11 .

Display(1)
Koffie zetten(4)
Functionaliteit(1)
Foutmeldingen(3)
Voeding/opladen/levensduur batterij(1)
Problemen met geluid(1)
Lekken(2)
Melk(1)
Alarm(3)
Zetgroep(2)
Maalmolen(2)
Prestatie(2)

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.