1
Producten

Master your shave

Ontdek Star Wars: The Last Jedi

Actievoorwaarden Winactie Philips Star Wars Prijzen

ALGEMENE VOORWAARDEN ECHO BASE Charity Con Toegangskaarten

1. De organisator van deze prijsvraag is Philips Nederland (Philips), gevestigd en kantoorhoudende te Boschdijk 525 5621JG Eindhoven, Nederland. Voor meer informatie of klachten, neemt u contact op met de Philips Consumer Care telefonische helpdesk via www.philips.com/support. Deze prijsvraag is gebaseerd op de E-commercie Richtlijn 2000/31/EC van de Europese Unie en hierop is de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.

2. De prijsvraag start op 1 november 2017 en eindigt op 11 december 2017.

3. Alle bezoekers van de Philips website ‘Ontdek Star Wars: The Last Jedi (https://www.philips.nl/c-e/starwars-the-last-jedi-hub.html#!=) kunnen deelnemen aan deze prijsvraag. Deelname is niet toegestaan aan medewerkers van de wereldwijde groep van Philips bedrijven, hun gezinsleden en iedereen die professioneel betrokken is bij deze prijsvraag. Minderjarigen hebben toestemming nodig van een ouder of voogd. Philips behoudt zich het recht voor om schriftelijk bewijs van toestemming te vereisen.

4. Door deel te nemen aan deze prijsvraag accepteren en bevestigen deelnemers dat deze algemene voorwaarden daarop van toepassing zijn.

5. Om deel te nemen aan deze prijsvraag moeten deelnemers voor 11 december hun aangekochte Star Wars Shaver registreren via de website van Philips (in het persoonlijke My Philips Account) en ingeschreven staan voor Nieuws & Aanbiedingen met hun My Philips Account (onder mijn communicatievoorkeuren)

6. Je opgegevens My Philips gegevens worden gebruikt om voor deze winactie contact met je op te nemen en/of om de prijs op te sturen als je de prijs hebt gewonnen.

7. De 10 winnaars ontvangen 2 toegangskaarten + poster voor Echo Base Charity Con in Utrecht op 16 december.  De winnaars worden willekeurig gekozen uit in aanmerking komende deelnemers. Indien een ongeldige inschrijving wordt geselecteerd of deelnemer niet bereikbaar is, zal deze worden gediskwalificeerd en niet in aanmerking komen voor toekenning van een prijs.

8. De verkoopprijzen van de tickets zijn €18,50 per stuk. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

9. Elke persoon kan slechts één keer deelnemen aan de prijsvraag. Deelname aan de prijsvraag is gratis en Philips draagt de kosten van bijvoorbeeld bezorging van de prijzen.

10. Philips behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren: i) als Philips die in strijd met deze prijsvraag vindt of ii) als Philips die in strijd met de goede trouw vindt of iii) op andere redelijke gronden, zulks geheel ter beoordeling aan Philips.

11. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

12. Philips zal alle verschuldigde Nederlandse kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen betalen. Enige individuele inkomensbelasting die een prijswinnaar verschuldigd is zal niet betaald of gecompenseerd worden door Philips.

13. Prijswinnaars zullen binnen 5 werkdagen na selectie persoonlijk worden bericht.

14. Prijzen moeten binnen 1 week na dit bericht worden geclaimd, waarna alle rechten op de prijzen vervallen. Philips behoudt zich het recht voor de identiteit van prijswinnaars te controleren.

15. Philips is gerechtigd om op elk gewenst moment deze prijsvraag te annuleren en/of de voorwaarden aan te passen na kennisgeving van de relevante details, indien en voorzover dat niet ten nadele is van de deelnemers. Philips mag de prijsvraag op elk moment schorsen of beëindigen, indien de prijsvraag in strijd is met wetgeving en/of andere toepasselijke (vrijwillige) regelgeving of een derde claimt dat de prijsvraag hiermee in strijd is. Deelnemers hebben in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding.

16. Philips is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim dat het gevolg is van een omstandigheid die haar niet toerekenbaar is of buiten haar invloed ligt. Een verzendbewijs geldt niet als ontvangstbewijs.

17. De rechten en verplichtingen van de deelnemers met betrekking tot deze prijsvraag zijn niet overdraagbaar of onderhandelbaar.

18. Op deze prijsvraag is de privacy kennisgeving van Philips van toepassing, beschikbaar via www.philips.com/privacy.

19. Klachten met betrekking tot deze prijsvraag kunnen worden ingediend via www.philips.nl/support. Alle klachten zullen worden behandeld in overeenstemming met de klachtenprocedure.

20. Op deze prijsvraag is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zullen eveneens worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Bij deelname aan deze prijsvraag, dienen deelnemers zich ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming handelen met de locale wet- en regelgeving in het land waarin zij wonen. Wanneer deelname illegaal wordt bevonden op basis van locale wet- en regelgeving is deze deelname van rechtswege ongeldig.

21. Alle geschillen, claims of andere juridische acties als gevolg van of in verband met deze prijsvraag zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam, Nederland. Deelnemers verbinden zich ertoe alle geschillen, claims of andere juridische acties exclusief aan de rechtbank te Amsterdam, Nederland voor te leggen.

22. Indien een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, wordt deze bepaling vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van de originele bepaling en alle overige bepalingen zullen van kracht blijven.