0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

  Algemene voorwaarden

  Lees de algemene voorwaarden a.u.b. nauwkeurig door alvorens over te gaan tot een aankoop.   Algemene verkoopvoorwaarden Philips Shop Nederland

  1. Algemeen

   

  De Philips Shop, bereikbaar via deze website, is de online shop van Philips waar consumenten producten kunnen kopen van Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 17066875, hierna: “Philips”.
  In de Philips Shop worden ook producten door derde partijen aangeboden voor verkoop.

   

  1.1. Verkoop door Philips.

  De Philips Shop bereikbaar via deze website is alleen bedoeld voor consumenten die Philips-producten ("Producten") online willen bestellen en geleverd willen hebben in Nederland. Philips aanvaardt geen bestellingen bestemd voor levering buiten Nederland, hiervoor verwijzen wij u graag naar de overige landenversies van onze online shop. Hieronder vindt u de voorwaarden waaronder de Producten op deze website voor verkoop worden aangeboden. Door op het bestelformulier een vinkje te zetten in het vak dat verwijst naar uw acceptatie van deze algemene voorwaarden en de bestelling te plaatsen, geeft u aan akkoord te gaan met en bent u gebonden aan deze voorwaarden. Philips behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.

   

  1.2. Verkoop door derden.

  Wanneer producten aangeboden en verkocht worden door een derde partij (“Andere Verkoper”) dan wordt dit
  duidelijk gemaakt op de Website. De naam, gegevens, verkoopvoorwaarden en overige informatie ten aanzien van de Andere Verkoper is beschikbaar door op de naam van de Andere Verkoper te klikken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de koopovereenkomst alleen tussen U en de Andere Verkoper tot stand komt en dat
  Philips geen partij is bij die koopovereenkomst. U zult de verkoopvoorwaarden van de Andere Verkoper lezen en gaat ermee akkoord dat u aan die voorwaarden gebonden bent. Voor vragen, retourzendingen, terugbetalingen en/of klachten in verband met producten gekocht door U van een Andere Verkoper dient U altijd direct contact met de Andere Verkoper op te nemen. Aangezien de relatie tussen U en de Andere Verkoper is, is Philips niet verplicht om zich te mengen in enig dispuut tussen U en de Andere Verkoper.

   

  Philips geeft geen garanties of andere toezeggingen aan U ten aanzien van producten gekocht van Andere
  Verkopers. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Philips geen invloed heeft op deze producten en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens U of anderen voor deze producten.

   

  Artikel 2 tot en met artikel 16 van deze voorwaarden gelden alleen voor Producten verkocht door Philips.

   

  Naar boven

  2. Uw bestelling plaatsen


  2.1. U kunt een bestelling plaatsen als u bereikbaar bent via een telefoon en een geldig e-mailadres hebt.

   

  2.2. U kunt een bestelling plaatsen:

   

  2.2.1. door het bestelformulier op de website in te vullen nadat u een persoonlijk account hebt gemaakt of zich op de site hebt aangemeld en op de juiste knop te klikken om de bestelling te plaatsen; of

   

  2.2.2. door Philips op maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 20:00 uur en zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur te bellen op 0800 0230047.

  Philips accepteert geen bestellingen die op een andere manier dan de bovenstaande manieren zijn geplaatst.

   

  2.3. Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u van Philips een webbestelnummer. Philips verstrekt dit nummer via de website, tenzij u de bestelling telefonisch hebt geplaatst. In dat geval ontvangt u uw webbestelnummer tijdens het telefoongesprek. Let op: dit webbestelnummer is alleen bedoeld ter referentie en betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd.

   

  2.4. Door een bestelling te plaatsen, biedt u ons aan de Producten te kopen die u onder deze voorwaarden hebt geselecteerd. Philips kan uw aanbod naar eigen inzicht al dan niet accepteren of kan het aantal Producten verminderen dat we u leveren. Bestellingen die u plaatst zijn echter bindend voor u en kunnen na het plaatsen van de bestelling niet worden geannuleerd. Wel kunt u gebruik maken van het  herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 7 .

   

  2.5. Als Philips uw bestelling accepteert, stelt Philips u daarvan op de hoogte door u een orderbevestiging te sturen. Philips stuurt u de orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is van kracht vanaf de datum waarop de orderbevestiging naar u is verzonden. Als Philips uw bestelling niet kan accepteren, zal Philips proberen per e-mail, telefonisch of per post contact met u op te nemen.

   

  2.6. De schermweergave van de kleuren, ontwerpen en producten kan afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk of formaat van de producten die op de website worden aangeboden.

  Naar boven

  3. Levering van uw Producten

   

  In overeenstemming met deze voorwaarden levert Philips u de Producten die zijn aangegeven op uw orderbevestiging.

   

  Naar boven

  4. Prijzen


  4.1. Alle prijzen zijn in Euro. Prijzen zijn de prijzen die op deze website zijn gepubliceerd op het moment dat u de bestelling plaatst. De prijzen die op de website zijn gepubliceerd, zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verwijderingsbijdrage, verzend- en verwerkingskosten en rechten, die voor uw rekening zijn. Deze kosten worden voor zover van toepassing apart berekend en gespecificeerd op het bestelformulier en opgeteld bij het totaalbedrag van de bestelling. Het totaalbedrag op het bestelformulier dat u indient, is het totaalbedrag dat u voor de Producten dient te betalen, inclusief alle belastingen, verwijderingsbijdragen, rechten en verzend- en verwerkingskosten.

   

  4.2. Zoals aangegeven op het bestelformulier zijn bezorgkosten, indien van toepassing, voor uw rekening.

   

  Naar boven

  5. Uw Producten betalen


  5.1. U kunt uw Producten betalen via de betalingswijzen zoals die van tijd tot tijd in de alinea over betalen op de website worden weergegeven..

   

  5.2. U dient te betalen in de valuta die op uw bestelformulier staat aangegeven.

   

  5.3. Als u met een creditcard betaalt, dient u de gegevens van uw creditcard in te voeren wanneer u de bestelling plaatst. Het bedrag wordt van uw creditcard afgeschreven wanneer de factuur wordt verstuurd of wanneer de Producten worden verzonden. Philips zal het vervaardigen van uw producten niet starten en Philips zal de Producten of diensten niet leveren totdat de verstrekker van uw creditcard het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde Producten en/of diensten heeft geautoriseerd. Als Philips een dergelijke autorisatie niet ontvangt, zal Philips u daarvan op de hoogte brengen. Philips behoudt zich het recht voor de identiteit van de eigenaar van de creditcard te verifiëren door daartoe geëigende documenten op te vragen.

   

  5.4. Als u betaalt via Ideal, zal uw bankrekening worden belast op het moment van plaatsen van uw bestelling. Indien uw bestelling niet wordt geaccepteerd, zal de prijs van het product onmiddellijk worden terugbetaald.

  Naar boven

  6. Levering van uw Producten


  6.1. Bestellingen op deze site kunnen alleen in Nederland worden bezorgd.

   

  6.2. Philips verzendt de Producten naar het afleveradres dat u op het bestelformulier hebt ingevuld en in overeenstemming met de door u gekozen leveringsoptie. Wanneer u verschillende Producten bestelt die op verschillende adressen moeten worden afgeleverd, dient u voor ieder afleveradres een apart bestelformulier in te dienen. Leverings- en verzenddata die door Philips worden verstrekt, zijn slechts schattingen en Philips is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als niet volgens de aangegeven leverings- en verzenddata kan worden geleverd. Indien een of meer bestelde Producten niet op voorraad zijn, kan dit tot gevolg hebben dat de hele bestelling vertraging oploopt. Als dit het geval is, ontvangt u per e-mail of per post een schatting van de vertraging, maar de bestelling zal te allen tijde binnen dertig (30) dagen vanaf de datum op de orderbevestiging van Philips worden geleverd.
   

  6.3. Het eigendom van en risico van verlies van uw Producten worden bij aflevering van de Producten overgedragen aan u. 

   

  6.4. Zodra Philips de Producten aan de vervoerder heeft overhandigd, stuurt Philips u per e-mail (mits u een e-mailadres hebt ingevuld op het bestelformulier) of per post een bevestiging van de verzending.

  Naar boven

  7. Instructies voor ontbinding, retourzendingen en terugbetalingen


  7.1.Herroepingsrecht
   

  U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

  De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  Wanneer u in een bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, dan verstrijkt de termijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

  Wanneer u goederen heeft besteld die bestaan uit verschillende zendingen of onderdelen, dan verstrijkt de termijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
   

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Philips Consumer Lifestyle B.V., t.a.v. Manager Online Shop, High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het het formulier dat u onderaan deze voorwaarden aantreft, maar u bent hiertoe niet verplicht.
   

  U kunt uw duidelijk geformuleerde verklaring ook electronisch invullen en opsturen via deze link. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

   

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
   

  7.1.1.Gevolgen van de herroeping
   

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met het zelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
   

  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegeldeeld, aan ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. Wij adviseren u de retourprocedure met onze gratis  afhaalservice te volgen zoals hierna in artikel 7.2 aangegeven. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

   

  Wanneer u gebruik maakt van onze afhaalservice zullen wij de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. Voor overige manieren van retourzenden zullen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening komen.

   

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

   

  7.1.2. Producten uit een bundel- aanbieding, waarbij korting of een gratis product wordt aangeboden wanneer men een of meerdere producten koopt, kunnen alleen tezamen met de gebundelde producten worden geretourneerd. Mocht u een product retourneren uit een bundel- aanbieding, zonder de gebundelde producten mee te sturen, dan behoudt Philips zich het recht voor om een factuur te sturen voor de niet geretourneerde producten.
   

  7.1.3.U kunt een Product niet retourneren en geen terugbetaling vorderen als het betreffende Product:

   

  a) software is die Philips u verzegeld en ongebruikt heeft geleverd en waarvan u de verzegeling hebt verbroken of die u van de website hebt gedownload; of

   

  b) een gepersonaliseerd en/of aangepast product is dat overeenkomstig uw specificaties is vervaardigd. U kunt geen terugbetaling voor een dienst ontvangen als u de dienst al bent gaan gebruiken.

   

  c) een hygienisch product is dat in een gesealde binnenverpakking is aangeleverd en waarvan u de gesealde verpakking hebt geopend.

   

  7.1.4. Als een Product foutief is geleverd of onvolledig of defect is en als u denkt dat u volgens paragraaf 8 hieronder recht hebt op vervanging of reparatie, neemt u contact op met Philips van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 20:00 uur en zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur op 0800 0230047. Indien u volgens paragraaf 8 hieronder recht hebt op vervanging of reparatie, worden geen transportkostenvoor retour in rekening gebracht.
   

  7.2. Ga als volgt te werk als u gebruik wilt maken van de afhaalservice:

  (i) Bel Philips op 0800 0230047 (maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 20:00 uur en zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur) om de retournering te regelen. U ontvangt dan een retournummer (“RMA-nummer”, Return Material Authorisation).

   

  (ii) Philips regelt vervolgens dat het Product of de Producten door de door Philips aangewezen vervoerder wordt/worden opgehaald. U wordt, afhankelijk van welke vervoerder dit is, gevraagd contact met de vervoerder op te nemen of, in het geval dat het om grotere artikelen gaat, wordt contact met u opgenomen om af te spreken hoe laat deze worden opgehaald. 

   

  (iii) Controleer voordat u Producten retourneert of u:

   

  Een RMA-nummer van Philips hebt ontvangen (wordt op verzoek verstrekt);

  Alle accessoires, met het Product meegeleverde garantieverklaringen en andere meegeleverde materialen (tenzij u anders geïnformeerd bent) hebt bijgevoegd;

  De volledige, oorspronkelijk met het Product meegeleverde verpakking hebt gebruikt;

  Het retouradres en het RMA-nummer duidelijk hebt vermeld;

  De verpakking goed hebt verzegeld.

  (iv) Door deze stappen te volgen helpt u ervoor te zorgen dat het Product of de Producten de juiste bestemming tijdig en in goede staat bereiken.

  Naar boven

  8. Garantie


  8.1. Productgarantie Philips-Producten
   

  Philips biedt garantie op de Producten zoals vastgelegd op het met het Product meegeleverde garantiebewijs en/of zoals mogelijk vastgelegd op de website. Op bepaalde Producten (zoals aangepaste Producten), zoals vastgelegd op de website, kunnen specifieke garanties van toepassing zijn. Met betrekking tot software is er geen garantie van toepassing anders dan zoals uitdrukkelijk vastgelegd in de toepasselijke licentieovereenkomst. Mocht het door Philips geleverde Product niet voldoen aan de toepasselijke garantie, dan zal Philips naar keuze en op kosten van Philips het Product repareren of vervangen of na retournering van het Product de aankoopprijs terugbetalen. Tenzij uitdrukkelijk in deze voorwaarden vastgelegd, wijst Philips hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, alle uitdrukkelijke en geïmpliceerde garanties af. De hiervoor vastgelegde beperkte garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en laat deze onverlet.
   

  8.2. Niet-Philips-Producten/Producten van derden
   

  Alle relevante garantieclaims voor Producten die niet van het merk Philips zijn (met inbegrip van niet-Philips-producten opgenomen in productpakketten of aanbiedingen) moeten worden ingediend in overeenstemming met de voorwaarden van een standaardfabrieksgarantie die mogelijk met de aangeschafte Producten is meegeleverd. Met betrekking tot bestaande fabrieksgaranties: garantieclaims moeten eerst rechtstreeks bij de fabrikant of telefonisch bij Philips worden ingediend.

   

  8.3. Als u een consument bent, heeft u conform de wettelijke bepalingen omtrent consumentenkoop recht op een deugdelijk product. Bovenstaande bepalingen omtrent de door Philips geboden garantie zijn bedoeld als een aanvulling daarop en staan uw wettelijke rechten niet in de weg.

  Naar boven

  9.Aansprakelijkheid van Philips


  9.1. In deze voorwaarden zijn onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot het leveren van de Producten (en de uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservices) en de uitvoering van services volledig vastgelegd.

   

  9.2. Behalve zoals in lid 9.3 hierna vastgelegd zijn er geen garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor Philips met betrekking tot het leveren van de Producten of het verlenen van services, anders dan hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd.

   

  9.3. Garanties, voorwaarden of andere bepalingen die voortvloeien uit of in verband staan met het leveren van Producten en/of het verlenen van services die anderszins in de overeenkomst worden geïmpliceerd of ingevoegd volgens de wet, het gewoonterecht of toepasselijke wetgeving in het land waarin u het Product of de services hebt gekocht of anderszins (met inbegrip en zonder beperking van geïmpliceerde bepalingen van kwaliteit, geschiktheid voor doeleinden, redelijke zorg en vaardigheid) worden hierbij voor zover wettelijk toegestaan uitdrukkelijk uitgesloten. Philips is er met name niet verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.
   

  9.4. Niets in de overeenkomst zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor (i) overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid door ons of (ii) fraude of (iii) schending van de door toepasselijke verplichte nationale wetgeving met betrekking tot het eigendomsrecht geïmpliceerde verplichtingen of (iv) aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.
   

  9.5. ONDER VOORBEHOUD VAN CLAUSULE 9.4 EN 9.6 IS PHILIPS KRACHTENS DE OVEREENKOMST NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, OVEREENKOMSTEN, GEGEVENS OF VOOR GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE OF ANDERE SCHADE, ONGEACHT WAARUIT DEZE VOORTVLOEIT EN ONGEACHT OF DEZE IS VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF WANPRESTATIE OF ANDERSZINS. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PHILIPS KRACHTENS DE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF DEZE IS VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS IN GEEN GEVAL HOGER DAN HET DOOR U AAN PHILIPS TE BETALEN BEDRAG MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN/OF SERVICES IN KWESTIE. 

   

  9.6. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch op uw recht de Producten te retourneren zoals vastgelegd in clausule 7.
   

  Naar boven

  10. Contact opnemen met de Philips webshop klantenservice

   

  Voor vragen over uw Philips webshop bestelling kunt u contact opnemen met de klantenservice.

  11. Gegevensbescherming


  11.1. Als u een geregistreerde klant bent, kunt u uw transactiegegevens bekijken door uw webbestelnummer(s) in te voeren. Zo kunt u de status en de inhoud van uw bestelling(en) controleren. 

   

  11.2. Door uw bestelling te plaatsen, bent u ermee akkoord gegaan en begrijpt u dat Philips de uit uw bestelformulier verzamelde gegevens kan opslaan, verwerken en gebruiken voor het verwerken van uw bestelling. Deze gegevens worden in overeenstemming met het privacybeleid van Philips behandeld. U kunt dit privacybeleid inzien door op de knop “Privacybeleid” onder aan deze website te klikken. Als u toegang wilt hebben tot de informatie met betrekking tot u die we bewaren, als u wijzigingen wilt aanbrengen of als u geen informatie van Philips wilt ontvangen, volg dan de updateprocedure die is vastgelegd in het privacybeleid van Philips.

   

  Naar boven

  12. Overmacht voor Philips

   

  Philips doet er alles aan om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen. Philips kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in onze macht liggen. In geval van een vertraging voert Philips haar verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

   

  Naar boven

  13. Geschillen - toepasselijk recht en bevoegde rechter


  Philips streeft er naar geschillen snel en efficiënt op te lossen. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop Philips met geschillen omgaat en u juridische stappen wilt ondernemen, dan dient u dit te doen naar Nederlands recht en bij de Nederlandse rechter. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
   

  Philips zal ten alle tijden proberen om klachten goed op te lossen. Leidt je klacht echter niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden bij de geschillencommissie van de Europese Unie. Het platform is te bereiken via de volgende link: http://ec.europa.eu/odr.
   

  Naar boven

  14. Algemeen


  14.1. Een verzuim van Philips of een verzuim van u om een bepaling van de overeenkomst uit te voeren, vormt geen afstandverklaring van een dergelijke bepaling. Dergelijk verzuim heeft geen effect op het recht een dergelijke bepaling later uit te voeren.

   

  14.2. Nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een bepaling in de overeenkomst heeft geen nadelige invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.
   

  Naar boven

  15. Speciale voorwaarden voor aangepaste producten


  15.1. Bestelling en acceptatie - aangepaste producten

   

  Philips honoreert de meeste ontwerpen, maar kan ze niet allemaal honoreren. Bepaalde ontwerpen bevatten bijvoorbeeld handelsmerken van derden waarvoor u (of Philips) geen gebruiksrecht heeft. Andere ontwerpen kunnen materiaal bevatten dat wij ongeschikt achten of dat we eenvoudigweg niet op onze producten willen plaatsen. Helaas betekent dit dat Philips uw bestelling af en toe kan weigeren terwijl deze anderszins misschien niet afkeurenswaardig is. Als uw ontwerp naar ons goeddunken onacceptabel is, kan uw bestelling onmiddellijk worden geweigerd of uw bestelling kan op een later tijdstip worden geannuleerd. Als dat gebeurt, wordt u via e-mail of post op de hoogte gebracht en Philips behoudt zich het recht voor de toepasselijke bestellingsbevestiging te annuleren.

   

  15.2. Inhoudsbeperkingen

   

  U gaat ermee akkoord de website of service niet te gebruiken:

  Voor het uploaden, bestellen voor afdrukken of anderszins overbrengen of communiceren van materiaal voor onwettige doeleinden of van obsceen, beledigend, lasterlijk, pornografisch, seksueel getint, bedrieglijk, bedreigend, verkeerd, schadelijk, privacyschendend, smadelijk, vulgair of gewelddadig materiaal, materiaal ter ondersteuning van onwettige handelingen of anderszins afkeurenswaardig materiaal;
   

  Voor het uploaden, bestellen voor afdrukken of anderszins overbrengen of communiceren van materiaal waarop beroemde personen of personen die op beroemde personen lijken, regionale, nationale of internationale leiders of politici, huidige of vroegere wereldleiders, veroordeelde criminelen, nieuwswaardige, beruchte of eerloze afbeeldingen en personen worden afgebeeld of omschreven of van ander materiaal dat gedateerd lijkt of waarop afbeeldingen uit een vroeger tijdperk worden afgebeeld of omschreven;
   

  Voor het uploaden, bestellen voor afdrukken of anderszins overbrengen of communiceren van materiaal waarvoor u niet over overdrachts- of communicatierechten beschikt krachtens een contractuele relatie of een vertrouwensrelatie of van materiaal dat inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerkrechten, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere morele rechten van een derde;
   

  Voor het uploaden of anderszins overbrengen van materiaal dat waarschijnlijk schade toebrengt aan deze website of computersystemen van anderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal dat virussen, codes, wormen, gegevens of andere bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om schade toe te brengen of waarmee ongeoorloofde toegang tot deze website mogelijk wordt gemaakt, of van materiaal dat schade, fouten, storingen of corruptie aan de service kan veroorzaken; en U gaat ermee akkoord dat Philips, indien Philips, uitsluitend naar eigen goeddunken, vaststelt dat door u ingediend materiaal niet aan deze inhoudsvereisten voldoet, uw bestelling zal weigeren. Philips behoudt zich het recht voor om verwerkingskosten van [15] euro in rekening te brengen voor elk ontwerp dat u indient als een bestelling die in strijd is met onze inhoudsbeperkingen.
   

  In het geval u deze inhoudsbeperkingen schendt en u met opzet dergelijk schendend materiaal publiceert, erkent u bovendien dat dit aanzienlijke schade aan de reputatie en goodwill van Philips kan veroorzaken en dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor het veroorzaken van dergelijke aanzienlijke schade. 

   

  Uw ontwerp of aanpassing van het Product (o.a. de kleurencombinatie) wordt door uzelf gemaakt of, voor zover dit niet het geval is, garandeert u hierbij dat u bevoegd bent het door een derde gemaakte ontwerp of aangepaste product te gebruiken.

   

  Realiseer u dat, hoewel Philips zich het recht voorbehoudt uw ontwerp of aangepaste product te weigeren, uitsluitend u verantwoordelijk bent voor uw ontwerp en aangepaste product en dat Philips niet verplicht is uw ontwerp of aangepaste product te beoordelen.
   

  Door uw bestelling, inclusief eigen ontwerp en aanpassingen, naar Philips te verzenden, verleent u Philips een niet-exclusief, permanent en royaltyvrij recht om uw ontwerp en aanpassingen te gebruiken in de breedste zin van het woord, met inbegrip van maar niet beperkt tot kopiëren, bewerken, wijzigen, digitaliseren of reproduceren, om aan uw verzoek tot het maken en leveren van een persoonlijk product te voldoen.

   

  Uw ontwerp en aangepaste product worden aangemerkt als hetgeen Philips aanduidt als "gebruikerscontent". Het artikel over gebruikerscontent in artikel 6 van de Gebruikvoorwaarden, die beschikbaar zijn door op de koppeling "Gebruiksvoorwaarden" onder aan deze website te klikken, is van toepassing op uw ontwerp en aangepaste product, behalve wanneer dat artikel in strijd is met dit artikel over gebruikerscontent, in welk geval dit artikel ervoor in de plaats komt.

   

  Naar boven

  16. Abonnementen


  16.1 Philips biedt een aanvullend model, waarbij je je kan aanmelden voor herhaardelijke bezorging van bepaalde producten (“Abonnementsproducten”) tegen de prijs vermeld op de website. Het is vereist een account aan te maken om je te kunnen abonneren op een abonnementsproduct.
   

  16.2 Je kunt de herhaling van bezorging van het product selecteren in je account. Philips zal je vragen te betalen voor de producten vóór elke geplande verzenddatum. Abonnementsproducten zullen alleen verzonden worden nadat de betaling is ontvangen door Philips.
   

  16.3 Je kunt je abonnement tijdelijk pauzeren via je account tot één dag voor de volgende geplande verzenddatum. Tijdens de gepauzeerde periode zul je geen Abonnementsproducten ontvangen en hoef je dus ook niet het respectievelijke abonnementsbedrag te betalen. Nadat je je abonnement weer hebt gereactiveerd zal de bezorging van de producten weer hervat worden en zal Philips je weer vragen het bedrag te betalen.
   

  16.4 In het geval dat een Abonnementsproduct niet op voorraad is, kan Philips de bezorging (en bijbehorende betaling) uitstellen tot de volgende geplande verzenddatum wanneer het product weer op voorraad is.
   

  16.5 Je kunt je abonnement beëindigen wanneer jij wilt, tot één dag voor de volgende geplande verzenddatum.
   

  16.6 In het geval je niet voldoet aan de verplichtingen rondom het abonnement, heeft Philips het recht om ofwel je de kans te geven alsnog te voldoen aan je verplichten, of om je abonnement te allen tijden te beëindigen.

  Naar boven


  Laatste update: 22-12-2021

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue
  Terug naar boven

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.