Museum

Het Philips Museum weer open op reservering    


     

Wij hebben goed nieuws! Vanaf 1 juni gaat het Philips Museum weer open voor publiek. Om zo goed mogelijk de veiligheid en gezondheid van zowel de bezoekers als de medewerkers te kunnen waarborgen, blijven wij bij heropening de richtlijnen van de overheid en het RIVM volgen. De Museumvereniging heeft een aantal maatregelen opgesteld die ook in het Philips Museum zullen worden gehanteerd:

 

 1. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten1. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
 2. Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien sprake is van een gezelschap2.
 3. Bezoekers zijn vooraf in bezit van een geldige (online) reservering met een geldig entreekaartje voor de dag en het tijdslot (vaststaande starttijd) waarop geboekt is; zij komen op tijd om wachtrijen te voorkomen. Het is vooralsnog niet mogelijk zonder reservering het museum te bezoeken. Dit geldt ook voor bezoek aan de museumshop.
 4. Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zo veel mogelijk met eigen vervoer en ga vooral naar musea in (de omgeving) van je woonplaats.
 5. Betaal zo veel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).
 6. Groepsrondleidingen, -arrangementen, -tickets of -activiteiten vinden vooralsnog geen doorgang
 7. Schoolreisjes van kinderen onder de 12 jaar volgen het actuele advies van het RIVM, in overleg met veiligheidsregio en de betreffende basisschool.
 8. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.
 9. Om een goede doorloop in het Philips Museum te kunnen garanderen, mogen geen foto-, video- en filmopnamen worden gemaakt. 
 10. Volg altijd de hygiënemaatregelen.
 11. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het museum.

 

Klik hier voor onze uitgebreide huisregels.

 

1 Onder gezondheidsklachten verstaan wij:

a. Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius).

b. Verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. In dit geval vragen wij het hele gezin om thuis te blijven.

2 Onder gezelschap verstaan wij: Mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten.