Wacht niet op verandering, maar wees zelf de verandering

Waarom Philips het voortouw neemt in een veranderd tijdperk

Hans de Jong

Wij leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. De wereld om ons heen ondergaat een ware metamorfose. De digitalisering is een deel in alle facetten van ons leven en neemt razend snel toe, de opwarming van de aarde is een geaccepteerd reëel probleem, de beschikbaarheid van grondstoffen zal eindig zijn, mobiliteit en zorgstelsels zijn in hun huidige vorm uiteindelijk niet houdbaar, enz. Dat er zaken moeten veranderen, mag helder zijn. Oplossingen en modellen zullen echter op een fundamenteel andere basis gecreëerd worden. Samenwerking en co-creatie tussen alle stakeholders is de enige weg. Het belangrijkste is echter om niet te wachten, te denken in kansen, zelf te beginnen en de partners met een vergelijkbare instelling daar bij te zoeken.

Internationaal gezien staat Nederland er goed voor. We behoren tot de top vijf van rijkste landen, scoren consistent in de top op innovatie, onderwijs, kwaliteit van de zorg en productiviteit en staan bekend als een van de meest gelukkige samenlevingen. Een betere uitgangspositie kun je je niet wensen om de kansen die verandering brengt, te benutten.

 

Succes zal wel op nieuwe basis plaatsvinden. Nieuwe (circulaire) business modellen, duurzame innovatie en digitalisering zijn daarbij kernbegrippen. De Nederlandse kroonjuwelen liggen op het gebied van onze kennis en kunde - water, agro, technologie, gezondheid, energie en logistiek – en op het gebied van de wereldwijd ongeëvenaarde samenwerking tussen het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en overheid. Daar ligt onze kans.

 

Het 125-jarige Philips geeft mede vorm aan de transformatie. Bijvoorbeeld door actief mee te denken met onze partners over nieuwe businessmodellen. In het klassieke model ontwikkelt R&D een medisch diagnostisch apparaat zoals bijvoorbeeld een MRI scanner, waarvoor een ziekenhuis de investering doet. De kern competentie en rol van het ziekenhuis is echter het interpreteren van de scans en het behandelplan. Eigendom en onderhouden van de apparatuur zou ook door anderen verzorgd kunnen worden bv de fabrikant. Het ziekenhuis zou een maandelijks bedrag of bv per foto kunnen betalen. De eigenaar/fabrikant weet dat de apparatuur na een vastgestelde tijd weer terugkomt, kan hierbij rekeninghouden bij het ontwerp en ook het apparaat renoveren om wederom opnieuw te worden ingezet. Winst voor het ziekenhuis maar ook voor de leverancier. Bovendien ook winst voor de samenleving. Het is een voorbeeld van een circulair economisch model. Philips kiest ervoor steeds vaker het voortouw te nemen in de ontwikkeling van dit soort nieuwe modellen.

Het creëren van nieuwe modellen doen we overigens niet alleen, maar heel bewust samen met anderen, binnen een proces van co-creatie. Samenwerken in ketens, met grote en kleine bedrijven, samenwerken met kenniscentra en samenwerken met de overheid. Iedereen speelt zijn of haar rol.

 

Deze week werd bijvoorbeeld een samenwerkings- overeenkomst getekend door een consortium bestaande uit Akzo Nobel, Google, DSM en Philips die gezamenlijk voor 15 jaar groene windenergie afnemen zonder tussenkomst van een energiebedrijf, rechtstreeks van het nieuw te bouwen windpark Krammer. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland met ruim 4000 financieel participerende leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind. Dit is een primeur in Europa, het succes wordt bepaald door deelnemers die in nieuwe duurzame modellen durven te denken en het tot een succes uitvoeren.

 

Een ander voorbeeld hiervan is het definiëren van een integrale zorgpaden. Soms breng je daarbij partijen bijeen die nooit samen in een ruimte hebben gezeten, elkaar nooit face-to-face hebben gesproken. Zo nodigden we voor het definiëren van het integrale zorgpad van een diabetespatiënt alle betrokken uit: patiënten, de huisarts en specialist, het ziekenhuis bestuur, de verzekeraar, de overheid, hard- en software engineers, etc. Onze vraag was: definieer het ideale zorgpad en de rol die een ieder van daarin heeft. Door gezamenlijk na te denken, ontstond een geheel nieuwe, integrale aanpak. Een aanpak die ieder afzonderlijk nooit zou hebben bedacht.

 

De digitalisering van informatie geeft een enorme impuls aan nieuwe businessmodellen en oplossingen, bijvoorbeeld in de zorg. eHealth en big data gaan dan ook een grote rol spelen in het houdbaar en betaalbaar houden van de vraag naar zorg die snel groeit door de vergrijzing. De zorg is nog onvoldoende toegesneden op de individuele patiënt. Beschikbaarheid van data uit verschillende bronnen, zoals patiëntendossiers en labgegevens, smartphones zullen bijeen gebracht worden en op basis daarvan worden individuele profielen van patiënten samengesteld.

Cartoon Innovatie en Gezondheid

Dat zal helpen om de zorg toe te snijden op de patiënt, zal de effectiviteit van diagnoses en behandelingen vergroot worden en ‘waste’ of onnodige zorg beperkt. Het borgen van privacy is daarbij van fundamenteel belang. De persoonlijke patiëntinformatie komt slechts de arts en patiënt toe. Geanonimiseerde informatie kan voor proces- en zorgverbetering worden gebruikt. Wederom een voorbeeld waarin alle partijen profiteren van de verandering: de patiënt, de behandelend arts, de verzekeraar en uiteindelijk de samenleving.

 

Verandering biedt kansen, op allerlei gebieden. Zeker, verandering brengt ook risico met zich mee. Maar in deze verandering van tijdperk is het allergrootste risico niets doen. Stilstand betekent nu echt achteruitgang. De grootste uitdaging is waarschijnlijk om het wiel van transformatie aan het draaien te krijgen, er is altijd een reden om te beredeneren hoe iets niet kan. Het begint dus bij onszelf. Wees zelf de verandering, er zijn altijd medestanders die dan mee doen!

 

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, achtergrondverhalen, interviews en productinnovaties op het gebied van gezondheidszorg? Bezoek dan Medisch Perspectief.

 

Wij geloven dat er altijd een manier is om het leven te verbeteren. Daarom ontwikkelen we zinvolle innovaties voor elke fase in je leven. Ontdek meer philips.nl/innovationandyou

Hans de Jong bio

Hans de Jong

Voorzitter Directie / CEO Philips Benelux

 

Binnen Royal Philips in de Benelux verantwoordelijk voor Marketing en Sales, Business Development, overheidsrelaties en communicatie van de gezondheidstechnologie. Hans de Jong is onder andere lid van het dagelijks en algemeen bestuur van werkgeversorganisatie VNO/NCW en vice-voorzitter van Stichting Brainport.

 

Hans de Jong is in 1957 in Nederland (Den Helder) geboren en volgde het VWO in Haarlem. Na zijn afstuderen aan de Technische Universiteit Delft in 1984 is hij bij Philips Lighting in Nederland in verschillende fabricage- en managementfuncties werkzaam geweest. Vanaf 1995 was hij vijf jaar werkzaam in Hong Kong als marketing manager, verantwoordelijk voor de productstrategie en marktontwikkeling met een bijzondere focus op Greater China, India en ASEAN. In 2001 keerde hij terug naar Nederland als global marketing & sales manager Automotive en werd hij in 2004 CEO van deze Business Groep en lid van het Lighting management team. In 2008 werd de heer De Jong CEO van Lighting Systems & Controls en Automotive Lighting met speciale focus op product- en marktontwikkeling van LED- en geavanceerde elektronische controle systemen ten behoeve van energiebesparing in binnen- en buitenverlichting.

 

Volg Hans de Jong

LinkedIn

Gerelateerde artikelen

De menselijke conditie verbeteren via gezondheids-technologie

De menselijke conditie verbeteren via gezondheids-technologie

Het roer moet om

Het roer moet om

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.