Innovation that matters to you

Verbetering van het diagnostische proces en versnellen van behandeltrajecten

Oplossingen bieden waar ze het hardst nodig zijn

20-04-2016 Dr. Veronique Semjonow

Elk jaar overlijden er 17,5 miljoen mensen aan hartgerelateerde aandoeningen en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zal dit cijfer in 2030 naar verwachting stijgen tot meer dan 23 miljoen mensen over de hele wereld. Er is steeds meer behoefte aan vereenvoudiging van zorg en procedures zodat zorgverleners effectieve zorg kunnen bieden waarbij de patiënt centraal staat. Als een van de mondiale leiders op het gebied van cardiologie, biedt Philips krachtige instrumenten voor diagnosticering en behandeling van patiënten met zowel chronische aandoeningen als acute cardiale gebeurtenissen.

In de acute setting, wanneer tijd cruciaal is, is het absoluut noodzakelijk snel de juiste klinische beslissingen te nemen. Voor patiënten die zich op de afdeling spoedeisende hulp melden met pijn op de borst, is een ecg het eerste vertrekpunt; het stelt de zorgverlener in staat ST-elevatie-myocardinfarct (STEMI) te identificeren, waarna de patiënt kan worden geprioriteerd voor het katheterisatielab.

 

Bij de meeste patiënten die zich op de afdeling spoedeisende hulp melden met een vermoeden van acuut coronair syndroom (ACS) is echter geen sprake van een consistente ST-elevatie. Het diagnostische proces voor ACS bestaat uit opeenvolgende bloedonderzoeken voor het detecteren van verhoogde spiegels van de cardiale marker troponine. Bij dit proces kost het momenteel tot wel 60 minuten voor de uitslagen van het lab terugkomen. Vertraging bij de diagnosticering veroorzaakt aanzienlijke ongerustheid bij patiënten en hun naasten, en draagt bij aan een nog hogere druk op een toch al hectische en volle afdeling spoedeisende hulp.

Minicare Acute hospital

Snelle bevestiging of uitsluiting van ACS in de acute setting

In dit geval zou de tijd tot de besluitvorming aanzienlijk bekort worden als de zorgverlener tegelijk een ecg kon maken én op cardiale troponine kon testen. Bekorting van de ‘tijd tot de uitslag’ van 60 tot minder dan 10 minuten om niet-ST-elevatie-myocardinfarct (non-STEMI) bij patiënten te bevestigen of uit te sluiten, kan in potentie de operationele doelmatigheid vergroten en tegelijk de kwaliteit van de algehele patiëntenzorg verbeteren.

 

Volgens planning zal Philips in mei van dit jaar op een aantal Europese markten het Minicare I-20 ‘point of care’-systeem voor in-vitrodiagnostiek introduceren waarmee op cardiale troponine I (Minicare cTnI) kan worden getest. Voor patiënten bij wie NSTE-ACS vermoed wordt, zal Minicare cTnI snel en correct de troponinespiegels in een enkel bloeddruppeltje kunnen meten. Minicare cTnI wordt niet alleen ontwikkeld voor het stellen van een snelle positieve diagnose, maar ook om een veilig protocol mogelijk te maken waarmee binnen drie uur een aandoening kan worden uitgesloten, zoals aanbevolen in de richtlijnen van de European Society of Cardiology uit 2015. Een snellere diagnosticering kan leiden tot betere uitkomsten en dus een betere optimalisering van de workflow zodat alle hartpatiënten die dringend medische zorg nodig hebben, snel worden behandeld.

Blog image new

Verbeterde workflow, zorgkwaliteit en klinisch relevante informatie

Binnen de spoedeisende geneeskunde is tijd cruciaal. Voor elke drukke afdeling spoedeisende hulp zou het dan ook een grote verbetering zijn als de uitslagen van bloedonderzoek veel sneller zouden binnenkomen zodat op basis daarvan diagnostische beslissingen voor acute zorg kunnen worden genomen. Philips Minicare I-20 biedt nauwkeurige, met het laboratorium vergelijkbare diagnostische informatie aan het bed van de patiënt. Wanneer bovendien ACS wordt vermoedt, stelt Minicare cTnI de zorgverlener in staat de troponinespiegel in een bloeddruppel te meten en tegelijk een ecg te maken. Hierdoor zijn langdurige labonderzoeken niet meer nodig; bovendien komt dit ten goede aan hoogrisicopatiënten die anders zouden moeten wachten.

Betrouwbare uitslagen die sneller binnenkomen, kunnen in potentie de drukte op de afdeling spoedeisende hulp en bezorgdheid bij de patiënt verminderen. Dit kan de patiëntervaring en diens tevredenheid over de geleverde zorgkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Oplossingen voor transformatie van de gezondheidszorg

Philips streeft ernaar om het voortouw te nemen bij de transformatie van de gezondheidszorg. De visie daarbij is mensen in staat te stellen binnen het gehele gezondheidscontinuüm gezonder te leven, een holistische benadering met monitoring en antwoorden in elk levensstadium, van gezond leven tot ziektepreventie, diagnosticering, behandeling en zorg thuis.

Voor meer informatie over Philips Minicare-producten klikt u hier.

 

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, achtergrondverhalen, interviews en productinnovaties op het gebied van gezondheidszorg? Bezoek dan Medisch Perspectief.

 

Wij geloven dat er altijd een manier is om het leven te verbeteren. Daarom ontwikkelen we zinvolle innovaties voor elke fase in je leven. Ontdek meer via philips.nl/innovationandyou.

Blog image new

Dr. Veronique Semjonow

 

Sr. Director Medical Affairs, Philips Handheld Diagnostics

Veronique is volledig bevoegd als arts en heeft een brede ervaring in de endocrinologie, cardiovasculaire aandoeningen, oncologie, prenatale zorg en anemiediagnosticering, zowel binnen de wetenschappelijke als de klinische setting. Ze heeft een stevige achtergrond op het gebied van immunoassay-technologie, laboratoriumonderzoek, marktontwikkeling en internationale marketing. Voor ze in maart 2008 als medisch directeur Handheld Diagnostics bij Philips Healthcare Incubator kwam werken, had ze al 20 jaar ervaring bij Beckman Coulter op een aantal cruciale posities, waaronder International Sales and Marketing Manager en Scientific Group Manager for Immunoassays. Daarnaast vervulde ze bij Immunotech een sales- en marketingrol en heeft ze in de medische praktijk voor verschillende academische ziekenhuizen en privé-instellingen gewerkt.

 

Volg Veronique op:

LinkedIn

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.