Innovation that matters to you

Patiënt en consument centraal

Hoe het Nederlands zorgstelsel van wereldklasse blijft

Hans de Jong

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie van haar gezondheidszorg. Volgens Hans de Jong, CEO van Philips Benelux, is deze door een digitaliserende wereld en toenemende kosten zowel mogelijk als noodzakelijk. Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor patiënten en consumenten, die meer regie en gepersonaliseerde zorg gaan opeisen.

Nederland mag trots zijn op haar gezondheidzorg. Alle burgers hebben toegang tot uitstekende preventieve en curatieve zorg in alle fases van hun leven. Artsen en ziekenhuizen behoren tot de beste van de wereld. Verzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid werken nauw samen en ondernemers en onderzoekers werken aan innovatieve oplossingen.

 

Samen houden we een solidair stelsel in stand dat humaan en effectief is, maar dat ook zijn financiële houdbaarheid begint te bereiken door onder andere de vergrijzing en het toenemende aantal mensen met chronische ziektes. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de kosten beheersbaar te houden, zijn fundamentele veranderingen onontbeerlijk.

 

Patiënt en Consument Centraal

Hierbij kan men denken aan ‘First time right’-diagnoses, geïntegreerde zorg, het waarderen van uitkomsten in plaats van handelingen, effectievere medicatie, gepersonaliseerde zorg op basis van verbeterde toegang tot informatie en het gebruik van genomica. De grootste verandering, echter, zal de steeds centralere rol van patiënten en consumenten zijn.

 

Om gezond te blijven, sneller te herstellen en vitaal oud te worden, zullen zij steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid gaan opeisen. We zien nu al dat mensen mondiger worden en toegang vragen tot hun medische data, en dat ze regie willen over zorg die beter is afgestemd op hun leven. Tegelijkertijd zullen mensen voor wie dat minder voor de hand ligt, geïnspireerd en ondersteund moeten worden. Deze verandering zal ook fundamentele veranderingen voor artsen en verzekeraars betekenen.

 

Om deze kentering mogelijk te maken is veel technologie nodig, zoals robuuste e-health oplossingen en gestandaardiseerde IT systemen. Deze moeten het mogelijk maken dat zorg op afstand wordt geleverd en dat er naadloos wordt samengewerkt over de hele zorgketen, van gezond leven, preventie en diagnose tot aan medisch handelen en herstel. Privacy is vanzelfsprekend een cruciaal element in dit geheel. Toch zal hier eveneens op een meer genuanceerde, minder dogmatische en wellicht geïndividualiseerde wijze naar gekeken moeten worden. Toegang en beschikbaarheid van informatie is een conditie voor succes.

 

Andere Dialoog

Binnen het Nederlandse zorgstelsel wordt al flink geïnnoveerd. We zien de eerste grote zorginstellingen, zoals het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, patiënten real-time dezelfde toegang tot hun medische gegevens en resultaten geven als de artsen. Dit maakt een andere dialoog en andere besluitvormingsprocessen over gepersonaliseerde zorg mogelijk. Patiënten ervaren vooral de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden op een volgende afspraak als een verbetering.

 

Op veel plaatsen lopen reeds e-health programma’s. Vrijwel zonder uitzondering blijkt het een uitdaging om deze initiatieven op grote schaal uit te rollen. Naast acceptatie en gebrek aan vergoedingen uit de zorgpolis, zal er nog veel gedaan moeten worden om deze oplossingen vanuit het totale leven van bijvoorbeeld ouderen te ontwikkelen.

 

Geautomatiseerde telehealth medicatie-management, bijvoorbeeld, draagt enerzijds bij aan medicatiediscipline en vervangt een bezoek van de wijkzuster. Anderzijds kan het ook bijdragen aan de eenzaamheid van oudere die alleen woont. In dat geval kan de gebruiker het apparaat of oplossing als ‘vijand’ zien in plaats van als hulpmiddel voor beter en kosteneffectiever gebruik van medicijnen.

 

Hierdoor kan het moeilijk worden om e-health oplossingen geaccepteerd te krijgen. Dit is wel een cruciale uitdaging voor de industrie en zorginstellingen. Co-creatie met partners en gebruikers kan dit oplossen, maar vraagt om nieuwe, meer holistische benaderingen van innovatie waarbij alle betrokkenen in het ontwerpproces worden meegenomen

Cartoon Innovatie en Gezondheid

Veranderende rollen

Bovenstaande laat een niet-omkeerbaar proces zien waarin patiënten en consumenten centraal komen te staan, artsen en ziekenhuizen een andere rol krijgen en zorg verschuift naar de eerste lijn en de thuissituatie. Deze veranderingen raken gevestigde belangen en verdienmodellen en zullen daarmee een bron zijn van scepsis en weerstand.

 

Dat is begrijpelijk, maar niet onoverkomelijk. Het is wel zaak dat alle partijen nauwer met elkaar gaan samenwerken, vooral op landelijk niveau en rond thema’s zoals informatiebeschikbaarheid en chronische ziektes. Dat moet gebeuren vanuit een gevoel van urgentie en vertrouwen, transparantie en begrip voor elkaars belangen. We hebben samen het huidige stelsel gemaakt en samen zullen we moeten werken aan een nieuwe versie. Eén die ook toekomstige generaties toegang zal bieden tot betaalbare zorg van wereldklasse.

 

 

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, achtergrondverhalen, interviews en productinnovaties op het gebied van gezondheidszorg? Bezoek dan Medisch Perspectief.

 

Wij geloven dat er altijd een manier is om het leven te verbeteren. Daarom ontwikkelen we zinvolle innovaties voor elke fase in je leven. Ontdek meer philips.nl/innovationandyou

Hans de Jong

Voorzitter Directie / CEO Philips Benelux

 

Binnen Royal Philips in de Benelux verantwoordelijk voor Marketing en Sales, Business Development, overheidsrelaties en communicatie van de gezondheidstechnologie. Hans de Jong is onder andere lid van het dagelijks en algemeen bestuur van werkgeversorganisatie VNO/NCW en vice-voorzitter van Stichting Brainport.


Hans de Jong is in 1957 in Nederland (Den Helder) geboren en volgde het VWO in Haarlem. Na zijn afstuderen aan de Technische Universiteit Delft in 1984 is hij bij Philips Lighting in Nederland in verschillende fabricage- en managementfuncties werkzaam geweest. Vanaf 1995 was hij vijf jaar werkzaam in Hong Kong als marketing manager, verantwoordelijk voor de productstrategie en marktontwikkeling met een bijzondere focus op Greater China, India en ASEAN. In 2001 keerde hij terug naar Nederland als global marketing & sales manager Automotive en werd hij in 2004 CEO van deze Business Groep en lid van het Lighting management team. In 2008 werd de heer De Jong CEO van Lighting Systems & Controls en Automotive Lighting met speciale focus op product- en marktontwikkeling van LED- en geavanceerde elektronische controle systemen ten behoeve van energiebesparing in binnen- en buitenverlichting.

 

Volg Hans de Jong

LinkedIn

Gerelateerde artikelen

De menselijke conditie verbeteren via gezondheids-technologie

De menselijke conditie verbeteren via gezondheids-technologie

Het roer moet om

Het roer moet om

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.