Maak energie-efficiëntie tot een prioriteit om onze planeet te beschermen

Het wereldwijde energieverbruik door LED's en connected verlichting 

Eric Rondolat

20-01-2016 Eric Rondolat 
Wij staan op een belangrijk kruispunt in de geschiedenis van onze planeet. De wereldwijde overeenkomst die werd gesloten tijdens de COP21 is een ongeëvenaarde belofte om gezamenlijk een catastrofale stijging van de temperatuur op aarde te voorkomen. Nu is de tijd gekomen om de manier waarop we de natuurlijke bronnen van de aarde gebruiken fundamenteel te veranderen – of de consequenties te aanvaarden als we dat niet doen. Nu in actie komen, biedt immense kansen, en voordelen.

Overheden hebben een belangrijke stap in de goede richting gezet door het uitvaardigen van nationale beloften om de uitstoot te verminderen. De collectieve beloften door 185 naties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, markeert een historische doorbraak. Voor de eerste keer is er sprake van een gezamenlijke inzet om de opwarming van de aarde te begrenzen tot minder dan twee graden.

lights nl new

Verbeteren van energie-efficiëntie

Een benadering van onderaf voor het stellen van nationale doelen, voor elk land afzonderlijk, heeft in dit stadium meer opgeleverd dan alle pogingen om van bovenaf een raamwerk voor samenwerking op te leggen. De optelsom van al deze individuele beloften is echter nog niet voldoende voor het bereiken van onze gezamenlijke doelstelling. De cruciale volgende stap is een beoordelingsmechanisme, zoals afgesproken op de COP21, op basis waarvan de nationale doelen in de loop van de tijd kunnen worden bijgesteld.

 

Energie-efficiëntie biedt ons het vermogen om achterstanden vast te stellen. Het doel dat in deze processen is geformuleerd, is een stijging van de wereldwijde temperatuur van 1,5 graad. Als we in staat zijn de verbetering van de energie-efficiëntie met dubbele snelheid te verwezenlijken, kan de ambitie die op de COP21 uiteen is gezet werkelijkheid worden. Dit is een punt waar alles om draait, een gelegenheid om de zaken anders aan te pakken.

 

Een slim gebruik van energie leidt tot vele economische en sociale voordelen – en niet te vergeten ook voor het milieu. Het goede nieuws is dat de oplossingen voor deze geweldige energie-uitdaging al bestaan. We weten dat we meer moeten doen aan het verminderen van de kooldioxide-uitstoot. En we hoeven daarvoor niet te wachten op antwoorden of nieuwe uitvindingen. De digitale, energie-efficiënte technologieën die we daarvoor nodig hebben, zijn nu al beschikbaar.

 

Verlichting is een van de gemakkelijkste terreinen om mee te beginnen. Bij Philips zijn we ervan overtuigd dat er twee belangrijke strategieën zijn voor energie-efficiëntie: ten eerste de renovatie van de bestaande infrastructuur in ontwikkelde landen versnellen en ten tweede ontwikkelingslanden helpen een enorme sprong voorwaarts te maken naar LED-verlichting op zonne-energie, in feite een energievrije oplossing.

maak energie efficientie nl new

Het begint met verlichting

Verlichting is verantwoordelijk voor een onvoorstelbare 19% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik, en toch houden we nog steeds vast aan verouderde en inefficiënte alternatieven. LED-verlichting verbruikt ten minste 40% minder energie dan conventionele verlichting – en dat is nog maar het begin.

 

Intelligente LED's, voorzien van ingebouwde sensors en draadloze verbindingen, kunnen op afstand beheerd worden via het internet. Hun vermogen om de klimaatverandering aan te pakken is enorm: connected verlichting kan besparingen van wel 80% opleveren terwijl huishoudens, bedrijfsleven en complete steden hun milieu-invloed verminderen.

 

Onze meest recente schatting is dat een universele omschakeling naar LED het aandeel van verlichting in het elektriciteitsverbruik kan drukken naar slechts 7%, een besparing van 272 miljard euro en een verlaging van de wereldwijde kooldioxide-uitstoot van ongeveer 1400 megaton in 2030.

 

Twee jaar geleden begon Los Angeles met het installeren van 140.000 LED-straatlantaarns. Vorig jaar rapporteerde de stad energiebesparingen van 63% en kostenbesparingen van bijna 9 miljoen US dollar. En denk nu eens hieraan: van de circa 300 miljoen straatlantaarns overal ter wereld is slechts ongeveer 10% uitgerust met LED's. En slechts 1% is connected. Niet opschalen van deze technologie betekent werkelijk een gemiste kans.

maak energie efficientie nl new

Sociale en economische voordelen

Energie-efficiëntie kost geen opofferingen, integendeel zelfs. Zij kan helpen de klimaatverandering te verminderen en brengt tegelijk enorme economische en sociale voordelen met zich mee. Het eenvoudigweg verdubbelen van onze vooruitgang in energie-efficiëntie – van de huidig snelheid van 1,3% naar laten we zeggen 3% per jaar – zou binnen vijf jaar zes miljoen nieuwe banen opleveren. Tegelijkertijd zou het in 2030 de energierekening van de wereld verlaagd hebben met meer dan 2 biljoen US dollar.

 

Schoner, energie-efficiënt licht is ook een dringende menselijke behoefte. Ongeveer een op de zeven mensen heeft te maken met gebrek aan licht. Dat zijn 1,1 miljard mensen, afgesneden van het elektriciteitsnet en zonder toegang tot elektrisch licht in hun woningen. Velen nemen hun toevlucht tot olielampen en kaarsen, vervuilers die elk jaar weer 1,5 miljoen levens kosten door ademhalingsaandoeningen en brand.

 

LED-verlichting op zonne-energie, die niet verbonden hoeft te zijn met het elektriciteitsnet, kan een einde maken aan dit onrecht, en tegen een fractie van de kosten van petroleum of verlichting via het net. Als we deze gemeenschappen verlossen uit de duisternis zou dat een geweldige stimulans betekenen voor hun ontwikkeling, met positieve effecten voor wereldwijde groei. Deze landen zijn in de gelegenheid om van voren af aan te beginnen met groenere, geldbesparende verlichting, terwijl de rest van de wereld een achterstand weg moet werken.

 

Samenwerken om de toekomst van onze planeet te beschermen
Door te pleiten voor een wereldwijde oproep om voorrang te geven aan energie-efficiëntie en het verminderen van de kooldioxide-uitstoot leveren wij bij Philips onze bijdrage. In twee decennia hebben we ons verbruik van niet hernieuwbare grondstoffen teruggebracht van 92% naar 45% in 2015. Wij doen wat we belijden en voeren maatregelen voor energie-efficiëntie door om de uitstoot van broeikasgassen in al onze ondernemingsactiviteiten te verminderen. Op de COP21 hebben we plechtig beloofd dat we onze kooldioxide-uitstoot in 2020 zullen hebben teruggebracht naar nul.

 

Het maken van een echt verschil vereist een krachtige combinatie van politieke wil, ambitieus ondernemerschap en nieuwe financiële modellen. Het beperken van de opwarming van de aarde vergt een revolutie; een revolutie die de toekomst van onze planeet zal beschermen en tegelijk enorme voordelen oplevert voor de economie, het bedrijfsleven en de samenleving. Door samen te werken, kunnen we zowel de gedetailleerde doelstellingen waarmaken als de grotere visie die we op de COP21 hebben afgesproken.

 

Lees Hier meer over energiebesparende oplossingen.

Eric Rondolat

Eric Rondolat

Executive Vice President, Chief Executive Officer of Lighting

Eric is Executive Vice President, Chief Executive Officer of Lighting en lid van de Executive Committee. Eric Rondolat begon zijn carrière in Merlin Gerin in 1990, en van daaruit begon hij een internationale carrière op lange termijn binnen Schneider Electric in zowel volwassen als snel ontwikkelende opkomende markten.

 

Volg Eric via:

LinkedIn

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.