Het verbeteren van levens in Congo via verantwoorde inkoopprocessen

Het verbeteren van levens in Congo via verantwoorde inkoopprocessen

Frederick Spalcke - Te midden van het meest dodelijke conflict ter wereld gloort een sprankje hoop: het bewijs dat het wel degelijk mogelijk is te kiezen voor een nieuwe aanpak op het gebied van inkoop – en een nieuwe manier van samenwerken in de hele leveringsketen – die ook een positieve uitwerking heeft op het leven van de meest kwetsbare mensen.

Nyabibwe, gelegen in een schilderachtige omgeving in de Democratische Republiek Congo (DRC), is een drukke stad die voornamelijk leeft van de mijnbouw. De bevolking wordt echter al decennia lang verscheurd door conflicten tussen militaire leiders. De DRC is rijk aan mineralen: goud, tantalium, wolfraam en tin. De laatstgenoemde delfstof is een cruciale component in het soldeersel van elektronica en wordt ook gebruikt in vele producten van Philips.

 

Gewapende troepen gaan er echter vandoor met de opbrengsten die worden gegenereerd door de steeds winstgevendere mijnbouw van het land.

 

Maar dit is niet het geval bij Kalimbi, een van de vele mijnen in Nyabibwe.

Het verbeteren van levens in Congo via verantwoorde inkoopprocessen

Hier heeft Philips er in unieke samenwerking met het Conflict Free Tin Initiative (CFTI) en gelieerde bedrijven voor gezorgd dat het tin dat uit deze mijn wordt gewonnen, niet besmeurd is door geweld of oorlog. De opbrengsten gaan niet teloor aan wapens, maar worden opnieuw geïnvesteerd in de lokale economie. De productie staat niet onder toezicht van gewapende troepen, maar wordt gerund door mensen uit de eigen gemeenschap die hiervoor een speciale training hebben gevolgd.

 

Dit twee jaar oude initiatief, dat in september 2012 van start ging, is een voorbeeld van duurzaamheid in de praktijk, waar beslissingen ten aanzien van sourcing en inkoop een positieve uitwerking hebben gehad op de lokale bevolking, ver weg van ons eigen bedrijf. Hoewel Philips niet direct uit de mijnen delft, maar gebruikmaakt van zijn eigen leveringsketen, hebben we toch een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren van legitieme lokale mijnbouw. Daarmee onderstrepen we onze toewijding aan duurzaam en verantwoord zakendoen.

 

Dit hebben we bereikt door samen te werken met belangrijke stakeholders in de DRC en met de Nederlandse overheid en andere multinationals (die ook tin in hun producten verwerken) om de zaken anders aan te pakken.

 

We hebben een systeem geïmplementeerd dat effectief traceert waar het tin vandaan komt. Vervolgens wordt de volledige leveringsketen gemonitord, waarbij soms wel zeven of meer verschillende schakels zijn betrokken, zoals winning, verkoop, export, uitsmelten en verwerking. Wij kopen niet direct van de DRC, maar door samen te werken met verschillende stakeholders in de leveringsketen, hebben we inzicht in de manier waarop de mijn wordt gerund.

 

Legitieme handelsactiviteiten houden in dat de lokale werkgelegenheid groeit, dat gezinnen een stabiel inkomen hebben, en dat jonge mensen in kwetsbare gemeenschappen mogelijkheden krijgen hun vaardigheden te ontwikkelen.

 

Het baanbrekende Conflict-Free Tin Initiative was een zeer inspirerende uitdaging, en de resultaten maken de inzet meer dan waard. We hebben een markt gecreëerd voor conflictvrije mineralen in een deel van de wereld dat wordt geteisterd door conflicten, en hopelijk nemen de duizenden mijnen in de DRC een voorbeeld aan het inkoopmodel van Kalimbi.

Pleidooi voor wereldwijde toegang voor licht als katalysator voor groei

Mijn collega Boukje Theeuwes, Supplier Sustainability Manager bij Philips, heeft Kalimbi bezocht en speelde een sleutelrol bij het opzetten van dit initiatief. Zij verwoordt het als volgt: “Philips heeft zichzelf kwetsbaar opgesteld door de voortrekkersrol op zich te nemen voor dit unieke initiatief. Dit hebben we om drie redenen gedaan. Ten eerste wilden we vanuit ons streven naar duurzaamheid actie ondernemen en betekenisvolle verbeteringen ter plekke ondersteunen. We vonden dat het moreel gezien niet verdedigbaar was om voor de makkelijke weg te kiezen en wilden niet bijdragen aan een boycot op alle mineralen uit Centraal-Afrika. Philips heeft zich ingezet om de leveringsketen te veranderen en legitiem tin uit de DRC te kopen. Dat was een belangrijk marktsignaal waarmee de investeringen worden ondersteund die nodig zijn om een verifieerbaar, conflictvrij handelsgebied te ontwikkelen in de regio.

 

“Ten tweede wilden we onze kennis verbreden; we wilden zien wat mogelijk was en hoe we dit initiatief kunnen herhalen en verbeteren. Ten derde wilden we het dagelijks leven verbeteren van mensen die minder fortuinlijk zijn dan wijzelf, een ommekeer teweeg brengen in hun gezondheid en veiligheid, en hen inspireren het heft in eigen hand te nemen. De uitdaging is nu ervoor te zorgen dat deze aanpak in het hele land wordt uitgerold zodat het de norm wordt en het niet bij een eenmalig project blijft.”

 

Alle betrokken partners beginnen inmiddels in te zien dat dit baanbrekende nieuwe bedrijfsmodel uitstekende resultaten oplevert, niet alleen voor de volledige leveringsketen, maar ook voor de mensen ter plaatse. Bovendien is het van essentieel belang voor de loyaliteit van onze klanten. De legitimiteit van de ruwe grondstoffen die we in onze producten verwerken, is uiteraard cruciaal voor onze reputatie, en we weten dat op verantwoorde wijze verkregen materialen steeds belangrijker zijn geworden voor onze klanten en consumenten. Op deze manier heeft onze inkoopstrategie bijgedragen aan een radicale transformatie van onze leveringsketen en die van onze toeleveranciers wat betreft duurzaamheid.

 

De verbluffende resultaten van deze pilot tonen het belang aan van een andere manier van denken en verantwoord handelen, en van de cruciale rol die inkoop speelt bij het ontwikkelen van duurzaamheid. We hebben de rest van de markt laten zien dat legitiem, conflictvrij zakendoen niet slechts een concept is, maar een boeiende werkelijkheid.

Frederick Spalcke

Frederick Spalcke

Executive Vice President en Chief Procurement Officer bij Philips.

Before joining Philips in 2012, Fredrick worked for several multinational companies in executive leadership roles, building a successful international career with a strong track record of restructuring and delivering results, based on a broad experience in Corporate Strategy, M&A, Logistics and Procurement.

 

Volg Fredrick via:

LinkedIn

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.