Bevorderen van duurzame vooruitgang in een connected wereld

Harry Verhaar

Harry Verhaar - De toenemende connectiviteit in de hedendaagse wereld heeft een omgeving gecreëerd die rijk is aan innovatiekansen. Inderdaad, nu het Internet of Things gereed is om een revolutie te ontketenen in de manier waarop wij wonen en werken, zijn er het komende decennium aanzienlijke voordelen te verwachten voor zowel consumenten als bedrijven.

In een wereld waar afnemende grondstoffen aanleiding geven voor steeds meer zorgen over de toegang tot een veilige en duurzame levering van betaalbare energie is het echter duidelijk dat dit tijdperk van connectiviteit ook benut moet worden voor een andere doelstelling: het bevorderen van vooruitgang in de wereldwijde energie-efficiëntie.

 

Ondanks het feit dat de energie-efficiëntie wereldwijd verbetert met 1 tot 1,5 procent per jaar, blijft de vraag naar energie overal ter wereld stijgen met jaarlijks 3,5 procent. Het is essentieel dat dat we in beweging komen om deze kloof te dichten en de potentiële energiebesparingen van duurzame producten te maximaliseren door de connectiviteit tussen die producten te benutten.

 

De nieuwste connected LED-verlichting reageert bijvoorbeeld op de eb en vloed van stedelijke activiteit en besparingen op energieverbruik en onderhoudskosten kunnen gemaximaliseerd worden door LED-verlichting te combineren met sensors, netwerken, apps en intelligente lichtregelsystemen. Tegelijkertijd voelen mensen zich veiliger, zekerder en comfortabeler in openbare ruimten, in gebouwen en thuis.

 

Een wereldwijde overstap tegen 2030 naar efficiënte oplossingen die zo alom verkrijgbaar zijn, zou de vraag naar elektriciteit voor verlichting kunnen verminderen met meer dan 30 procent – wat meer dan 1 gigaton CO2-uitstoot zou schelen. Om dat in context te plaatsen: er zou 1 miljoen vierkante kilometer bomen – genoeg om heel Frankrijk, Duitsland, Nederland en België te bedekken – vereist zijn om 1 gigaton CO2 op te vangen. Anders gezegd, het vertegenwoordigt het gemiddelde jaarlijkse huishoudelijke verbruik van 570 miljoen woningen. Daarom zou een wereldwijde overstap ook aanzienlijke economische voordelen opleveren. Het is duidelijk waar we naartoe moeten. De vraag is echter: hoe komen we daar en hoe snel komen we er?

 

Innovatie heeft zo'n duurzame oplossingen binnen ons bereik gebracht en toch vereist de realisatie ervan op een echt betekenisvolle schaal verbindingen tussen meer dan alleen apparaten. Bij Philips geloven we dat de sleutel tot het bevorderen van duurzame vooruitgang ligt in partnerschap, en om de acceptatie van energie-efficiënte connected oplossingen werkelijk te bespoedigen, is er behoefte aan sterkere samenwerking.

 

Een goed voorbeeld daarvan is het en.lighten-partnerschap tussen het United Nations Environment Programme (UNEP), de Global Environmental Facility, Philips, Osram en het National Lighting Test Centre in China. Het initiatief startte in 2009 en had als taak een wereldwijde strategie te ontwikkelen voor het versnellen van de wereldwijde overgang naar milieuvriendelijke, duurzame verlichtingstechnologieën. Sindsdien is het uitgegroeid tot een een Sustainable Energy for All Lighting Efficiency Accelerator, een samenwerkingsverband van meer dan 60 landen, en het richt zich er nu op in 2030 de snelheid verdubbeld te hebben waarmee wereldwijd de energie-efficiëntie wordt verbeterd.

 

Het partnerschap bundelt de complementaire ervaring en deskundigheid van zijn leden tot een platform voor het bevorderen van positieve verandering. Ook is het een illustratie van de manier waarop publieke en private sectoren kunnen samenwerken om een duidelijke route uit te stippelen voor duurzame vooruitgang. Dat is bijzonder want hoewel beide sectoren een substantiële waarde toevoegen aan en.lighten, zou geen van beide dit momentum alleen kunnen handhaven. Onbetwist bestaat er in de huidige connected wereld een enorm potentieel aan zinvolle innovatie. Wij geloven erin dat zulke partnerschappen de sleutel vormen om die te ontsluiten.

Harry Verhaar

Harry Verhaar

Head of Global Public & Government Affairs bij Philips Lighting

Harry Verhaar heeft meer dan 20 jaar ervaring in de verlichtings industrie. Hij is verantwoordelijk voor de strategie, implemanetatie en stakeholder management op het gebied van energie & klimaat verandering, efficient inzetten van middelen en duurzame ontwikkeling, met de aandacht op LED verlichting revolutie.

 

Volg Harry via

LinkedIn

Twitter

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.