Innovation that
matters to you

Genomica: de toekomst ontcijferen

Jeroen Tas

Vijftien jaar geleden werd de eerste grove schets van het menselijke genoom voltooid door het Human Genome Project. Over vijftien jaar zal dit inzicht in onze levenscode een vanzelfsprekend onderdeel van de geneeskunde vormen.

 

Dat wil zeggen dat we ons momenteel midden in de genoomrevolutie bevinden, al heeft het daar misschien niet de schijn van.

 

Om te beginnen vindt een deel van de publieke opinie dat de gezondheidszorg niet klaar is voor genomica, en dan zijn er nog de sterk emotioneel gekleurde debatten over de vraag of het ethisch verantwoord is iemands DNA te veranderen.

Om te beginnen vindt een deel van de publieke opinie dat de gezondheidszorg niet klaar is voor genomica, en dan zijn er nog de sterk emotioneel gekleurde debatten over de vraag of het ethisch verantwoord is iemands DNA te veranderen.

 

In de praktijk is genomica – de studie van onze genetische code – grotendeels voorbehouden aan ‘early adopters’, en hoewel voor afzonderlijke aandoeningen hard aan de weg wordt getimmerd, moet genomica worden gekoppeld aan de dagelijkse zorgpraktijk om echt breed ingang te vinden: gebaseerd op geïntegreerde patiëntgegevens, verweven in klinische trajecten, ondersteund door praktijkonderzoek en vergoedingsmodellen.

 

Geïntegreerde gegevens vanuit beeldvorming, pathologie en genomica omzetten in klinisch inzetbare informatie is een lastige opgave. Dat hangt namelijk samen met systemen voor elektrische patiëntendossiers, die niet ontworpen zijn voor ‘rijke’ informatie zoals DNA, medische beelden en pathologie, en met het decoderen en annoteren van de genoomgegevens. Ook moeten artsen bijgeschoold worden op het gebied van genetica en moet ervoor worden gezorgd dat ze het tempo van de klinische onderzoeken met genoomcomponenten kunnen bijhouden – voor kanker alleen al gaat het om duizenden publicaties per week.

 

Deze obstakels zijn fors maar niet onoverkomelijk en worden momenteel reeds aangepakt door initiatieven van geavanceerde diagnostische centra over de hele wereld. De huidige digitale en ‘connected’ technologieën bieden geweldige mogelijkheden om genomica op brede schaal toe te passen in de klinische praktijk.

 

Philips draagt zijn steentje bij door genoomgegevens, geïntegreerd met andere modaliteiten zoals beeldvorming, elektronische patiëntendossiers en digitale pathologie, op te nemen in ons digitale HealthSuite-platform. Het integreren en interpreteren van genoomgegevens in de klinische omgeving vereist de nodige zorgvuldigheid om te komen tot betrouwbare resultaten. Zo moet een analyse uit het verleden kunnen worden gereproduceerd (reproduceerbaarheid) en moeten de specifieke stappen bij het vinden van een antwoord uiteen worden gezet (traceerbaarheid).

 

Bevindingen van genoomstudies zijn vooral nuttig wanneer ze aansluiten bij de klinische context van een patiënt – relevante persoonlijke kenmerken en medische achtergrond, maar ook röntgenscans en pathologische onderzoeksresultaten. Deze bevindingen moeten bovendien op het juiste moment in het besluitvormingsproces van arts en patiënt worden aangeboden. Aangezien deze informatie uiterst complex is, zijn intelligente interfaces om de data te interpreteren en geavanceerde visualisatiemethoden vereist om het resultaat optimaal te presenteren met het oog op klinische besluitvorming en de begeleiding van patiënten. Hoewel dit slechts één stap in een traject is, denken we dat hierdoor de bruikbaarheid van deze bevindingen bij beslissingen over zorg aanzienlijk kan worden bevorderd.

 

We verwachten dat artsen over vijftien jaar in standaard zorgomgevingen direct toegang hebben tot genetische informatie van patiënten en dat de geneeskunde echt zal zijn afgestemd op de persoon. Gezondheidszorg baseren op uw leefstijl en omgeving, in combinatie met uw eigen, unieke levenscode: veel persoonlijker kan het niet worden! Zorgverleners zullen de informatie gebruiken om patiënten te helpen langer en gezonder te leven door steeds op het juiste moment bij uw persoonlijke zorgbehoeften aan te sluiten.

 

Om dat mogelijk te maken, moeten we er eerst voor zorgen dat:

  • genoomsequentiebepaling en -analyse gangbaar worden;
  • genomica wordt geïntegreerd in bestaande vergoedingsmodellen;
  • grootschaligere en bredere onderzoeken worden bevorderd;
  • bezorgdheid over privacyschendingen worden weggenomen; en
  • mensen ervan overtuigd raken dat ze zich over hun bedenkingen heen moeten zetten om te ontdekken wat hun genen te vertellen hebben.

Dit zal niet van vandaag op morgen gaan – niet iedereen zal willen weten wat zijn of haar aanleg is om een ziekte op te lopen waar de medische industrie op dit moment nog weinig aan kan doen (bijv. Alzheimer) – maar voor velen van ons zou best eens kunnen gelden: een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 

We moeten patiëntenverenigingen, clinici, beleidsmakers en de industrie bijeenbrengen om de toekomst mede vorm te geven, op kansen in te spelen en uitdagingen aan te pakken. De vrees dat het zorgstelsel niet klaar is en spookbeelden van een dystopische zondvloed aan gegevens mogen begrijpelijk zijn, maar leiden tot weinig meer dan verzanding van de discussie. We hebben juist nu behoefte aan dialoog en samenwerking om de gezondheidsinfrastructuur te ontwikkelen waarmee we optimaal kunnen profiteren van wat genomica te bieden heeft.

 

Ga naar LinkedIn om de volledige blog te lezen.

dna blog image nl new
Jeroen Tas

Jeroen Tas

CEO, Healthcare Informatics Solutions and Services Philips

Jeroen Tas, CEO van het Philips-onderdeel Connected Care & Health Informatics, beschikt over ruim 30 jaar internationale ervaring als ondernemer en leidinggevende in de zorgsector, informatietechnologie en de financiële dienstverlening. Hij houdt zich voor Philips bezig met patiëntbewaking, gepersonaliseerde en op specifieke groepen gerichte zorg, klinische informatica en opkomende marktsegmenten.


Jeroen bevordert bij Philips de ontwikkeling van digitale zorgoplossingen die ‘connected’ patiëntgerichte zorg mogelijk maken en die zorgverleners, ziekenhuizen en zorgstelsels wereldwijd ondersteunen bij het behalen van betere resultaten, van gezond leven tot en met thuiszorg. Jeroens mentaliteit zien we terug in Philips’ inzet voor beter toegankelijke zorg, lagere kosten en hogere kwaliteit in alle segmenten van het gezondheidsspectrum.

Vóór zijn benoeming in zijn huidige functie was Jeroen de CEO van Philips Healthcare, Informatics Solutions Services, waar hij leiding gaf aan de activiteiten op het gebied van digitale zorg en klinische informatica. In zijn functie van Chief Information Officer (CIO) van Koninklijke Philips N.V. stuurde hij de wereldwijde IT-activiteiten van het concern aan. Dankzij de inspanningen van Jeroen en zijn team levert informatietechnologie nu een essentiële bijdrage aan de groei van Philips als onderling verbonden onderneming die in real time opereert.

Hij was medeoprichter, president, COO en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van MphasiS, een IT-bedrijf en BPO-dienstverlener (Business Processing Outsourcing) met een omzet van ruim 1 miljard USD. MphasiS werd in 2006 overgenomen door HP. Van 2007 tot 2008 was hij vice-president en algemeen directeur bij EDS, waarbij hij verantwoordelijk was voor alle Competency Centres wereldwijd.

Vóór zijn tijd bij MphasiS gaf Jeroen leiding aan Transaction Technology, Inc., het technologielaboratorium van Citigroup, waarbij hij verantwoordelijk was voor de innovatieve ontwikkeling van de klantgerichte systemen van de bank, waaronder internetbankieren en zelfbedieningsapparatuur. Eerder in zijn loopbaan vervulde hij functies op het gebied van internationale marketing en projectmanagement bij Digital Equipment en bij Philips in de Verenigde Staten, Europa en Azië.

Jeroen ontving in 2004 de ‘Entrepreneur of the Year Award’ van Ernst&Young in de categorie ‘informatietechnologie’ voor de regio New York. Verder is hij houder van de Dutch CIO of the Year 2013 Award, NASSCOM Global CIO Award 2014, World Innovation Congress 2014 CIO Leadership Award, CIO Net European CIO of 2014 Award, IT Executive 2014 Award en Accenture Innovator of the Year 2015 Award.

 

Jeroen Tas is geboren in Nederland en heeft zijn masterdiploma in computerwetenschappen en bedrijfskunde behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Volg Jeroen op:

Linkedin

Twitter

Gerelateerde artikelen

Het zorglandschap verandert, en wij veranderen mee

Het zorglandschap verandert, en wij veranderen mee

De menselijke conditie verbeteren via gezondheids-technologie

De menselijke conditie verbeteren via gezondheids-technologie

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.