E-health gaat over meer dan gadgets met een app

Dr Henk van Houten

12-10-2015 - Henk van Houten

Technologie speelt een steeds grotere rol in de zorg, maar E-health is meer dan gadgets met een app, zegt Chief Technology Officer Henk van Houten. Het gaat om zinvolle combinaties van hardware, software en diensten die mensen in staat stellen langer gezond te blijven, sneller te herstellen en vitaal oud te worden en bovendien betaalbaar zijn.

 

Onze visie op de zorg is helder: we stellen de patiënt centraal, altijd. Dat we met z’n allen steeds ouder worden, staat buiten kijf. Op zich is dat ook geweldig. Maar langer leven is alleen plezierig wanneer je ook die laatste jaren nog een behoorlijke levenskwaliteit hebt. En daar zit de crux, want de kans op hartkwalen en andere ernstige ziektes neemt nu eenmaal significant toe naarmate we ouder worden.

Digitale innovaties in de zorg, zoals een scanner of monitor met intelligente besturings- en interpretatiesoftware, helpen deze ziektes het hoofd te bieden. Maar zorg is meer dan op zichzelf staande slimme gadgets. Door verstandig informatie van meerdere van onze medische producten te combineren, ontstaan technologische oplossingen die een snelle en definitieve diagnose mogelijk maken. Vervolgens kan de arts met de patiënt de meest optimale behandeling kiezen. Beeldgestuurde technieken zorgen daarna voor een precieze behandeling, met zo min mogelijk schadelijke bijwerkingen. Dit is heel belangrijk, want het kan levens redden en de kwaliteit van het leven verbeteren. Tegelijkertijd zie je dat de zorg efficiënter is ingezet en hiermee besparen we ziekenhuiskosten.

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende zorgketen

Artsen ondersteunen in hun werk

Wij zeggen niet: vervang die arts maar door een robot, die is slimmer. Maar we vragen ons af: hoe kunnen we technologie inzetten om de zorg nog beter te maken door artsen in hun werk te ondersteunen. Onze innovatie is cocreatie: een integrale samenwerking tussen de industrie, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties.

 

Door apparaten te ontwikkelen waarmee je bijvoorbeeld sneller en beter kunt bepalen of iemand daadwerkelijk een hartinfarct heeft gehad, of heel exact een tumor kunt lokaliseren en visualiseren, help je niet alleen de cardioloog of oncoloog, maar ook de patiënt. Dat neemt veel stress en onzekerheid bij hen weg.

 

Een hartaanval kan bij negen op de tien patiënten niet aan de hand van een hartfilmpje (ecg) worden gediagnosticeerd. Voor de meesten geldt dus dat aanvullende tests noodzakelijk zijn. Artsen moeten soms wel zes uur wachten voor kan worden beslist of patiënten veilig uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen of dat ze moeten worden opgenomen voor verder onderzoek.

 

Sneller actie ondernemen

De Minicare I-20, een van onze medische innovaties, kan op basis van een druppel bloed binnen 10 minuten testresultaten van laboratoriumkwaliteit leveren. Een vingerprik is voldoende voor het draagbare bloedtestapparaat en een arts kan hierdoor veel sneller de benodigde actie ondernemen.

 

Dankzij de IQon Spectral CT kan de arts met speciale beeldbewerkingssoftware meer informatie zichtbaar maken over de anatomie van het lichaam. Hiermee kan bijvoorbeeld een bloedprop beter worden herkend, de doorbloeding van organen worden afgeleid en informatie worden verkregen over de weefselsamenstelling van een gezwel.

 

De EchoNavigator helpt specialisten hun instrumenten nog beter door het lichaam van een patiënt te navigeren. Chirurgen krijgen live beelden van hart- en vaatoperaties via de lies of slokdarm. Tot nu toe opereren teams van veelal vijf tot acht mensen met meerdere schermen naast elkaar, voor zowel hartsignalen, röntgen- en ultrasoundbeelden. De EchoNavigator combineert deze beelden, zodat je precies kunt volgen hoe een hartklep geplaatst wordt en hoe de patiënt er aan toe is. Operaties worden hiermee eenvoudiger en nauwkeuriger, en de uitkomsten voor de patiënt beter.

Door apparaten te ontwikkelen waarmee je bijvoorbeeld sneller en beter kunt bepalen of iemand daadwerkelijk een hartinfarct heeft gehad, of heel exact een tumor kunt lokaliseren en visualiseren, help je niet alleen de cardioloog of oncoloog, maar ook de patiënt. Dat neemt veel stress en onzekerheid bij hen weg.
Door apparaten te ontwikkelen waarmee je bijvoorbeeld sneller en beter kunt bepalen of iemand daadwerkelijk een hartinfarct heeft gehad, of heel exact een tumor kunt lokaliseren en visualiseren, help je niet alleen de cardioloog of oncoloog, maar ook de patiënt. Dat neemt veel stress en onzekerheid bij hen weg.
Door apparaten te ontwikkelen waarmee je bijvoorbeeld sneller en beter kunt bepalen of iemand daadwerkelijk een hartinfarct heeft gehad, of heel exact een tumor kunt lokaliseren en visualiseren, help je niet alleen de cardioloog of oncoloog, maar ook de patiënt. Dat neemt veel stress en onzekerheid bij hen weg.

E-health gaat over meer dan gadgets met een app

Patiënten empoweren

Onze digitale innovaties zijn bedoeld om zorgverleners te helpen de tijd tot de behandeling en het ontslag van patiënten uit het ziekenhuis korter te maken. Bovendien wordt zo beter gebruikgemaakt van ziekenhuisvoorzieningen. Doordat je data via die slimme software beter kunt bundelen, kunnen gegevens rechtstreeks naar de informatiesystemen van het laboratorium of ziekenhuis worden verzonden. Daarmee kun je een medisch rapport maken of patiëntdossiers bijwerken. Die informatie kan patiënten empoweren. Zij kiezen vaak zelf hoe ze willen worden behandeld. Door alle relevante informatie te bundelen op een voor patiënten begrijpelijke manier, help je ze bij die keuze.

 

Een ontwikkeling die een wezenlijk verschil moet gaan maken in de kankerzorg is die van een geavanceerd MRI-geleid bestralingssysteem. Dit apparaat geeft uiterst gedetailleerde MR-beelden van tumoren en omliggend gezond weefsel tijdens de bestraling van een patiënt. Simpel gezegd laat de machine precies zien waar de tumor zit en hoe deze zich gedraagt. Belangrijk, omdat een tumor meebeweegt met de patiënt wanneer deze ademt of slikt. Artsen kunnen de bestraling nu realtime aanpassen, wat leidt tot preciezere behandeling en wellicht dus ook tot minder bijwerkingen.

 

Meer vrijheid en verantwoordelijkheid opeisen

De kwaliteit van leven van patiënten en consumenten neemt een steeds centralere rol in de gezondheidszorg. Dat is een onomkeerbaar proces. Om gezond te blijven, sneller te herstellen en vitaal oud te worden, moeten mensen steeds meer verantwoordelijkheid en actie nemen. We zien nu al dat mensen mondiger worden en toegang vragen tot hun medische data. Ze verlangen dat de zorg beter afgestemd wordt op hun leven.

 

Dankzij klinisch bewezen, makkelijk bruikbare slimme apparaten en gekoppelde software kan relevante informatie efficient worden uitgewisseld, en de gezamenlijke besluitvorming van patient en arts ondersteund worden. Gedragsverandering en levensstijl speelt hierbij ook een belangrijke rol. Om dergelijke innovaties voor elkaar te krijgen, is cocreatie met partners en gebruikers echter een absolute must. Technologie moet het mogelijk maken dat er zorg op afstand wordt geleverd en dat er naadloos wordt samengewerkt over de hele zorgketen, van gezond leven, preventie en diagnose tot aan medisch handelen en herstel.  (Lees hier meer over Telemedicine en de mogelijkheden om met behulp van technologie de zorg dichterbij de patiënt te brengen – zelfs thuis.)

 

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, achtergrondverhalen, interviews en productinnovaties op het gebied van gezondheidszorg? Bezoek dan Medisch Perspectief.

 

Wij geloven dat er altijd een manier is om het leven te verbeteren. Daarom ontwikkelen we zinvolle innovaties voor elke fase in je leven. Ontdek meer philips.nl/innovationandyou

E-health gaat over meer dan gadgets met een app
Dr Henk van Houten

Henk van Houten

Executive Vice President & General Manager Philips Research en Program Manager healthcare.

 

Henk heeft een PhD in natuurkunde behaald aan de Universiteit van Leiden en is in 1985 begonnen bij Philips Research. Voor zijn onderzoek naar quantum transport fenomenen en semiconductor nanostructuren heeft Henk een Royal Dutch Shell award toegekend gekregen.

 

Volg Henk via:

LinkedIn

Gerelateerde artikelen

De waarde van goede mondhygiëne

De waarde van goede mondhygiëne

De menselijke conditie verbeteren via gezondheids-technologie

De menselijke conditie verbeteren via gezondheids-technologie

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.