De verandering binnen de gezondheidszorg

Versterk de positie van patiënten en zorgverleners in de Vierde Industriële Revolutie

Frans Van Houten

20-01-2016 Frans van Houten

De voordelen van effectieve en efficiënte, universeel toegankelijke gezondheidszorg spreken voor zich. Een dergelijk zorgstelsel is goed voor de economie, versterkt de maatschappelijke samenhang en zorgt ervoor dat mensen een gelukkiger en productiever leven kunnen hebben. Naast onderwijs is zorg één van de voornaamste motoren achter de wereldwijde economische groei. De vraag is alleen: hoe stellen we mensen in staat om gezond te blijven en hoe kunnen we hen hoogwaardige, betaalbare zorg bieden, gelet op de niet alleen groeiende, maar ook vergrijzende wereldbevolking en chronische ziektes die blijvend zijn?

unicef nl new

Volgens de Economist Intelligence Unit stijgen de gemiddelde zorguitgaven wereldwijd jaarlijks met 5,2% en zullen deze in 2018 de grens van USD 9 biljoen overschrijden – deze stijgingen zijn duidelijk niet langer houdbaar. Een tekort aan gediplomeerde zorg in ontwikkelde landen en de snel toenemende vraag naar beter toegankelijke zorg in landen als China en India en regio’s als het Midden-Oosten en Afrika, maken dit probleem alleen nog maar nijpender. Innovatie over het gehele gezondheidscontinuüm – van een gezonde levensstijl en preventie tot diagnostiek, behandeling en nazorg – speelt een essentiële rol in de aanpak van deze wereldwijde uitdaging.

infographic van wachtkamer nl new

Van focus op volume naar waarde creatie in de gezondheidszorg

De ontwikkeling van nieuwe manieren om effectieve en efficiënte zorg te verlenen vergt echter een wezenlijke mentaliteitsverandering. Waarborgen dat de zorg voor toekomstige generaties betaalbaar en universeel toegankelijk blijft, houdt in dat we een radicale omslag moeten bewerkstelligen in hoe we onze zorg aanbieden en organiseren. De huidige vergoedings- systemen zijn voornamelijk gebaseerd op kosten en bieden geen prikkels om tot de noodzakelijke veranderingen te komen. Zorg moet niet worden gezien als een zo laag mogelijk te houden kostenpost, maar als een investering die moet worden geoptimaliseerd. Wij moeten sneller het business model gericht op volume en beloning per zorgdienst vervangen door een model waarbij de beloning is gekoppeld aan het resultaat. Zorgverleners moeten gestimuleerd worden om de gezondheid van de bevolking te verbeteren en te beheren in plaats van reactieve of gelegenheidszorg te bieden aan patiënten in acute situaties. Zowel in ontwikkelde als ontwikkelingslanden ziet men steeds meer in dat deze aanpak een effectieve manier biedt om de kosten binnen de perken te houden en tevens de kwaliteit van de zorg te verhogen.


Een zorgstelsel waarin we mensen centraal plaatsen

Gezondheidszorg voor de bevolking vergt meer en vooral ook tijdige contactmomenten met patiënten. Ook is het nodig om preventieve, acute en chronische zorg effectief te coördineren: echte patiëntgerichte zorg op meerdere contactmomenten in de zorg. Wat ons voor ogen staat, is een nieuw model dat zich kenmerkt door continuïteit van de zorg over het gehele gezondheidscontinuüm: van gezonde levensstijl en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. In deze benadering komen mensen centraal te staan en worden ze gestimuleerd een actieve rol te spelen in het regelen van hun eigen gezondheid. De opkomst van de zorgconsument – en het vervagen van de grens tussen alles wat mensen zelf voor hun gezondheid doen en de professionele zorgsector – laat zien dat mensen een veel actievere rol willen als het gaat om gezond worden en gezond blijven.

 

Digitale technologieën, waarvan er al een aanzienlijk aantal op de markt zijn, spelen een essentiële rol bij het mogelijk maken van de noodzakelijke contactmomenten en zorgcoördinatie over het gehele gezondheidscontinuüm. Wij hebben al cloud-technologieën en -diensten ontwikkeld in een ondersteunend platform om veilig en zorgvuldig data uit allerlei medische apparatuur en zorgsystemen samen te voegen en zo consumenten en zorgverleners met elkaar te verbinden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van individuele, klinische en onderzoeksgegevens om tot optimale zorgresultaten te komen. Zo worden ziekten eenvoudiger herkenbaar en inzichtelijker voor belanghebbenden in het gehele gezondheids- continuüm. Het is mogelijk om nu eerder te behandelen en efficiënter en effectiever therapeutische werkstromen te ontwikkelen en oplossingen te bieden aan de gezondheidsproblematiek van de bevolking. Leren van andere sectoren en dan met name sectoren waar al een digitale revolutie heeft plaatsgevonden (zoals het bankwezen en de logistieke sector), is essentieel om met de noodzakelijke schaal en complexiteit van deze oplossingen te kunnen omgaan.

 

Door uit te gaan van deze verworvenheden van de ‘Vierde Industriële Revolutie’ – die draait om de connectie tussen internetapparatuur en cloud-technologie, analyses van grote hoeveelheden gegevens en kunstmatige intelligentie – kunnen we iets in gang zetten dat tot voor kort ondenkbaar was: miljoenen mensen een gezonde levensstijl bieden dankzij betere preventie, snellere en nauwkeurigere diagnostiek, individueel afgestemde behandelingen, betere zorgresultaten, langer zelfstandig leven en lagere zorgkosten.

Meer mogelijkheden voor mensen dankzij geïntegreerde oplossingen

Wij realiseren deze visie door verder te kijken dan naar de afzonderlijke producten. Nu zijn wij volledig gericht op geïntegreerde oplossingen: unieke combinaties van hardware, software en diensten die Philips innoveert in samenwerking met zijn partners en klanten om specifieke problemen op te lossen. Philips is meer dan alleen een technologieonderneming. We zijn een innovatieve aanbieder van geïntegreerde technologische oplossingen en diensten voor de gezondheidszorg, waarmee we ons hebben getransformeerd van leverancier tot een ware medeverantwoordelijke partner. Met onze brede expertise in klinische en ziekenhuis- omgevingen en diepgaande inzichten in de consument werken we nu al samen met ziekenhuizen en zorgstelsels om op hun behoeften te kunnen inspelen, geïntegreerde oplossingen en resultaatgerichte bedrijfsmodellen te kunnen bieden. Door meerjarige samenwerkingsverbanden aan te gaan en gezamenlijk verbeteringen ten aanzien van kwaliteit, efficiëntie en klinische en zorgresultaten te realiseren, hebben wij innovatieve, resultaatgerichte bedrijfsmodellen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening van de toekomst.

 

Wij blijven gericht op de versnelling van innovaties en onze bijdrage aan nieuwe samenwerkingsverbanden, innovaties en oplossingen. Digitale technologieën maken de verandering van de gezondheidszorg mogelijk; een verandering waar Philips zich vastberaden voor inzet.

 

Lees hier meer over onze activiteiten op het gebied van Healthcare.

philips foundation maker nl new
Frans Van Houten

Frans van Houten

CEO Koninklijke Philips N.V.

Frans van Houten startte in 1986 bij Philips, na verschillende functies in binnen- en buitenland werd Frans van Houten in april 2011 benoemd tot bestuursvoorzitter van Philips.

 

Volg Frans Van Houten

LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van complexe hart- en vaatziekten

Innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van complexe hart- en vaatziekten

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende gezondheidsketen

Innovatie: De drijvende kracht achter de veranderende gezondheidsketen

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.