Checklist voor de ideale Spoedeisende Hulp

De Spoedeisende Hulp is een dynamische afdeling, waar zowel hoog als laag complexe zorg op elk moment van de dag wordt geleverd. Door de fluctuerende patiëntinstroom kan het plannen van personeel en middelen uitdagend zijn. Hoe zorg je toch dat jouw SEH de zorgvraag nu en in de toekomst aan kan?    

In een rondetafelsessie met artsen en verpleegkundigen kwamen wij tot de blauwdruk van de ideale SEH. In het eerste artikel bespraken we de fysieke ruimte van de ideale SEH en in de tweede de inrichting. In dit derde artikel combineren wij de kennis over die ideale blauwdruk met wat haalbaar is in de praktijk. Dit doen we door onze Nederlandse praktijkervaring te combineren met de blauwdruk. Op basis hiervan maakten we een checklist die toont welke eerste stappen je kunt nemen op weg naar jouw ideale SEH.

 

Op weg naar de ideale SEH

Of je nu een afdeling ‘from scratch’ ontwerpt of wilt ingrijpen binnen de bestaande bouw, er zijn een aantal zaken waar je aan moet denken. We hebben de belangrijkste overwegingen samengevat in een checklist. Hiermee kun je een eerste inventarisatie maken waar verbeter- en veranderpunten liggen.

De checklist bevat drie belangrijke thema’s. Ieder thema toetsen we aan een aantal aspecten. Natuurlijk is de praktijk vaak ingewikkelder. We willen vooral een startpunt bieden voor optimalisatie.

Aandacht voor jouw SEH

Kruis aan wat voor jouw afdeling van toepassing is. We gaan nu kijken welke ideale situaties al op jouw SEH van toepassing zijn. Als het goed is, kun je flink wat vinkjes zetten.

 

Optimale processen, binnen en buiten de SEH

o   

De verschillende patiëntgroepen (acute, niet-acute en zelfverwijzers) komen gescheiden binnen op de SEH.

 

Er zijn heldere werkafspraken met andere afdelingen binnen het ziekenhuis, zoals de acute opname-afdeling en de afdeling-radiologie. De werkafspraken worden nageleefd en de SEH ondervindt hier (bijna) nooit problemen mee.

 

De richttijden waarbinnen triage moet plaatsvinden worden zonder problemen gehaald.

 

Er is nauwe samenwerking tussen het SEH-personeel, de ambulance en de huisartsenpost. De coördinatie verloopt goed, waardoor er grip is op de instroom van patiënten.

 

 

Efficiënte inzet van tevreden personeel

De looplijnen van het SEH-personeel zijn bekend en inzichtelijk. Op basis van die looplijnen zijn de processen zo ontworpen dat medewerkers efficiënt hun werk kunnen doen.

 

Het SEH-personeel laat regelmatig blijken tevreden te zijn over hun werkplek. Dit laten zij verbaal weten en dat zien we terug in een laag ziekteverzuim.

 

De hersteltijd van het SEH-personeel tijdens diensten en tussen hun diensten krijgt veel aandacht.

 

De coördinatie op de SEH is goed. Goede coördinatie betekent dat iedereen op de SEH, artsen, verpleegkundigen, leerlingen en doktersassistenten weet wat van hen verwacht wordt. Er heerst rust en overzicht op de afdeling, zelfs op momenten dat het druk is.

 

 

De juiste toepassing van technologie

Er wordt gewerkt met technologie die een real-time beddeninzicht geeft. Hierdoor weten de belanghebbenden exact hoeveel capaciteit er nog is op de SEH. Dit helpt bij het managen van de patiëntinstroom.

 

De patiëntinstroom op de SEH wordt voorspeld en de capaciteit stemmen we daar op af. De voorspelling maken we door retrospectief de patiëntaantallen te analyseren.  

 

Ruimtes op de SEH zijn flexibel in te richten. Hierdoor ontvangen we verschillende typen patiënten op alle kamers. We kunnen licht, geluid en geur aanpassen op de doelgroep.

 

Soms dragen wel meer dan 100 oorzaken bij aan het uiteindelijke probleem."

Hoe nu verder?

Heb je alle punten nagelopen? Kijk naar de lege vakjes. Kun je van de meest dringende pijnpunten een grondige oorzaakanalyse maken? Zo breng je in kaart waarom jouw SEH op die specifieke punten afwijkt van de ideale situatie. Vervolgens kun je gaan kijken naar de verbeterpunten en benodigde aanpassingen.  

In onze aanpak bij Philips Healthcare Transformation Services (HTS) gebruiken wij data, gecombineerd met observaties en interviews, om een oorzaakanalyse volledig te maken. Soms dragen wel meer dan 100 oorzaken bij aan het uiteindelijke probleem.

 

Daarna brengen we in kaart welke stappen je moet zetten om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Een goed beeld van de toekomst is daarbij essentieel. Bij Philips HTS werken we met datasimulaties en testscenario’s. Daarin gebruiken we voorspellende data en werken we samen met experts op het gebied van (nieuw)bouw. Zo komen we tot de meest ideale afdeling.

 

Vragen?

Ben jij na het lezen van deze blog benieuwd of wij jouw ideale SEH kunnen helpen te realiseren? Neem dan contact met mij op. Ben je benieuwd naar onze klantervaringen? Lees dan meer op de website van Philips Healthcare Transformation Services.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws, achtergrondverhalen, interviews en productinnovaties op het gebied van gezondheidszorg? Bezoek dan Medisch Perspectief

 

Lees meer over de optimalisatie van de Spoedeisende Hulp in het Flevoziekenhuis Almere waarbij het Healthcare Transformation Services team van Philips adviseerde én ondersteunde. 

 

Arlette Stierman

Meike Sloet

Healthcare Consultant

 

Meike werkt als consultant binnen het Philips Healthcare Transformation Services team in de Benelux. Zij werkt aan strategische en procesgerelateerde vraagstukken binnen de zorg. Hierbij ligt een sterke focus op betere zorg voor de patiënt, tegen dezelfde of zelfs lagere kosten. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om het welzijn van het personeel mee te nemen in de zorgtransformatie. Meike levert op data gebaseerde veranderingen en doet dat door nauw samen te werken met haar klanten.

 

Volg Meike op LinkedIn

Gerelateerde artikelen

De blauwdruk van de ideale Spoedeisende Hulp

De blauwdruk van de ideale Spoedeisende Hulp

De blauwdruk van de ideale Spoedeisende Hulp Deel 2

De blauwdruk van de ideale Spoedeisende Hulp Deel 2

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.