Blog

Contact us    

HIMSS 2015: hoe zorg-IT-managers erover denken

HIMSS 2015: Hoe zorg-IT-managers erover denken
Jeroen Tas - Op de HIMSS Conference, die deze week in Chicago plaatsvond, was ik in de gelegenheid om van gedachten te wisselen met een aantal van de meest creatieve en innovatieve geesten op het gebied van de zorg-IT. Onze recente enquête onder 121 brancheleiders in de Verenigde Staten, gehouden in samenwerking met HIMSS Media, laat een verschuiving van prioriteiten zien. Hoewel managers in de zorgsector te maken hebben met een groeiend eisenpakket – doordat hun traditionele rol verschuift van het voldoen aan conformiteitseisen naar het verleggen van de zorg naar de omgeving van de patiënt – is het komende jaar voor zorgverleners ongekend veelbelovend als het gaat om transformaties en het contact met de patiënt.
HIMSS 2015: Hoe zorg-IT-managers erover denken

De volgende ontwikkelingen die een bijdrage gaan leveren aan het patiëntgerichter maken van de zorg zijn het vermelden zeker waard:

 

Connectiviteit binnen de zorgketen – Zorg-IT-managers zien in dat het van het grootste belang is om apparaten, systemen en mensen door de gehele zorgketen heen naadloos en veilig met elkaar te verbinden. De uitkomsten van de enquête laten zien dat de volgende locaties voor externe IT-toepassingen het populairst zijn: artsenpraktijken (91%), poliklinieken (47%), spoedeisende-hulpafdelingen (45%), radiologieafdelingen (43%), woningen van patiënten (42%) en medische hulpdiensten (26%). Het koppelen van deze systemen zal zorgverleners in staat stellen om barrières weg te nemen en ervoor te zorgen dat patiënten probleemloos van de ene naar de andere zorgomgeving kunnen doorstromen.

 

Grenzen van het EPD verleggen – De uitkomsten van de enquête laten een toename zien van de investeringen in nieuwe technologieën om de waarde van bestaande systemen te verhogen (73%) en in nieuwe strategieën gericht op verruiming van de toegankelijkheid van hoogwaardige zorg waar en wanneer men die nodig heeft. Het leeuwendeel van de recente investeringen is besteed aan nieuwe capaciteiten, waarbij ten opzichte van vorig jaar significant meer geld is gestoken in mobiele oplossingen (60%), telezorgoplossingen (58%) en bewaking op afstand (38%).

 

Meerdere stappen vooruitlopen als het gaat om zorgverlening – Meer dan de helft van de respondenten heeft plannen om te investeren in technologie waarmee vitale functies continu worden gecontroleerd, zodat artsen eerder op de hoogte zijn van eventuele verslechteringen en tijdig kunnen ingrijpen. We zullen zien dat deze waarschuwingssystemen een steeds groter bereik buiten de ziekenhuismuren krijgen en geïntegreerd raken met technologieën bij de patiënt thuis, zoals 'smart watches' en andere persoonlijke apparaten. Dat is met name effectief voor chronisch zieken, omdat bekend is dat thuiscontrole en -zorg voor die groep de meest effectieve benadering vormt. Zorg-IT-managers beseffen dat de middelen en platforms nu al beschikbaar moeten zijn om een en ander in de niet al te verre toekomst te kunnen realiseren.

 

Populatiegericht gezondheidsbeheer

De grote thema's op HIMMS dit jaar waren populatiegericht gezondheidsbeheer, analysemethoden voor het stratificeren van patiëntgroepen om zo optimale zorg te kunnen bieden, en het bevorderen van de betrokkenheid van patiënten bij hun zorg en wat daarvoor nodig is. Hoewel tal van organisaties flinke vorderingen hebben geboekt bij het toepassen van EPD's, gaat het bij de volgende stappen om de overgang van volgsystemen naar systemen waarin betrokkenheid en intelligentie centraal staan. In mijn gesprekken met zorgmanagers van over de hele wereld werd duidelijk dat technologie alleen niet tot verandering zal leiden. De omslag van volume naar waarde vooronderstelt nieuwe vergoedingsmodellen en grootscheepse organisatorische veranderingen. De overgang van een systeem dat is georganiseerd rond acute voorvallen naar een systeem dat continue controle en zorg op afstand met multidisciplinaire teams ondersteunt, vergt een nieuwe benadering. Er staat de zorgsector een boeiende en soms turbulente periode te wachten, en ik weet zeker dat het resultaat een groot verschil zal maken voor de kwaliteit en de kosten van de zorg.

Jeroen Tas

Jeroen Tas

CEO Philips Healthcare Informatics, Solutions & Services

Hij is onder andere verantwoordelijk voor de transformatie van de gezondheidszorg met innovatieve digitale innovatie.

 

Volg Jeroen Tas via

LinkedIn

Twitter

 

Gerelateerde artikelen

  • Genomica: de toekomst ontcijferen

    Vijftien jaar geleden werd de eerste grove schets van het menselijke genoom voltooid door het Human Genome Project. Over vijftien jaar zal dit inzicht in onze levenscode een vanzelfsprekend onderdeel van de geneeskunde vormen. Dat wil zeggen dat we ons momenteel midden in de genoomrevolutie bevinden,

  • Op patiëntengroepen gericht gezondheidsbeleid: de grenzen, voordelen en bruggen

    Tijdens het deze maand te houden HIMSS-jaarcongres wordt onder meer gesproken over de noodzaak van ingrijpende veranderingen in de zorgsector om te kunnen omgaan met grote maatschappelijke uitdagingen. Zelfs een leek zal uit een blik op de wereldwijde medische statistieken concluderen dat de situatie acuut begint te worden. Landen over de hele wereld hebben te maken met een groeiende maar tevens vergrijzende bevolking, in combinatie met een snel toenemende druk van chronische aandoeningen. Helaas lijden zowel mijn vader als mijn dochter aan een chronische ziekte. En aangezien ik zelf hoge bloeddruk heb, behoor ik ook tot een risicogroep. En qua gezondheidsprofiel is onze familie echt geen uitzondering.

Het laatste nieuws van Philips

twitter

facebook