Innovation and you

Bij Philips kijken we anders naar zorg

Bij ons staat de mens centraal. Daarom ontwikkelen we baanbrekende innovaties die ons meer inzicht geven in wat er nodig is om zorg voor iedereen beter te maken. Wij zoeken altijd naar manieren om het leven van mensen te kunnen verbeteren.

Geborgenheid bieden aan vroeggeborenen

 

Bij Philips zijn we ons ervan bewust dat het leven bij de geboorte het kwetsbaarst is. Daarom werken wij aan de ontwikkeling van gezinsgerichte zorgunits voor te vroeg geboren baby's. Het klimaat in deze units komt overeen met de prenatale omgeving. Met onze hulp kunnen te vroeg geboren baby's en hun gezinnen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Vrijheid bij kortademigheid


Bij Philips geloven wij dat elke ademhaling telt. Daarom helpen we mensen met ademhalingsaandoeningen hun vrijheid terug te krijgen. Door draagbare zuurstofapparaten zoals de Philips SimplyGo Mini te ontwikkelen, helpen we patiënten met ademhalingsmoeilijkheden het meeste uit hun leven te halen.

Opereren zonder snijden


Bij Philips streven we naar een snel herstel van patienten. Daarom ontwikkelen wij innovatieve technologie die artsen in staat stelt om operaties zonder incisies uit te voeren. Dankzij onze hulp kunnen patiënten sneller herstellen en eerder naar huis gaan, zonder de bijwerkingen van invasieve ingrepen.

Gezondheidszorg voor elk hart


Bij Philips zijn we van mening dat elk hart uniek is. Daarom werken we samen met ziekenhuizen en cardiologen om de nieuwste geïntegreerde oplossingen toe te passen, omdat wij weten dat elk hart anders is en dat elke seconde telt.