Innovation and you

De ziekenhuizen van morgen

Dankzij de vele gezondheidszorginnovaties zijn ziekenhuizen de afgelopen jaren behoorlijk gemoderniseerd. Dit resulteert in baanbrekende nieuwe producten en digitale ontwikkelingen die de levenskwaliteit meer verbeteren dan ooit voor mogelijk werd gehouden.

Door deze ontwikkelingen wordt efficiency in ziekenhuizen echter nog belangrijker. Toegepaste technologie die zorgzaam en zinvol is en belangrijke voordelen biedt, moet het leven van mensen verbeteren, maar er zijn ook budgettaire overwegingen. Dat is de essentie van de revolutie in de gezondheidszorg.
De grote uitdaging derhalve is te voldoen aan de groeiende vraag naar zorg, zonder de betaalbaarheid van gezondheidsdiensten uit het oog te verliezen. Eén van de manieren om dit te bereiken, is om het silo-model van het dienstenaanbod los te laten en geïntegreerde zorgdiensten te ontwikkelen. Volgens sceptici houdt dit tot nu toe echter niet veel meer in dan het overbrengen van middelen van de ene naar de andere silo.

Het gaat nu de goede kant op en gezondheidszorginnovaties die zijn gericht op kosten en efficiency kunnen het systeem revolutionair veranderen."

 

Dramatic changes in store for the hospital of tomorrow, CNBC Innovation Cities 2014.

Het gaat nu echter de goede kant op en gezondheidszorginnovaties die zijn gericht op kosten en efficiency kunnen het systeem revolutionair veranderen.
Ziekenhuizen voor acute zorg worstelen al jaren om de explosie van gezondheidszorginnovaties en de bijbehorende gegevens bij te benen. Hoewel sommige zorgaanbieders met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT) een enorme sprong hebben gemaakt in het beheren en bewaken van medische gegevens, is dit eerder uitzondering dan regel. Binnen tien jaar zullen dit soort beperkingen op basis van ICT-toegang tot het verleden behoren.

10,1%

van het mondiale BBP werd aan gezondheid besteed in 2012.

 

Citaat: World Health Organization

Doeltreffend en efficiënt gebruik van deze gegevens kan helpen om de kosten van dienstverlening te reduceren, het contact tussen medisch specialisten en dienstverleners te verbeteren, de transparantie voor patiënten te vergroten en een meer holistische patiëntervaring te realiseren. De cultuurverandering zal daarbij onvermijdelijk het traagst verlopen. Ondanks het hoge tempo van medische ontwikkelingen veranderen de traditionele medische structuren maar langzaam. Gezondheidszorginnovaties kunnen echter verandering tot stand brengen als gevolg van budgettaire urgenties en door het vooruitzicht van spannende nieuwe manieren om verbeterde diensten te leveren.
Als 'big data' en goedkopere ICT veranderingen gaan aansturen, hoe zal dit dan worden ervaren in de praktijk van in de ziekenhuizen? Hoe zullen het profijt voor de patiënt en de efficiency van het ziekenhuis worden getransformeerd? Er zijn al trends zichtbaar die real time samenwerking tussen artsen en patiënten mogelijk maken, waardoor resultaten verbeteren en tegelijkertijd de kosten worden verlaagd.
Door bijvoorbeeld hightech procedures te gebruiken waarin meerdere tools en technologieën zijn geïntegreerd, kunnen artsen complexe problemen patiëntgericht behandelen. Dit vermindert ook de 'concurrentie' tussen verschillende medische disciplines (bijvoorbeeld hartchirurgen en interventionele cardiologen).
Met gezondheidszorginnovaties die telehealth mogelijk maken, kunnen ziekenhuizen meer patiënten ontslaan en ook sneller ontslaan. Ze kunnen dan het herstel op andere plekken ondersteunen, bijvoorbeeld bij de patiënt thuis. Actieve monitoring garandeert dat op tijd kan worden ingegrepen als dit nodig is.
Met de gegevens kunnen artsen doelgerichter te werk gaan en zullen ze minder vaak genoegen hoeven te nemen met een diagnose en behandelwijze die uitsluitend is gericht op het uitsluiten van risico's. Het gaat hierbij om uiteenlopende gegevens, van blootstelling aan straling voor medische beeldvorming tot minimaal invasieve procedures.
De meeste mensen die met het ziekenhuis van de toekomst te maken hebben, zullen er niet fysiek aanwezig zijn. Het ziekenhuis zal werken als een virtuele hub waar klinische expertise aan patiënten wordt geleverd via lokaal verspreide centra waar alles plaatsvindt, van chirurgische ingrepen tot revalidatie.
Het ziekenhuis van de toekomst zal uiteindelijk meer informatie dan ooit delen via veilige verbindingen, waarbij informatie van verschillende bronnen wordt geïntegreerd. Dankzij innovaties in de gezondheidszorg heeft iedereen – van patiënten en hun familie tot artsen, verpleegkundigen en degene die uiteindelijk de rekening betaalt – toegang tot relevante informatie in real time.

Naar verwachting zal de wereldwijde telehealthmarkt tegen 2018 $ 1 miljard bereiken.

Fout. Naar verwachting zal de wereldwijde telehealthmarkt tegen 2018 $ 2,5 miljard bereiken. 70% van de meest geavanceerde ziekenhuizen in Amerika bieden al telehealth. Bron: Advanced Telehealth Solutions

Bekijk al onze oplossingen voor de gezondheidszorg